Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Royal & Ancient Referees School 2007

15.02.2007 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Ve dnech 6 – 9 února proběhla, jako každoročně, v hotelu Fairmont, St.Andrews Bay (SCO), škola mezinárodních rozhodčích pod vedením Rules Commitee R&A. Během čtyřdenního setkání prošli účastníci několika různými sekcemi a zabývali se pravidly, jejich výkladem, praktickými demonstracemi, rozebíraly se videozáznamy. Součástí bylo i technické školení, týkající se identifikace nepovolené výzbroje a výstroje a příprava hřiště na vrcholné soutěže.

Hlavním vrcholem byla samozřejmě písemná zkouška. Ta se i letos skládala ze dvou hlavních částí a celkem pěti podsekcí. V první části, na kterou je vyhražen čas max.30 minut a doporučeno je 20, účastníci museli pouze s tužkou v ruce identifikovat a správně přiřadit k dvaceti případům správná pravidla. Druhá sekce přinesla třicet otázek, na které bylo třeba správně odpovědět, zda tvrzení je pravdivé či nepravdivé a třetí sekce obsahovala deset otázek s trojicí předdefinovaných odpovědí, z nichž bylo třeba určit tu správnou. Kevin Barker na startu testů s typickým ostrovním humorem zdůraznil, že se jedná o singly a nikoliv foursomy či fourbally. Jako první odvezdal test delegát Argentiny Eduardo Botte. Stačilo mu něco okolo 5 minut a při slavnostní večeři byl vyhodnocen dokonce jako nejlepší ze všech účastníků v této první části zkoušky. Měřítkem je v první řadě počet správně zodpovězených otázek, takže je zcela evidetní, že kolega z jihoamerického kontinentu je skutečným expertem.

V následující druhé sekci dostali účastníci deset otázek zapeklitějšího charakteru. Ze tří možností se opět volila ta správná a od této chvíle se již pracovalo s Pravidly, s Rozhodnutími a vůbec byly povoleny jakékoliv materiály, které si účastníci vytvořili při přípravě na školu. V poslední sekci celé zkoušky byl popsán průchod hráče (John) hřištěm. Těžko říci, kdo ho vlastně učinil způsobilým ke hře na golfovém hřišti, ale zcela jednoznačně bychom mohli mluvit o korupci ;o). John se totiž jamku co jamku trápí a potýká se s Pravidly jako málokdo. Sady trestných ran někdy více jak zdvojnásobují jeho skutečně odehrané skóre na jamce. Během testu je třeba určit a správně stanovit souvislost se všemi Pravidly a Rozhodnutími náležejícími k dané situaci, ať hráč tato Pravidla poruší či nikoliv. Hlavním stresovým faktorem je předveším čas, ale také potřebná velmi dobrá znalost angličtiny. Právě jazykové „finty“ a mnohdy lehce přehlédnutelné formulace jsou zcela určitě příčinou některých nesprávných odpovědí. Po ukončení testů zavládlo mezi částí osazenstva zaryté mlčení, jiní se zase pustili do vehementního brebentění. Shoda byla nakonec zřejmá: možná nejtěžší testy za posledních deset, ale zcela určitě za posledních pět let.

Jako odměna za prožitý stres následovala společenská část programu. Návštěva Britského golfového muzea a Drinks Reception v klubovně Royal&Ancient Golf Clubu na Old Course v St.Andrews, spojená s prohlídkou celé klubovny. V letech minulých delegáti večeřeli v klubovně R&A. V letošním roce z důvodu drobné rekonstrukce byla tato radost všem odepřena a tak se vše přesunulo do klubovny v St.Andrews Bay.

V pátek proběhly praktické zkoušky z aplikace Pravidel a Rozhodnutí v Ball Room. Při nich byli všichni účastníci bez výjimky testováni na pěti pracovištích a každý musel celkem třikrát prokazovat svoji schopnost správně posuzovat situaci, správně aplikovat Pravidla a v neposlední řadě i správně komunikovat a chovat se jako rozhodčí. I tady se projevovaly a na výsledcích podepisovaly problémy s jazykem. A po pravdě řečeno i osoby, či spíše osobnosti, zkoušejících byly v prvních chvílích poněkud stresujícím faktorem. Posuďte sami: Michael Brown – předseda Pravidlového výboru R&A, Andy McFee – Senior Referee PGA European Tour, David Rickman – Director of Rules and Equipment Standards, muž který má za sebou několikanásobnou účast v pozici rozhodčího na The Open, Masters a PGA Chapionship, Alan Holmes a Richard Stocks, členové Pravidlového výboru a také jejich mladí kolegové: Grant Moir a Kevin Barker, oba členové Pravidlového výboru.

V závěrečné části školy se atmosféra uvolnila při Course Setup. Příprava hřiště byla přednášena Johnnie Cole-Hamiltonem. Mužem zodpovědným za přípravu hřiště na The Open a další velké ostrovní šampionáty. Mimochodem právě s ním byla vedena jedna z konzultací a jeho závěrečné resume – „jsem rád že vím, že si na Czech PGA Tour zahraji na hřišti připraveném podle stejné metodiky jako jsou připravena hřiště na Open.“ – je mírně potěšitelnou skutečností. Pravda je, že součástí uváděné konzultace nebyla rychlost greenů… ;o). Ještě větší zábavou pak byl test ze schopností rozpoznávání neschválené výstroje a výzbroje. Mimo jiné i proto, že k mikrofonu si také po těch hodinách strávených po různých konferenčních místnostech a sálech konečně stoupnula žena – Claire Bates.

Celkem 78 účastníků z 33 asociací, 12 federací a 10 unií od Argentiny až po Austrálii doplnilo ještě 6 hostů z R&A, mezi nimi například i kapitán R&A Michael Lunt. za ČR byli ČGF nominováni a vysláni Michael Jon a Jiří Kubelík. Výsledky zkoušky budou oficielně oznámeny účastníkům do čtyř neděl od ukončení školy.

Je třeba závěrem říci, že Česká republika má v St.Andrews dobré jméno. A když byla zodpovězena první zdvořilostní otázka u stolu při Welcom Dinner, hned jí následovala druhá. Jejím autorem byl výše zmiňovaný Grant Moir: „Jak se má Václav? A co že letos nepřiletěl?“ Je třeba k tomu něco dodávat?…