Roman Svoboda prezidentem PGAC

13.01.2018 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A
Vybor3

Nový výbor PGAC 2018 – 2021

Valná hromada PGAC zvolila Romana Svobodu na čtyři roky prezidentem PGAC. Dosavadní viceprezident zvítězil ve volbě větším počtem hlasů nad druhým kandidátem Oldřichem Nechanickým.

Viceprezidentem byl zvolen dosavadní předseda Komise pro media a komunikaci Jan Mergl. Většinou hlasů zvítězil před Ondřejem Truplem.

Předsedou TMK, ředitelem vzdělávání zvolila Valná hromada těsným poměrem Tomáše Gryce před Alanem Babickým.

Ředitelem Sportovně technické komise (STK)  a zároveň hopodářem byla zvolena Barbora Barcalová před Jaroslaven Krejcarem.

Roman126

Prezident PGAC Roman Svoboda

Programovým ředitelem a zároveň ředitelem pro média, komunikaci a marketing se stal Jiří Pospíšil.

Čestným prezidentem byl na návrh nového předsednictva navržen a plénem všemi hlasy odsouhlasen Petr Nitra.

Průběh schůze
Prezident Petr Nitra uvítal účastníky, seznámil s programem a oznámil, že schůzi bude řídit osobně. Člen Viktor Janošík požádal o předřazení diskuse volbě nových kandidátů, aby na dotazy odpovídali stále úřadující členové výboru.

Hostem konference byl prezident ČGF Zdeněk Kodejš. Ve svém pozdravném projevu vyslovil mimo jiné přání aby spolupráce s PGAC byla intenzivnější, vytkl poslední dva roky nízké úrovně spolupráce. Informoval konferenci, že ČGf rozjíždí několik výchovných programů, které se bez profesionálů neobejdou. Ocenil že PGAC konečně získala osvědčení k výuce od PGA of Europe, byť nejzákladnější úrovně. Neodpustil si šťouchnutí, že Maďaři mají certifikaci o jeden stupeň vyšší.

Členy výboru Gryc seznámil přítomné se zprávou o vzdělávání v uplynulé sezóně, programem příštího roku.

Zprávu o hospodaření přednesl generální sekretář Rudolf Nechanický. Bilance rozpočtu o objemu zhruba 3,5 milionu je kladná o cca 44.000 Kč.

BaraMluvi

Barbora Barcalová

Zpráva jednatelky PGAC Marketing  Barbory Barcalové. Na příští rok má slíbeno již 3 miliony korun sponzoringu  a další jsou v jednání. Loňská tura byla ekonomicky výhodná, byla asi 200.000 Kc v plusu, částečně pokryje ztrátu předchozí sezóny.
Vlivem nespokojenosti s chováním některých profesionálů odešel sponzor Surgal Clinic pana Gála. Nastoupil staronový sponzor Repromeda, který výpadek nahradil a bude podporovat i v příští sezóně. Barcalová doufá, že se jí na sezónu 2018 podaří sehnat alespoň 3 miliony na Prize Money, aby se přilákalo více hráčů.

Ondřej Trupl, předseda disciplinární komise s potěšením oznámil, že komise neměla v loňské sezóně žádné případy k řešení z hlediska hráčských prohřešků. Řešili se pouze členové, kteří neplatili příspěvky. Čtyři členové, kteří neplatili byli výborem na návrh DK vyloučení.

Jan Mergl shrnul činnost Komise pro Media a komunikaci. Vyjádřil spokojenost a poděkování Petru Burgerovi a Rudovi Nechanickému za minulou činnost. Směřuje se nyní k obsazení sociálních sítí, kde narůstá návštěvnost. Uvažuje se o vytvoření vlastní aplikace PGA Tour.
Mediální činnost je limitována výši rozpočtu.

Předseda STK Oldřich Nechanický. Oznámil výsledky žebříčků a vyzdvihl úspěch profesionálů Kláry Spilkové a Stanislava Matuše.

Hospodářka Barbora Barcalová předložila a vysvětlila návrh rozpočtu na rok 2018 (3,3 milionu Kč příjmů a 3 miliony Kč výdajů). Rozpočet byl schválen většinou hlasů.

Výbor odevzdal diplomy profesionálům, kteří dosáhli plné kvalifikace Janu Zatloukalovi, Adamu Šťastnému, Matti Erlebachovi, Marku Novému, Barboře Vejlupkové a Evě Koželuhové.

PGAC má čtyři nové Playing Pro: jsou to  Michal Mrázek, Karolína Vlčková a Michal Daněk.

Byli přijati noví členové:  Michaela Valášková, Martina Lančová, Martin Huf, David Fára, Jan Smotlacha, Lukáš Korda a Staffan Johansson.

MasterProNicSko

Master Pro Pavel Nič a Karel Skopový

Ocenění členů PGAC 2017:
Titulem Master Professional byli oceněni Karel Skopový senior a  Pavel Nič senior.
Stanislav Matuš byl jmenován Hráčem roku, Klára Spilková obdržela Výroční cenu za vítězství v turnaji Ladies European Tour. Lukáš Martinec jmenován Trenérem roku.

Diskuse.
Bodem, který vyvolal širokou debatu  bylo uplatnění plných mocí, tj jestli vůbec, ověřené nebo neověřené. Valná hromada nakonec odhlasovala, že hlasování musí být bez plných mocí.

Dalším bodem byly návrhy o změně stanov. Svůj návrh podrobně představil Karel Skopový.
Podstata změny stanov je především v počtu členů výboru. Nový návrh je na pět členů výboru místo nynějších sedmi, s novým určením funkcí členů. Členové tento návrh po rozsáhlé diskusi plné zvratů a změn nakonec odsouhlasili.

Volby
Volily se funkce Prezident, viceprezident, ředitel vzdělávání, ředitel STK, programový ředitel media a marketing, čestný prezident. Zvoleni byli Roman Svoboda, Jan Mergl, Barbora Barcalová, Tomáš Gryc a Jiří Pospíšil. Čestným prezidentem se stal Petr Nitra.

Osmihodinová schůze skončila přijetím usnesení a společnou večeří.

Valná hromada PGAC 2018

.

Roman Svoboda – prezident PGAC

.

 

 

.