Prezidentem PGA C se stal opět Petr Nitra

16.01.2010 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

NitraPetr95

V rámci Valné hromady PGA C v roce 2010 se uskutečnila volba prezidenta na další 4 roky. Potřetí byl prezidentem zvolen Petr Nitra, který stojí v čele PGA C od roku 2002. O křeslo prezidenta se ucházel i Alan Babický. Viceprezidentem byl opět zvolen Petr Němec.

(freedrive) Petr Nitra ve volbě uspěl s celkovým počtem 79 hlasů, Alan Babický získal 38 hlasů. Petr Nitra na Valné hromadě zhodnotil činnost svou i práci celého výboru PGA C za uplynulé období. Staronový prezident upřesnil ve své kandidátské řeči. Prioritou Petra Nitry pro další období zůstává vzdělávání podle nejmodernějších trendů v souladu s PGAs of Europe. Za velmi důležitý úkol považuje ochranu značky PGA Czech. Současně chce usilovat o další zkvalitnění Czech PGA Tour.

Do výboru ČG byli opět zvoleni Petr Mrůzek, Karel Skopový,  Oldřich Nechanický. Novými členy jsou Alan Babický a Odřej Trupl. Jiří Seifert svoji kandidaturu do výboru těsně před hlasováním stáhl.

Do řad PGA bylo přijato 22 nových profesionálů, dva profesionálové změnili statut. Celkem má česká PGA k dnešku 196 členů.

Na úvod konference byl prezentován krátký film, který představil český profesionální golf v roce 2009. Slova se následně ujal prezident PGA C Petr Nitra. Ve svém vystoupení zhodnotil činnost PGA C a jejího výboru za uplynulé období. Na téma vzdělávání hovořil viceprezident PGA C Petr Němec. Hospodaření zhodnotila a členům blíže přiblížila Marie Štillerová. Po ní si vzal slovo Karel Skopový senior, zodpovědný za činnost dceřiné společnosti PGAC  Service & Marketing. Zprávu o činnosti disciplinární komise přednesl její předseda Petr Mrůzek. Jeho komise řešila v roce 2009 celkem 13 případů, přičemž 10 z nich se událo při turnaji.  Jiří Seifert pak zastoupil prezidenta seniorské PGA C Jaroslava Peterka a informoval o seniorském profesionálním golfu.

Nedílnou součástí každé Valné hromady je ocenění činnosti profesionálů v předchozím roce. Ocenění obdrželi následující profesionálové.

Student roku:                                                   Karel Příhoda
vítězka Order of Merit PGA C 2009:                      Zuzana Mašínová
vítěz Order of Merit PGA C 2009:                         Marek Nový
Senior roku:                                                      Jiří Seifert
Profesionál roku:                                                Karel Skopový senior

Vedle oceněných sklidil potlesk také člen PGA C Libor Fiala, který věnoval částku 20 tisíc korun  onkologickému a hematologickému oddělení nemocnice v Motole.
Posléze byl dán prostor k diskuzi, do níž se  vedle členů PGA C zapojili i pozvaní hosté z řad České golfové federace, FTVS UK apod. Hlavním tématem diskuze byla pozice cvičitelů.
Závěr Valné hromady patřil volbám prezidenta a výboru PGA C.