Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Povolení měřících zařízení – fakta a fikce

20.02.2013 | ČGF - Dalibor Procházka | publikováno v rubrice Novinky
A A A

(převzato z www.cgf.cz) Na únorové Celorepublikové schůzi regionálních delegátů STK bylo schváleno několik málo změn Soutěžního řádu ČGF pro rok 2013 a následující. Většina byla jen formulačních či kosmetických, poslední z nich je ale naprosto zásadní. ČGF ve všech svých soutěžích a soutěžích započítávaných do žebříčků ČGF povolila použití měřicích zařízení. Nejde o žádné překvapení, změna byla avizována a projednána regionálními schůzemi STK. Nicméně se ihned vyrojila řada spekulací a nepřesných prohlášení, takže se podívejme, co to vlastně přesně znamená.

Nejprve se podívejme na motivaci, resp. co ČGF k přijetí této změny vedlo. Nešlo o žádný lobbing výrobců či prodejců měřicích zařízení, jak se někde spekuluje. Jen jsme prostě tímto rozhodnutím následovali nadřazený orgán. EGA totiž po celoevropském průzkumu a následné diskuzi na konci loňského roku povolila měřicí zařízení pro všechna svá mistrovství, a to z důvodu, že se jednalo o naprosto převažující praxi na národní úrovni ve většině evropských federací. Rozhodnutí EGA nyní následují prakticky všechny zbývající země, které k tomu dosud samy nepřistoupily a které v podstatě jen na podobný krok EGA čekaly, protože téma samozřejmě není vůbec nové. I tak jsme jednou z posledních zemí, která používání měřicích zařízení na svých mistrovských soutěží povolí. To je tedy formální rámec přijatého rozhodnutí. Co ale od něj lze očekávat prakticky? Ve světle výše uvedeného je to unifikace podmínek hry na špičkové úrovni, aby se hráči, kteří hrají mistrovské soutěže v různých zemích, nedopouštěli zbytečných chyb končících diskvalifikací, jak tomu bylo třeba v loňském roce na Mezinárodním mistrovství ČR na Kaskádě. Ano, byla to chyba hráčky, která si měla pozorně přečíst propozice, ale zažitost jejího zvyku dokládá nastolený trend. Kvalitních zahraničních hráčů zvyklých na používání měřicích přístrojů k nám na naše mistrovství přitom přijíždí stále víc a víc. Také se zjednoduší administrativa a případná kontrola ze strany pořadatele a rozhodčích – snad už nebude třeba zalepovat displeje na vozíkách apod. Ostatně soustavně kontrolovat, co kdo má kde na vozíku, v mobilu, či v hodinkách, které si třeba jen zapomněl sundat, by nemělo být hlavní funkcí rozhodčího.

Prvotním argumentem je ale zrychlení hry, jak to ostatně dokládají zkušenosti z jiných zemí. Názory na toto se mohou různit, s čímž ovšem těsně souvisí platnost této podmínky, resp. pro které soutěže jsou vlastně měřicí zařízení povolena. Zde je potřeba jasně vnímat rozdíl mezi vrcholnými soutěžemi a běžnými turnaji. U špičkových hráčů lze očekávat, že získanou informaci dokážou zpracovat a náležitě využít – vědí, kolik metrů jakou holí hrají a navíc mají mnohem blíže k tomu zahrát takovou ránu, jakou chtějí, než my ostatní. Vzdálenostní informaci přitom získají rychle, bez zdlouhavého krokování či listování v birdie book. Kromě toho se zrychlí i případné tréninkové kolo, kdy si hráči nebudou muset „do zásoby“ naměřit úplně všechno. Z pohledu rozhodčího je to pak další argument, proč striktně vyžadovat dodržování stanoveného tempa hry.

Na klubové úrovni by v nejednom případě šlo očekávat spíše opačný efekt – napřed zdržující měření, pak volba hole pro ránu, jakou hráč možná ani nedokáže zahrát, a následně zkažená rána pod zvýšeným tlakem. Je to trochu nadsázka, ale mnohdy tomu tak prostě je – jednak hráč není schopen zahrát, co si vypočítal, a navíc sám sebe dostal svou volbou a přáním pod tlak, místo aby prostě zahrál svou normální ránu někam na grýn… Ostatně uvidíme, jak se opatření osvědčí v praxi.

Následující je tedy velmi důležité: měřicí zařízení jsou tímto rozhodnutím povolena POUZE pro oficiální mistrovské soutěže ČGF, resp. turnaje započítávané do žebříčků ČGF (pozor, od letoška mezi ně patří i dvoukolová klubová mistrovství)! Pro všechny ostatní turnaje nadále platí, že pokud měřicí zařízení nejsou v podmínkách soutěže, resp. v místních pravidlech explicitně povolena, jsou zakázána (viz Pravidlo 14-3). Pokud klub, hřiště či promotér chce taková zařízení povolit, musí tak jasně učinit – ale rozhodně nemusí, pokud nechce!. Přitom ale pozor – nestačí často používaná formulace „hraje se podle Soutěžního řádu ČGF“. Proč? Protože daný odstavec (konkrétně 7.2.5) je součástí kapitoly „VII. PODMÍNKY SOUTĚŽÍ ČGF“, kde hned na začátku najdeme bod 7.1: „Následující Podmínky soutěže jsou platné jako další Poznámky v rámci Pravidla 33-1 pro všechny soutěže pořádané ČGF nebo soutěže, které jsou započítávány do žebříčků ČGF.“ Neboli jasné vymezení, pro které soutěže toto platí. Podobně je to ostatně i s pravidlem o dopravě, resp. zakázání bugyn apod. – to je opět součástí této kapitoly (bod 7.1.8) a neplatí tak paušálně vždy a všude, ale jen na akcích ČGF.

V žádném případě se tedy nejedná o paušální změnu platnou pro celý český golf!

Ostatní podobnou podmínku přijmout mohou – což ale mohli již předtím! – ale nemusí. V případě nesoutěžního výsledku záleží na místních pravidlech konkrétního hřiště, zda jsou měřicí zařízení povolena.

I v případě, že jsou měřicí zařízení povolena, je ovšem potřeba si dát pozor na to, aby byla v souladu s Pravidly. Od loňského roku se přesně této problematice věnuje nový dodatek IV. Pravidel golfu, konkrétně jeho pátý odstavec: „5. Měřicí zařízení“.  Zejména je potřeba, aby zařízení umožňovalo POUZE měření (či odhadování) vzdálenosti, ale nenabízelo žádné další doplňkové funkce, které by Pravidla porušovaly, jako je např. měření sklonu/převýšení, měření síly a směru větru, kompas, teploměr, vlhkoměr, barometr či funkce, které získané vzdálenostní údaje dále vyhodnocují např. ve formě doporučení hole apod.  Nepomůže přitom, pokud tyto doplňkové funkce nejsou využívány nebo jsou zablokovány či vypnuty – jejich samotná přítomnost činí zařízení nevyhovující Pravidlům.

Problematice se věnují specifická rozhodnutí (Decisions), konkrétně 14-3/0.5 (možnost povolit měřicí zařízení místním pravidlem), 14-3/0.7 (bližší interpretace standardního zákazu měřicích zařízení, resp. jeho porušení), 14-3/1 (měření vzdálenosti pomocí vozíku).  Stručný návod, jak zkontrolovat vaše konkrétní zařízení a jeho přípustnost v rámci daného Místního pravidla najdete  zde (nebo viz rozhodovací algoritmus níže).

Takže až půjdete příště na turnaj a budete si chtít vzít svůj měřák s sebou, zkontrolujte:

  • Propozice soutěže, resp. místní pravidla (jsou měřicí zařízení opravdu povolena?)
  • Specifikaci svého přístroje (je povolen pro soutěžní hru?)

Zájemce o další podrobnosti a pozadí celé problematiky dále odkazujeme na web R&A, konkrétně na:

Doufám, že tento článek alespoň trochu přispěl k osvětě a porozumění. Jde ostatně o první ze seriálu volných článků na pravidlová témata, které budou od letošního roku postupně publikovány na webu ČGF.

Každopádně se těším na shledanou na hřišti, protože golf bude krásný, ať už s měřáky, nebo bez nich.

Dalibor Procházka – autor je předsedou Komise rozhodčích České golfové federace


 

 

.