Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Petr Nitra, kandidát na prezidenta české PGA

07.01.2010 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

NitraPetr_200_jmBlíží se volby představenstva PGA C, ve kterých jsem se rozhodl kandidovat i pro příští volební období na funkci presidenta Profesionální golfové asociace České republiky.

V uplynulém volebním období se nám podařilo úspěšně zrealizovat několik důležitých úkolů, které jsme si stanovili a které výrazně upevnily pozici české PGA jak na domácí, tak i na zahraniční golfové scéně.

Nejvyšší prioritou bylo, je a zůstává vzdělávání všech členů PGA. Prověrky ze strany PGA´s of Europe, které v minulém období proběhly, potvrdily plné uznání „The Fulll Recognition“ českému vzdělávacímu centru pod vedením Mgr. Petra Němce.

Česká PGA ve spolupráci s PGA´s of Europe připravily historicky první meeting zástupců PGA evropských zemí “ Central Zone“, který proběhl 21. dubna 2009 v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci národních PGA z Rakouska, Belgie, Bulharska, České republiky, Německa, Nizozemska, Maďarska, Lucemburska, Slovenska a Švýcarska.

Jednalo se především o společných kritériích a podmínkách při přijímání nových členů a jejich práv a povinností. Nejvýznamnějším bodem setkání byla pracovní diskuze o vzdělávání studentů PGA a pokračující vzdělávání hotových profesionálů.

Naše 100% dceřiná společnost PGA C Service Marketing s.r.o. pod vedením jejího jednatele a člena výboru PGA C pana Karla Skopového sen. organizuje mj. českou PGA Tour. Její poslední ročník Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2009 byl nejúspěšnějším v celé historii a jeho medializace, jak v tištěné, tak i televizní podobě, byla velkým přínosem pro naši prestižní značku PGA C.

Moji kandidaturu opírám o své letité zkušenosti golfového profesionála ( od roku 1987 ) a o mé zkušenosti z české PGA, v jejímž čele jsem od roku 2002. Velice dynamický rozvoj celého českého golfu klade také mnoho nových úkolů i pro samotnou PGA a její částečná restrukturalizace je nezbytná. V následujících bodech stručně zmiňuji priority, které považuji za nejpodstatnější.

  • Jedná se především o zvyšování nároků na kvalitu vzdělávání studentů PGA  a přípravu dalších odborných seminářů pro celou členskou základnu.
  • Důležitým úkolem je samozřejmě prohloubení spolupráce s ČGF na společných projektech, zejména v oblasti Tréninkových center mládeže TCM a reprezentace.
  • Udržení a další vylepšení kvality české profesionální tour, která se těší velké oblibě, jak ze strany domácích i zahraničních hráčů, tak i ze strany našich partnerů a sponzorů, médií a přátel PGA C.
  • Nedílnou součástí je spolupráce s našimi dlouhodobými partnery a sponzory a celoplošné mediální zajištění činnosti PGA C.
  • Nejen práce se značkou PGA C, ale i její ochrana musí být zahrnuta do prioritních úkolů.
  • Pokud to ekonomická situace umožní, pokračovat v charitativních aktivitách. V roce 2009 věnovala PGA C částku 100.000,- Kč obci Nový Oldřichov na odstranění následků povodně

Petr Nitra, Mariánské Lázně, 7.1.2009