obarvení leva cast 4. 4. 2018
obarveni prava cast 4. 4. 2018
obarveni top 4. 4. 2018

Petr Nitra, kandidát na prezidenta české PGA

07.01.2010 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

NitraPetr_200_jmBlíží se volby představenstva PGA C, ve kterých jsem se rozhodl kandidovat i pro příští volební období na funkci presidenta Profesionální golfové asociace České republiky.

V uplynulém volebním období se nám podařilo úspěšně zrealizovat několik důležitých úkolů, které jsme si stanovili a které výrazně upevnily pozici české PGA jak na domácí, tak i na zahraniční golfové scéně.

Nejvyšší prioritou bylo, je a zůstává vzdělávání všech členů PGA. Prověrky ze strany PGA´s of Europe, které v minulém období proběhly, potvrdily plné uznání „The Fulll Recognition“ českému vzdělávacímu centru pod vedením Mgr. Petra Němce.

Česká PGA ve spolupráci s PGA´s of Europe připravily historicky první meeting zástupců PGA evropských zemí “ Central Zone“, který proběhl 21. dubna 2009 v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci národních PGA z Rakouska, Belgie, Bulharska, České republiky, Německa, Nizozemska, Maďarska, Lucemburska, Slovenska a Švýcarska.

Jednalo se především o společných kritériích a podmínkách při přijímání nových členů a jejich práv a povinností. Nejvýznamnějším bodem setkání byla pracovní diskuze o vzdělávání studentů PGA a pokračující vzdělávání hotových profesionálů.

Naše 100% dceřiná společnost PGA C Service Marketing s.r.o. pod vedením jejího jednatele a člena výboru PGA C pana Karla Skopového sen. organizuje mj. českou PGA Tour. Její poslední ročník Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2009 byl nejúspěšnějším v celé historii a jeho medializace, jak v tištěné, tak i televizní podobě, byla velkým přínosem pro naši prestižní značku PGA C.

Moji kandidaturu opírám o své letité zkušenosti golfového profesionála ( od roku 1987 ) a o mé zkušenosti z české PGA, v jejímž čele jsem od roku 2002. Velice dynamický rozvoj celého českého golfu klade také mnoho nových úkolů i pro samotnou PGA a její částečná restrukturalizace je nezbytná. V následujících bodech stručně zmiňuji priority, které považuji za nejpodstatnější.

  • Jedná se především o zvyšování nároků na kvalitu vzdělávání studentů PGA  a přípravu dalších odborných seminářů pro celou členskou základnu.
  • Důležitým úkolem je samozřejmě prohloubení spolupráce s ČGF na společných projektech, zejména v oblasti Tréninkových center mládeže TCM a reprezentace.
  • Udržení a další vylepšení kvality české profesionální tour, která se těší velké oblibě, jak ze strany domácích i zahraničních hráčů, tak i ze strany našich partnerů a sponzorů, médií a přátel PGA C.
  • Nedílnou součástí je spolupráce s našimi dlouhodobými partnery a sponzory a celoplošné mediální zajištění činnosti PGA C.
  • Nejen práce se značkou PGA C, ale i její ochrana musí být zahrnuta do prioritních úkolů.
  • Pokud to ekonomická situace umožní, pokračovat v charitativních aktivitách. V roce 2009 věnovala PGA C částku 100.000,- Kč obci Nový Oldřichov na odstranění následků povodně

Petr Nitra, Mariánské Lázně, 7.1.2009