Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Otevřen Národní institut golového vzdělávání

11.12.2008 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Česká golfová federace otevřela prostřednictvím své dceřinné společnosti Národní Institut Golfového Vzdělávání. NIGV je založen s ambicí naplňování potřeb a poptávky v oblasti vzdělávání profesionálů, nutných pro provoz a správu golfových resortů. Jeho ambicí není výuka golfu.  Cílem institutu je postupně rozšiřovat nabídku kurzů nejvyšší kvality pro klíčové profese golfových resortů.

 

Národní Institut  Golfového  Vzdělávání  (NIGV) je zřízen a provozován společností Czch Golf  Consuling s.r.o.CGC , jako 100% dceřiná společnost České golfové federace tím reaguje na jeden z hlavních cílů ČGF a to je „ trvale napomáhat rozvoji golfu v České republice, kultivovat golfové prostředí jak z pohledu hry samotné tak i celkového standardu poskytovaných služeb provozovateli golfových areálů. Je také bezprostřední reakcí na prudký rozvoj golfu a vznik celé řady velmi kvalitních golfových areálů na jedné straně ale i prohlubujícímu se deficitu kvalitního personálu.
NIGV je založen s ambicí naplňování potřeb a poptávky v oblasti vzdělávání profesionálů nutných pro provoz a správu golfových resortů. Jeho ambicí není výuka golfu . Cílem je postupně rozšiřovat nabídku kurzů nejvyšší kvality pro klíčové profese golfových resortů. Jak při přípravě jednotlivých kurzů, tak i při výuce chceme spolupracovat s nejlepšími tuzemskými i zahraničními odborníky. Řada kurzů bude akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je zařazení takto definovaných kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací. Význam tohoto postupu je zřejmý – chceme garantovat úspěšným frekventantům i zaměstnavatelům transparentnost získané kvalifikace.

Přehled kurzů

 • Recepční golfového klubu
  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří již tuto pozici v golfových resortech zastávají , stejně tak pro zájemce a uchazeče o práci recepční – ho s důrazem na získání znalostí specifiky této pozice v golfovém prostředí.
  Kurz je plánován na období tří – čtyř měsíců. Osnova kurzu je sestavena vyváženě ve vztahu k získání teoretických a praktických poznatků.
  Lektorský sbor se rekrutuje z nejlepších odborníků na daná témata. Limitovaný počet posluchačů v jednotlivých kurzech je předpokladem pro nastavení efektivního výukového procesu.
 • Greenkeeper – trávníkář
  Vzdělávací kurz je určen pro greenkeepery a zaměstnance golfových areálů, kteří mají na starosti údržbu těchto areálů. Tento kurz je akreditován u MŠMT a je součástí celoživotního vzdělávání. Nositelem tohoto akreditovaného kurzu je Český svaz greenkeeperů, který ve spolupráci s našimi předními univerzitami (ČZU v Praze a MZLU v Brně) garantuje odbornou úroveň tohoto vzdělávání.
  Tento kurz je jedenapůlroční. V zimních měsících budou absolventi seznámeni v jednotlivých modulech s teorií a v letních měsících budou absolvovat praktická cvičení na zvoleném golfovém hřišti.
  Vzdělávání bude realizováno v základních osmi modulech (trávníkářství, ochrana rostlin, výživa rostlin, mechanizace, bezpečnost práce, informatika, krajinářství a dendrologie). Tyto nosné moduly je vhodně doplňovány dílčími poznatky ze souvisejících oborů jako například: pedologie, klimatologie a podobně.
  Účelem tohoto kurzu bude umožnit již zmíněné cílové skupině rozšířit si své poznatky jak po teoretické, tak po praktické stránce v oblasti okrasného, sportovního trávníkářství, ale také údržby těchto ploch ve venkovském prostoru. Během praktické výuky budou mít účastníci kurzu k dispozici veškeré zázemí, které je při péči o veřejnou zeleň a sportovní trávníky potřeba.. V rámci kurzu budou, dle potřeb a možností, kromě českých odborníků přednášet některé moduly i odborníci ze zahraničí.
 • Obchodně marketingový manažer
  Kurz je zaměřen na získání respektive zvýšení kvalifikace pro plnohodnotné zastávání vedoucí pozice v golfovém resortu. Absolvent získá a upevní si klíčové dovednosti pro práci se zákazníky, pro nalezení konkurenčních výhod. Nedílnou součástí získání kvalifikace bude i schopnost řízení týmu spolupracovníků a orientace v ekonomických ukazatelích. Reprezentace společnosti a hájení zájmu majitelů resortu je samozřejmostí.  Stejně tak je samozřejmostí limitovaný počet posluchačů v jednotlivých kurzech.
 • Marshal golfového areálu
  Kurz je určen pro zaměstnance, kteří již tuto pozici v golfových resortech zastávají, stejně tak pro zájemce a uchazeče o práci marshala. Důrazem je kladen na získání znalostí specifiky této pozice v golfovém prostředí.
  Kurz je plánován jako jednorázový s rozsahem necelých dvou dní. Osnova kurzu je sestavena vyváženě ve vztahu k získání teoretických a praktických poznatků.
  Lektorský sbor se rekrutuje z nejlepších odborníků na daná témata. Limitovaný počet posluchačů v jednotlivých kurzech je předpokladem pro nastavení efektivního výukového procesu.

 

 Odkazy:          Stránka Czech Golf Consulting            Stránka Národního Institutu Golfového vzdělávání