Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

OSOBNOST ČESKÉHO GOLFU 2001

20.12.2001 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Osobnost roku je ocenění, které server Golf.cz letos uděluje poprvé. Je určeno osobě, která se významně přičinila o rozvoj českého golfu v nesoutěžní oblasti. Prvním laureátem této ceny nemůže být nikdo jiný, než motor České golfové federace ing. Karel Vopička.

Při bilancování uplynulého kalendářního roku bylo vzpomenuto mnoho událostí a osobností.
Vzpomněli jsme nejlepších hráčů, mistrů republiky, talentů roku, prezidentů spolků, nadací a klubů, sponzorských osobností, královen krásy. Doplnili jsme Síň slávy o další dvě osobnosti, zvolili Hráče roku a nejlepšího profíka.

V této smršti ocenění se kupodivu neobjevila významná osoba, která  trvale spoluvytváří dění českého golfu. Je stále na očích, ale málokdo si jí všimne. Je natolik součástí a samozřejmostí golfového dění, že snad není nikdo, kdo by jí neznal. Ale také nikdo, kdo by nepovažoval její práci za samozřejmost a nikdo, koho by napadlo její činnost nějak ocenit.

Karel Vopička. Setkáte se s ním při každé akci České golfové federace. Stojí za organizací každého křížkového, dětského nebo juniorského  turnaje, každého výjezdu reprezentace, konferencí, každé federační slávy, změny pravidel, soutěžního řádu, zkrátka každého záškubu ČGF.  Na každém turnaji dospělých, který zařídí a řediteluje,  briskně rozhoduje sporné situace, počítá a vyhlašuje výsledky a pro dospělou golfovou generaci je samozřejmostí jako zelená tráva. Na každém dětském turnaji, který zařídí a řediteluje, briskně rozhoduje situace, počítá a vyhlašuje výsledky, píše je na tabuli, rozdává rozzářeným dětem ceny a pro nastupující golfovou generaci je stejnou samozřejmostí jako zelená tráva. 

Je synonymem České golfové federace, ač formálně představuje pouze její Sportovně technickou komisi.
Neexistuje počin nebo šustnutí v českém golfovém dění, na kterém by neměl podíl skutkem nebo radou. Je veličinou, jejíž koeficient je připočítáván ke každému jevu v našem golfu. Je skutečností, jejíž absenci v našem golfovém mumraji je obtížné, ne-li absurdní  si představit.

Proč?  Odpověď je snadná: Trvalé aktivní zapojení, dlouholetá zkušenost, hluboká znalost problematiky, rozhled, rozhodnost,  rychlý a především korektně argumentovaný úsudek, pevné stanovisko.  Ukažte mi druhého takového.

Přínos Karla Vopičky pro český golf je nesmírný a evidentně nedoceněný. Jako všechno, co je poskytováno samozřejmě a zdarma. Kromě sportovní stránky celého českého golfu, stál Karel Vopička mimo jiné při zrodu a realizaci nového soutěžního systému, marketingové koncepce federace, federačního internetového informačního systému a všech dalších změn ve prospěch federace.  Podílel se na veškerých koncepčních změnách činnosti   ČGF a je největším bojovníkem za její rozvoj. To je na milión medailí.
Žádnou cenu či ocenění pro Karla Vopičku však nezaznamenávám.
 
Řeknete  si možná, nepřeháněj, tolik zásluh najednou…? Ale je to tak. Není to chvála, je to konstatace faktu. Paradoxně vavříny za  veškerou tuto činnost sklízeji jiní. Paradoxem také je, že on sám, a kdo jiný,  bývá nejčastějším navrhovatelem těchto ocenění. Nuž, asi to tak má být.

Proto si ke konci roku dovolím jedno individuální poděkování za sebe a za server Golf.cz: “ Karle, děkujeme za všechno, co jsi pro český golf udělal. Víme dobře, jak obrovský kus práce to byl. Všechno nejlepší k Vánocům a do Nového Roku“.

Ivan Paggio

 Za podíl na rozvoji českého golfu v roce 2001 uděluje server Golf.cz výroční cenu „Osobnost českého golfu 2001″ ing. Karlu Vopičkovi, řediteli Erpet Golf Centra a předsedovi STK České Golfové federace.
Cena bude předána začátkem ledna 2002, spolu s cenou Internetový hráč roku 2001