Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

OPRAVNÝ STABLEFORDOVÝ KOEFICIENT SOUTĚŽE (CSA)

01.05.2003 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

V poslední době se množí dotazy na chybné (?) výpočty hendikepu na turnajích. Protože se nejedná o problém okrajový, je potřeba osvětlit mechanismus opravného stablefordového koeficientu soutěže.

Objektivita soutěží

V mnoha případech jsou podmínky, za kterých je turnaj pořádán velmi rozdílné a to má nepochybně vliv na celkové výsledky hráčů. Hřiště jsou sice normována podle systému EGA ale stav hřiště po zimě, v létě a na podzim je definitivně odlišný. Své způsobí rovněž ?přízeň? počasí. V minulosti byly snahy eliminovat tyto výkyvy změnou SSS (Standart Scratch Score) hřiště, ale to se jednalo vždy o subjektivní hodnocení přínos pořadatele před soutěží.

Co to je

Opravný stablefordový koeficient soutěže (CSA = COMPETITION STABLEFORD ADJUSTMENT) je objektivní mechanismus výpočtu, jehož výsledkem je počet stablefordových bodů, které budou přidány nebo ubrány k získanému počtu bodů pro účely výpočtu HCP po turnaji (viz podrobnější výklad CSA).

Jak se počítá

Tato metoda nahrazuje dřívější možnost měnit před soutěží normu hřiště – dříve SSS, kvůli nepříznivým podmínkám hry. Nová metoda je založena na jiném principu. Vyhodnotí výsledky turnaje až po jeho skončení, a podle toho zda bylo dosaženo výrazně dobrých (nad 34 bodů) nebo výrazně špatných výsledků hráčů s dobrým HCP (18,4 a méně), opraví všem hráčům jejich tzv. hendikepové body pro úpravu hendikepu. Samotný výpočet je poměrně komplikovaný a skládá se z výpočtu parametrů turnaje, podle kterých se provede dohledání v tabulkách. Podrobně je popsán v Hendikepovém systému EGA v jeho dodatku D (viz server ČGF).
V soutěži na rány, jak víme, se pro úpravu hendikepu přepočítávají výsledky na Stablefordové body, které mají zde funkci tzv. hendikepových bodů. Podle nich se upravuje hendikep. V soutěžích Stableford jsou výsledkem hráče dosažené Stablefordové body, které byly dosud zároveň i tzv. hendikepové body. Nyní se mohou, pokud se uplatní Opravný koeficient Stableford, hendikepové body lišit od Stablefordových. Ve výsledcích budou uváděny v závorce. Použití Opravného koeficientu Stableford zohledňuje jednak nepříznivé nebo příznivé povětrnostní podmínky, jednak stav hřiště, resp. nedodržení stavu hřiště pro který bylo hřiště znormováno. Jak v kladném, tak v záporném smyslu. Hendikepové body tedy může Opravný koeficient Stableford přidat (až 3 body), ale i ubrat (maximálně 1 bod)!

Kdy se počítá

Konečný přesný hendikep se hráč již nedozví ihned po zadání svých výsledků, protože se tento hendikep nyní může ještě změnit po ukončení turnaje. Přepočet provede server až po uzavření kol všech kategorií, takže v této chvíli se mohou vytisknout oficiální výsledky i platnými hendikepy. Výsledky soutěže a pořadí se již ale touto úpravou nezmění.
V případě opomenutí uzavření pořadatelem provádí server automatický propočet a v noční dávce. jsou změněné HCP uloženy do databáze.