obarvení leva cast 4. 4. 2018
obarveni prava cast 4. 4. 2018
obarveni top 4. 4. 2018

Nový výbor ČGF startuje

02.04.2017 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A
Vybor2017jmena

Výbor ČGF 2017

(ČGF – Petr Halaburda) Nový výbor České golfové federace má za sebou první zasedání po konferenci. Projednal stav přípravy na novou sezónu, rozdělil pravomoci, stanovil nový způsob mediální komunikace a schválil naplňování druhé fáze projektu Golf do škol:

Z programu jednání výboru:

 • Byly rozděleny kompetence nových viceprezidentů – v pravomocích Vladimíra Boučka budou vnitřní vztahy ve federaci, Juraj Werner bude mít na starosti vnější vztahy, komunikaci s médii, PR a marketing
 • Zhodnoceny byly rozpracované úkoly z předchozího jednání výboru, týkající se připravenosti na start nové sezóny
 • Výbor se seznámil s aktuálními informacemi reprezentačního úseku, první letošní turnaj tým absolvoval tento týden ve Španělsku
 • Podle plánu pokračují přípravy dvou významných mezinárodních soutěží na českém území:
  European Olympic Hopes Trophy (20. – 23. 4., Kaskáda)
  Czech Ladies Challenge LET Access Series (22. – 24.6., Casa Serena) – 11. května se uskuteční kontrolní den za účasti ředitelky Tour Diany Barnardové.
 • Schváleno bylo naplňování druhé fáze projektu Se školou na golf – projekt se více soustředí na postupný přechod dětí do klubů, jejich registraci, rozběhnou se meziškolní soutěže. Projekt bude prezentován na veřejných akcích pro podporu sportu
 • Bylo revidováno složení odborných komisí. Nově vytvořenou Komisi pro média a komunikaci povede viceprezident Juraj Werner, který do příštího jednání výboru sestaví nový tým
 • Byl projednán nový směr komunikace ČGF
 • Práce na spuštění nového webu pokračují podle plánu
 • Další zasedání výboru se uskuteční 18. dubna 2017

.