Nové vedení ČGF bude zvoleno v sobotu

11.03.2013 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A
Česká golfová federace stojí před významným mezníkem. V sobotu se na konferenci zásadně změní vedení. Bude zvolen nový prezident, nový viceprezident a noví členové výboru. Jednu takovou radikální změnu již ČGF zažila v roce 2009, kdy z původního vedení zůstali pouze prezident a předseda STK. Tato konference však byla doslova a do písmene pučem, s cílem sesadit prezidenta a vyměnit vedení. Tehdejší prezident uhájil úřad za cenu ztráty tváře a spojení s nepřítelem. Tento pakt pak ochromil  „politickou“ část vedení ČGF až do dnešních dnů, kdy je výbor téměř neschopný komunikace uvnitř i navenek.
Sobotní volba nového vedení již bude jiného ražení. Kandidáti na jednotlivé funkce jsou známi předem, byli řádně nominováni voliteli. Varianty výsledků jsou předem známy a ať volby dopadnou jakkoli, ať se výsledek bude líbit či ne, bude to volba řádná, předem transparentně připravená a demokratická.  Jsou tedy vyloučeny překvapivé zvraty typu „…tak já se taky hlásím na toho prezidenta…“, které jsme v minulosti několikrát zažili.
Nové vedením by mělo vnést čerstvý vítr do činnosti výboru ČGF. Oba kandidáti na prezidenta mají jasné představy o svojí činnosti, co budou ve funkci dělat a nakolik se jí budou věnovat. Své úmysly prezentovali v rozhovorech na našem portálu již před měsícem.
Nové vedení se bude muset vyrovnat s mnoha problémy. Jedním  z nich jsou nové stanovy, které byly schváleny na podzim, ale Ministerstvo vnitra je ještě nezaregistrovalo. Řešení zřejmě padne na mimořádné konferenci, která se koná v sobotu před tou řádnou. Dalšími tématy jsou reprezentace, která stále nedává očekávané výsledky, zpomalení růstu členské základny a  komunikace se členy i navenek. Nové vedení toho bude mít na práci opravdu dost a lze je jen těšit, že se pustí do práce plnou silou a s  neutuchající energií.
Nelze také přehlédnout odchod hlavního pilíře chodu federace, předsedy STK Karla Vopičky. Tento nenahraditelný člověk již nekandiduje, odchází na odpočinek a jeho nástupci budou mít  co dělat, se vší úctou, aby dosáhli jeho výkonnosti a výsledků. Rozhovor s odcházejícím Karlem Vopičkou najdete na našem portálu v nejbližší době.

Sobota 16. března 2013 bude významným dnem českého golfu. Golf.cz bude jako vždy u toho a z konference přinese obvyklé zpravodajství.

Rozhovory  s kandidáty na prezidenta Zdeňkem Kodejšem a Pavlem Suchánkem:

…..

Z archivu Golf.cz - konference ČGF:
2012 2011 (volba prezidenta)… 2010 …. volební 2009 …. 2008 ….. 2007 …. 2006 …. volební 2005 …. 2004 …. 20032002 …. volební 2001 …. 2000

.