Nové stanovy ČGF jsou platné!

12.12.2012 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Výbor České golfové federace reaguje na náš Článek „Jsou nové stanovy ČGF platné?“ a požádal o zveřejnění svého stanoviska.  Text stanoviska Výboru české golfové federace zveřejňujeme v plném znění.

 

Věc: Stanovisko výboru ČGF k článku „Jsou nové stanovy ČGF platné?“ na www.golf.cz a žádost o jeho zveřejnění

Především – nové stanovy ČGF jsou platné! Nabyly platnosti a účinnosti okamžikem jejich přijetí na mimořádné konferenci ČGF v pátek 26. října 2012. Připomeňme, že je ve veřejném hlasování podpořila výrazná většina 84 ze 128 přítomných delegátů klubů.

Za druhé – ČGF v pátek 7. prosince 2012 obdržela dopis z Ministerstva vnitra ČR datovaný 30. listopadu 2012, v němž se oznamuje, že MV ČR posoudilo, zda je změna stanov ČGF přijatých 26. října 2012 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Ministerstvo dále sdělilo, že v této věci – tj. vzetí na vědomí změn stanov ČGF – obdrželo podnět JUDr. Tomáše Sokola a že si před vydáním rozhodnutí vyžádalo stanovisko Úřadu pro chranu hospodářské soutěže a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. MV ČR současně zdůraznilo, že jeho další postup v této věci bude odvislý od vyjádření jmenovaných orgánů. Ve druhé části dopisu ministerstvo uvádí, že stanovy umožňují v otázce zániku členství v ČGF výklad, že člena lze z ČGF vyloučit bez uvedení důvodu, což není přípustné.

Za třetí – MV ČR stanovy nevrátilo k doplnění, jak mylně uvádí článek na serveru golf.cz, nýbrž vedení ČGF tímto způsobem upozornilo na skutečnost, že si registrace vyžádá delší čas než obvykle. Je tedy možné, že znění stanov přijatých 26. října 2012 ještě nemusí být konečné. ČGF a členové výboru ČGF jsou nicméně novými stanovami vázáni a budou v souladu s nimi jednat až do obdržení rozhodnutí MV ČR. To nové stanovy ČGF buď vezme na vědomí, nebo upozorní na nedostatky, které bude třeba ve lhůtě 60 dnů odstranit.

A konečně – výbor ČGF bude v příštích dnech aktivně spolupracovat s MV ČR, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s cílem zajistit naplnění vůle většiny českých a moravských klubů co nejdříve.

za výbor ČGF
ing. Jan Jenčovský
prezident ČGF

 

Článek Jsou nové stanovy ČGF Platné?

Stanovisko výboru ČGF k článku „Jsou nové stanovy ČGF platné?“
na www.golf.cz a žádost o jeho zveřejnění
Především – nové stanovy ČGF jsou platné! Nabyly platnosti a účinnosti okamžikem jejich přijetí na
mimořádné konferenci ČGF v pátek 26. října 2012. Připomeňme, že je ve veřejném hlasování podpořila
výrazná většina 84 ze 128 přítomných delegátů klubů.
Za druhé – ČGF v pátek 7. prosince 2012 obdržela dopis z Ministerstva vnitra ČR datovaný 30. listopadu
2012, v němž se oznamuje, že MV ČR posoudilo, zda je změna stanov ČGF přijatých 26. října 2012
v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Ministerstvo dále sdělilo, že v této věci – tj. vzetí
na vědomí změn stanov ČGF – obdrželo podnět JUDr. Tomáše Sokola a že si před vydáním rozhodnutí
vyžádalo stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. MV ČR současně zdůraznilo, že jeho další postup v této věci bude odvislý od vyjádření jmenovaných
orgánů. Ve druhé části dopisu ministerstvo uvádí, že stanovy umožňují v otázce zániku členství v ČGF
výklad, že člena lze z ČGF vyloučit bez uvedení důvodu, což není přípustné.
Za třetí – MV ČR stanovy nevrátilo k doplnění, jak mylně uvádí článek na serveru golf.cz, nýbrž vedení ČGF
tímto způsobem upozornilo na skutečnost, že si registrace vyžádá delší čas než obvykle. Je tedy možné, že
znění stanov přijatých 26. října 2012 ještě nemusí být konečné. ČGF a členové výboru ČGF jsou nicméně
novými stanovami vázáni a budou v souladu s nimi jednat až do obdržení rozhodnutí MV ČR. To nové
stanovy ČGF buď vezme na vědomí, nebo upozorní na nedostatky, které bude třeba ve lhůtě 60 dnů
odstranit.
A konečně – výbor ČGF bude v příštích dnech aktivně spolupracovat s MV ČR, Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s cílem zajistit naplnění vůle
většiny českých a moravských klubů co nejdříve.
za výbor ČGF
ing. Jan Jenčovský
prezident ČGF