ČPP – LEFT
ČPP – RIGHT
ČPP – TOP

Nové stanovy ČGF – co říká prezident

02.11.2012 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Nové stanovy, přijaté na mimořádné konferenci ČGF 26.11.2012 v Praze, vyvolaly bohatou diskusi především v novém rozdělení subjektů ČGF na Kluby a Přidružené členy. Ostatní významné změny stanov zůstaly celkem bez povšimnutí.
Rozdělení na kluby a “nekluby” jedni vítají a druzí zatracují. Přestože běžný golfový smrtelník změny na vlastní kůži nijak zvlášť nepocítí, vyvstalo mnoho otázek, na které bylo třeba odpovědí.
Požádali jsme o ně osobu nejpovolanější, prezidenta České golfové federace, který odpovědi našemu serveru na kameru poskytl. Rozhovor se uskutečnil na hřišti resortu Black Bridge na Černém Mostě v Praze.

.

Počet přečtení: 2 247
Komentáře
 • Michal Pospíšil napsal:

  Takže úplně na závěr, abychom se dostali opravdu ke kořenům….pro pány Nesměru, Petra M a Jardu:
  Cituji z nových stanov ČGF:

  čl. I/1 :”…..je sportovní svaz založený na spolkových DEMOKRATICKÝCH zásadách….”
  čl. I/2 : “Rolí ČGF je pečovat o rozvoj golfu v ČR a vytvářet pro něj všestranné a ROVNOPRÁVNÉ podmínky…”

  čl. II/1 …klub má hlasovací právo a volební právo aktivní….
  čl. II/2 … přidružený klub nemá hlasovací právo ani volební právo aktivní
  čl. II/3 …. fyzické osoby v CMR nemají hlasovací právo, nemají volební právo aktivní ani pasivní…..

  Jednoduchým porovnáním bodů z článků I a II docházím k závěru, že ČGF popírá ve svých stanovách(viz čl. II) demokratické principy, které si sama vytýčila (čl. I).
  Demokracie a rovnoprávnost znamená, že všechny subjekty sdružené ve Federaci mají rovná práva. V případě ČGF tomu tak není.
  Článek II prostě popírá hodnoty deklarované v článku I…
  Jsem rád, že všichni, kteří toto vše “demokraticky” odhlasovali, chápou, co vlastně odhlasovali.

 • Daniel Novotný napsal:

  Dobrý den pane Svobodo,
  zaujal mne Váš příspěvek. Rád bych dodal, že chápání “klubu” podle anglo – saských tradic se výrazně liší od pojetí klubu tak, jak je chápáno v českých necivilizovaných zemích. Ano, tam hřiště patří k nějakému konkrétnímu klubu a na něm se rozvíjí golfový život. Pojetí u nás je ale, řekl bych, jiné…. To souvisí s Vaší poznámkou o rozvoji klubového života u klubů typu A i B. A U nás platí klasické ode zdi ke zdi…. Takže automaticky porovnáváme, kádrujeme a házíme špínu jedni na druhé. Sám házíte všechny “bezdomovce” do jednoho pytle, protože aniž byste je všechny znal, víte určitě, že nebudou vypichovat pitch marky,vracet řízky, uhrabávat bunkery… Já bych zase mohl ze své zkušenosti vyprávět o desítkách “taky klubistů”, kteří se na hřišti chova´jí jako zvěř právě proto, že hřiště je jejich. Na nikoho dalšího neberou ohled a dávají mu najevo, že je na hřišti víceméně trpěn…. Když ČGF hrdě vyhlašovala, že do roku 2013 chce mít 100.000 golfistů, byl jí každý, kdo měl chuť hrát, dobrý. Nyní se ukázalo, že naplnit tento cíl nebude zase až tak jednoduché a proto změna směru o 180 stupňů… Najednou se budeme dělit na opravdové a méně opravdové golfisty…. Znamená to, že ve virtuálních klubech jsou jen samí darebáci, kteří se neumějí na hřišti chovat a v “pevných” klubech jsou samí Mirkové Dušínové? Jistě se mnou budete souhlasit, že tomu tak není. Pokud na tomto dělení budeme trvat, dospějeme do situace, kdy místo sjednocení a dalšího rozvoje golfu v ČR ve prospěch všech hrajích i nehrajících subjektů, bude česká golfová obec rozdělena na dva nesmiřitelné tábory (příspěvky v této diskusi to ostatně ukazují). Místo věcných argumentů budou nadávky a zjednodušování. A pokud jsou virtuální kluby tak špatné, že jsou pro federaci nadále nepřijatelné, měla to říci nahlas, virtuální kluby zrušit a navrhnout jejich členům odpovídající řešení. Místo toho opět typicky českým způsobem virtuální kluby “tak trochu nechceme”, ale zároveň by se nám “tak trochu hodily”, protože přece jen …”na jaře přinesou peníze, které chybějí, v sezóně vytěžují hřiště… atd…”. Ale pro jistotu jim přistřihneme křidýlka, protože co kdyby nám třeba přerostly přes hlavu. Rozumím tomu tak, že budeme určovat, který golfový svět je “ten správný”. Trochu to zavání větou: “Učiníme Vás šťastnými i proti Vaší vůli”. Federace svými kroky v tomto případě golfisty nespojuje (což je jeden z významů slova federace), ale rozděluje. Můžeme se pak ptát, co prospívá golfu v této zemi více….

 • Jan Svoboda napsal:

  Golf je historicky v zásadě klubová záležitost. Domnívám se, že by golfista měl někam patřit a uvědomovat si svojí přináležitost ke svému klubu a ke svému hřišti. A tak se na celou věc dá pohlédnout taky pohledu jakým způsobem se rozvíjí klubový život v klubech typu “A” a klubech typu “B” A propos ten je v ČR bohužel v řadě klubů bez ohledu na “A” či “B” ve srovnání s civilizovaným golfovým zahraničím dost zoufalý. Mluvím z vlastní zkušenosti.Ale to je dáno rozvojem golfu v Čechách a jeho tradicí.
  Nicméně můj názor je, že kluby svázané s konkrétním hřištěm mají větší šanci rozvoje opravdového klubového života, než kluby “virtuální”, které – jak mě se zdá – svým členům asi mohou v řadě případů přinést jakousi ekonomickou výhodu ( a jak zde jeden z diskutujících trefně poznamenal jsou jakousi cestovkou) a to bez závazků a bez adresné zodpovědnosti.Každý den mohou hrát na jiném hřišti, ale jsou to bezdomovci,kteří si neváží ničeho a tato neadresnost je hrozná.Jasně poznám, jestli přede mnou jde člen klubu, nebo bezdomovec(řízky, bunkery, pitch marky, etika atd.) Jejich golfový svět se zúží na to, jestli si včas na webu zakliknou, kde budou příště hrát. Příjdou a zase odejdou a k rozvoji života v klubu – což , jak se domnívám je jeden ze seriozních elementů golfu – nijak nepřispějí,( pokud vše neměříme jen penězi).Byl jsem před lety jeden rok členem virtualního golfového klubu,ale moc mě to nenadchlo – to pro objektivnost.

 • Jarda napsal:

  Pane Nesměro, klobouk dolů. Na diskusi s tím člověkem z „golfového pseudoklubu“ (lehce lze zjistit z jakého) bych neměl nervy, tak jako Vy. Nic méně ve svém posledním příspěvku konečně uznává, že z federace (klubu) může vystoupit, založit vlastní klub a s ostatními zájemci pak svoji vlastní federaci. BAFUŇÁŘI (jak nazval 123 presidentů golfových klubů hlasujících na oné konferenci pro nové stanovy) a majitelé hřišť, kteří jsou v jeho očích absolutně nepatřičná cháska patrně škodící golfu, budou i nadále pro všechny slušné hráče svá hřiště udržovat a dále rozvíjet. Jsem konzervativní golfista stojící za našim klubem, našim hřištěm a sportovním svazem a jeho zvoleným vedením. Pane Nesměro, máte moji názorovou shodu a přeji Vám nadále radost z golfu a plnohodnotného klubového života. GOLFOVÉ POKOŘE ZDAR A POTÍŽISTŮ CO NEJMÉNĚ.

 • Petr M napsal:

  Pane Pospíšil.
  Jste zdatný řečník ale i zřejmě zdatný demagog.V tomto případě jste zkrátka vedle jak ta jedle. Stále hájíte jen svou pravdu, a nepřipouštíte jiný názor. Plivete jedovaté sliny na pana Jenčovského, ale ty stanovy je kolektivní práce a přijala je většina konference ČGF. Takže se s tím smířte, nebo si založte konkurenční federaci nebo začněte dělat jiný sport. Z mého pohledu jste typický potížista se kterým se velmi špatně diskutuje.

 • Michal Pospíšil napsal:

  Vážený pane Nesměro, zdá se, že neumíte rozlišit mezi hruškami a jablky. Pokud někdo něco jiného říká a něco jiného dělá, buď neví, co dělá a nebo lže. A jestli je to po mém, nebo ne, na to nemá nejmenší vliv. Používáte termín hnusnej plivanec, já říkám, že nazývám věci pravými jmény. A může být klidně po Vašem. Jen se zdá, že poněkud ztrácíte nervy, glanc i půdu pod nohama. Jinak byste do této diskuse těžko tahal zvyklosti, postupy a jména známá z reálné politiky. Mluvíte o úctě k autoritě…. Autorita buď je a nebo není, pan Jenčovský, pokud u mne nějakou autoritu měl, tak ji právě svými výroky ztratil. Mimochodem… ve Vašem podání “úcta k autoritě” znamená nekritické uznání všeho, co domnělá autorita říká nebo koná? Já si prostě dovoluji nesouhasit, mít jiný názor a dávat ho hlasitě najevo. A má zkušenost říká, že nejsem sám. Ano, máte pravdu, změna stanov byla odhlasována. To však neznamená, že všechno, co se odehrálo, je automaticky vpořádku. Že všichni prohlásí: Ano ó nejvyšší autorito, konáš správně. Vždycky uslyšíte slova Já, mě a můj. Jsem stejně tak členm ČGF jako Vy a mám právo vyjadřovat svobodně své názory, stejně tak, jako to děláte Vy. Mám dokonce právo s Vámi nesouhlasit, polemizovat s Vámi a štvát Vás. Bohužel díky jisté nerovnosti nemohu do budoucna své názory prosazovat a promítat prostřednictvím svého klubu v hlasování (to je ta diskriminace, víte?). Někteří z Vás jste si totiž rovnější. Budu vždy sledovat, co z tohoto pohledu dělá Federace pro mne, jako řadového člena. A věřte, že toho není mnoho. Pak se nemůžete divit, že hovořím ve prospěch subjektu, který toho pro mne dělá mnohem víc, než celá slavná autorita.
  Ještě bych Vám rád napsal něco o Vašem dalším omylu. Ano, máte pravdu, že abych mohl hrát, je dobré mít nějaké hřiště. I když ani to není dogma. Na to, abych si mohl zahrát fotbal, taky nepotřebuji fotbalový stadion. Tím méně potřebuji klubovnu, klub a mládež, která zde trénuje. Nepotřebuji dokonce ani ČGF, ale když už jsem jejím členem, dovoluji si mít názor na její činnost a rozhodnutí. Možná to pro vás bude překvapení, ale jsou země, kde je golfových federací více, než jedna. A jsou země, kde golfové federace neomezují a nediskriminují své dříve regůlérně přijaté členy. Jsou země, kde je autorita vynucována silou (viz Slovensko)a jsou země, které ke stejnému výsledku dle mého názoru spějí (Česká Republika). Abych to uzavřel: Česká golfová federace nehájí zájmy všech dříve regulérně zvolených členů, ale pouze některých vyvolených. A proto znovu říkám všem, kteří tento podivný princip obhajují: Styďte se. A klidně se se mnou nebavte. Je to lepší, než kdybyste musel přiznat, že Vaše argumenty stojí na vodě. A přeji Vám mnoho úspěchů. Zdá se, že peníze od méněcenných členů Vám ani Federaci nesmrdí.

 • Jiří Nesměra napsal:

  Pane Pospíšile, vy jste se tedy povedl.
  Neměl bych se s vámi bavit, ale nemůžu nechat ležet ten váš hnusnej plivanec že když není po vašem, tak prezident federace lže. Takovou argumentaci, nezdvořilost a neúctu k autoritě známe od Paroubka. V golfu bych jí nečekal.
  Aby bylo jasno, žádná federace vašemu virtuálnímu klubu hlasovací právo nesebrala. Federace není nikomu nadřízený orgán. O návrhu se na konferenci hlasovali zřizovatelé federace, to jest golfové kluby, zřejmě včetně toho vašeho. Hlasovalo se veřejně a pro bylo 83 ze 128 přítomných hlasů. Nad tím můžete kvičet jak chcete, většina společenství prostě vyjádřila svojí vůli a tak to bude.
  S vaší argumentací ve prospěchu virtuálního klubu polemizovat nehodlám, stejně z ní jsou slyšet hlavně slova já, mě a můj.
  Když už jste promluvil o principu, řekl bych to asi tak, že si na virtuální klub moc vyskakujete. Se svým virtuálním klubem stejně musíte přijít na hřiště, které někdo vybudoval, o které se někdo stará, který má klubovnu, ve které scházejí členové, na kterém cvičí děti a hrají se i vaše turnaje.
  Členy vašeho virtuálního klubu rádi uvítáme, ostatně jako platící členy všech ostatních klubů a hosty. Peníze, které přinesete, použijeme na výchovu soutěžních hráčů, výchovu dětí a rozvoj našeho hřiště a klubovny, aby se členové a nakonec i vy, když si přijdete zahrát, cítili dobře.
  Ve svém virtuálním klubu mi to oplatit nemůžete. V tom si prostě rovni nejsme, a tak se dá asi shrnout důvod změny stanov.
  Takže si trhněte, mě je na písečku mého klubu dobře. Na žádné vaše další slohová cvičení už reagovat nebudu.
  Howg.

 • Michal Pospíšil napsal:

  Vážený ,pane Nesměro, pokud mi někdo tvrdí, že nikdo není diskriminován a zároveň jedním dechem přiznává, že některé subjekty jsou zvýhodněny, jednoduše nemůže mluvit pravdu. Protože pokud je někdo zvýhodněn, je někdo jiný diskriminován. Jestliže tedy pan Jenčovský tvrdí, že nikdo není diskriminován,jednoznačně lže. Diskriminace nenastává pouze v oblasti výše poplatků, ale rovněž v oblasti hlasovacích práv. ČGF mému klubu prostě sebrala hlasovací právo. Kde je tedy ta “nediskriminace”? Jak vidíte, nejde o těch pár stovek rozdílu, ale o princip. Jak víte, že virtuální klub nevychovává golfovou mládež? Jak víte, že nemá sportovní družstvo? Co se týká nákladů na hřiště… ˇKluby, které jsou zároveň majiteli hřiště, byste v ČR spočítal na prstech svých rukou. Ostatní kluby mají vždy vztah s hřištěm řešen smlouvou s majitelem hřiště, tedy si hřiště určitým způsobem pronajímají. Principiálně je to tedy ve většině případů stejné, jako když hřišti za pronájem zaplatí virtuální klub. To, že ve Vašem případě je to jinak, neznamená, že to je všeobecně platný stav. V případě mé osoby virtuální klub pro rozvoj golfu udělal nepoměrně víc, než jakýkoliv klasický klub. Žádný klasický klub mi totiž nedokázal nabídnout podmínky, které mám ve virtuálním klubu. Tento virtuální klub mě ke golfu přitáhl, umožnil mi se rozvíjet a naplnil mé představy o tom, jak by mé “golfové působení” mohlo vypadat. Žádný klasický klub mi nic takového nenabídl. Který subjekt má tedy zásluhu na tom, že ČGF má dalšího člena? Rozvíjel virtuální klub golf nebo ne? Rozvíjel ho v mém případě jakýkoliv klasický klub? Pane Nesměro, pokud byste si přestal hrát pouze na písečku Vašeho klubu, zjistil byste, že skutečnost je mnohem barevnější, než jak se mi ji snažíte vylíčit. A věděl byste. Je mi jasné, že takhle vědět nemůžete. A hlavně…. nemůžete pochopit. Přeju Vám náderné setrvání ve Vaší věži ze slonoviny.

 • Jiří Nesměra napsal:

  Pane Pavle doufám, že nemáte pravdu.
  Nevím jak jinde, ale v našem klubu jde na děti významná část rozpočtu a mnohonásobně větší část jde na závodní družstva. Komerční činnosti pak musí klub vykonávat, to je fakt, aby na to měl. Náklady na hřiště jsou jenom a jenom naše, nemáme majitele, platíme nájem městu.
  Akce Hraj golf změň život aneb 100.000 golfistů, byla strašná a drahá blbost, výkřik snaživého bafuňáře, v tom se nemýlíte. Ale s životem běžného klubu to nemá co dělat.
  Rozdělení na Kluby a Nekluby, jak tady píšou, chápu jako hájení výkonné moci ve společenství klasických klubů, které do golfu hodně investují, před komerčně zdatnými subjekty virtuálních klubů.
  V našem klubu se s nimi normálně spolupracuje. Na jaře přinesou peníze, které v tu dobu vždycky chybí, v sezóně vytěžují hřiště.
  Myslím, že to tak bude i nadále, hlasovacím právům a příspěvkům navzdory.

 • rjl napsal:

  Nikdo nikoho nenutí být členem CGF. Lze si zaplatit roční fee pro nečlena na nějakém hřišti – nabídky jistě přijdou – a bude. Turnaje hrát nemusíte, když tak si s kamarády udělejte tunaje sami, HCP neřešte.

 • Pavel napsal:

  Pane Jiří, klasický golfový klub vychovává děti jako běžnou komerční aktivitu, některé ani to ne (jestli se nepletu v Berouně se chlubí tím, že děti nesmějí do areálu:-) , např. CDS má repre družstvo, klasický klub má náklady na hřiště úplně stejné jako vituální neb si ho musí pronajímat od komerčního vlastníka, no a odpovědnost za rozvoj golfu, to už se musím smát, vždyť kolik klubů reaálně podpořilo oficiální akci ČGF hraj golf…
  Já zatím vidím jen to že se majitelé hřišť snaží nahnat ovečky do domácích klubů příslušejících k jejich hřištím a pak dojit a dojit…

 • Jiří Nesměra napsal:

  Proč se raději nestydíte vy pane Pospíšile.
  Na rozdíl od Jenčovského nemluvíte pravdu. Rozdíl ročního poplatku je směšný proti tomu, co ve svém virtuálním klubu platíte jako roční poplatek v tisících korun. Rozdíl určitě nepocítíte.
  Tvrzení, že virtuální klub prospívá golfu víc než klasický je pěkná blbost.
  Proti virtuálním klubům nic nemám, ale virtuální klub nevychovává golfovou mládež, nemá soutěžní družstvo, nemá náklady na hřiště a nemá žádnou odpovědnost za rozvoj golfu. Je to v podstatě jenom golfová cestovka.
  Kecy jsou ty vaše a rád bych věděl, kdo jsou ti všichni, co vědí … po vašem.
  Já to nejsem.

 • Michal Pospíšil napsal:

  Vážený pane Jenčovský,

  Styďte se! Jedním dechem tvrdíte, že nikdo není diskriminován. Já jako hráč virtuálního klubu (jeho prostřednictvím) zaplatím federaci víc, než hráč jiného, tzv. normálního (rozuměj: správnějšího, více golfového, rovnějšího mezi rovnými). Nejsem tedy diskriminován? Jsem potrestán za to, že jsem se kdysi choval racionálně a stal se členem klubu, který mi nabídl to, co mi jiné (klasické) kluby nabídnout schopné nebyly. Kdyby nebylo tohoto virtuálního klubu, nehrál bych dnes golf. Kdo tedy v mém případě přispěl k rozvoji ? ČGF nebo onen virtuální klub? Jak je možné, že až do teď tento virtuální klub byl vnímán jako takový, který naplňuje všechny předpoklady, které ČGF vyžaduje? Byl totiž přijat jako řádný člen. Bez podmínek, bez omezení. Prostě se styďte. To co jste zde v rozhovoru předvedl jsou jen KECY KECY KECY. Všichni vědí, že skutečnost je úplně jiná.

 • Zapoj se do diskuze

  Jméno:
  E-mail:
  Váš příspěvek:

  TOPlist
  Mediaboard Square 300 Skanska
  Square 300 Šípková 25. 9. – 8. 10. 2017