Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Nové stanovy ČGF – co říká prezident

02.11.2012 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Nové stanovy, přijaté na mimořádné konferenci ČGF 26.11.2012 v Praze, vyvolaly bohatou diskusi především v novém rozdělení subjektů ČGF na Kluby a Přidružené členy. Ostatní významné změny stanov zůstaly celkem bez povšimnutí.
Rozdělení na kluby a „nekluby“ jedni vítají a druzí zatracují. Přestože běžný golfový smrtelník změny na vlastní kůži nijak zvlášť nepocítí, vyvstalo mnoho otázek, na které bylo třeba odpovědí.
Požádali jsme o ně osobu nejpovolanější, prezidenta České golfové federace, který odpovědi našemu serveru na kameru poskytl. Rozhovor se uskutečnil na hřišti resortu Black Bridge na Černém Mostě v Praze.

.