Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Neaktivní hendikep – co s ním ?

12.01.2009 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

(čgf) V letošním roce se řada hráčů bude muset popasovat se situací, kdy jejich hendikep bude mít přídomek neaktivní. Co to ale ve skutečnosti znamená? A proč k takové situaci vůbec dojde? A co se s tím dá dělat? Tento článek by měl poskytnout odpovědi a vysvětlení právě na tyto i jiné podobné otázky.

Hlavním cílem každého hendikepového systému, tedy i hendikepového systému EGA, je umožnit co možná nejspravedlivější soutěž mezi hráči různé výkonnosti. V případě ideálního fungování by tak vítězství každého hráče mělo být stejně pravděpodobné. V reálném světě to samozřejmě platí jen přibližně, protože kromě počtů do hry vstupuje řada faktorů, které postihnout nelze – ať už je to počasí ráno a odpoledne, znalost daného hřiště, kolik má hráč za poslední dobu natrénováno či jak se zrovna vyspal nebo cokoli dalšího. Nicméně budeme-li vycházet z dlouhodobých výsledků, kdy se podobné faktory navzájem eliminují, zbudou nám normy hřišť a výsledky odehraných kol, a to jsou čísla, se kterými se již dá dobře pracovat.

Celý hendikepový systém je tak vlastně statistika a pravděpodobnost převedená do určitého funkčního modelu. Ale jako pro každou statistiku i tady platí, že pro správné závěry je potřeba mít dostatečný soubor základních dat. Málo dat znamená možnost velké chyby, naopak hodně dat dává poměrně  jistotu správnosti závěrů. Neboli – pokud hráč hraje často, jeho hendikep s velkou pravděpodobností odpovídá jeho skutečným herním kvalitám, protože systém pracuje tak, jak byl navržen. Naopak pokud hráč hraje málo, je docela dobře možné (i když ne nutné), že jeho skutečná výkonnost neodpovídá jeho hendikepu – a to na obě možné strany. Například pokud hráč z pracovních, rodinných či zdravotních důvodů prakticky nehraje, jeho výkonnost bude ve většině případů klesat, takže na svůj hendikep nebude schopen hrát. Naopak když hráč hodně trénuje, hraje skoro denně, ale neúčastní se žádných turnajů, bude jeho hendikep „zadržený“, protože jeho skutečná výkonnost bude již mnohem lepší. V obou případech je pak případná soutěž s ostatními hráči nespravedlivá – v prvém případě vůči hráči, v druhém případě vůči všem ostatním.

Hendikepový systém EGA stanovuje určitou hranici  pro to, kdy lze prohlásit, že hráč hraje dostatečně často na to, aby jeho hendikep byl statisticky podložený a tím vlastně důvěryhodný. Tou hranicí je odehrání alespoň čtyř kvalifikačních výsledků za rok (sezónu) neboli kol hraných na úpravu hendikepu (ať už jde o turnajová kola nebo nesoutěžní výsledky). Pokud hráč tento limit nesplní, jeho hendikep se v rámci povinné roční kontroly hendikepu, kterou provádí hráčova hendikepová autorita (v případě ČGF jde o hráčův domovský klub), stane neaktivním.

Neaktivní hendikep pak v praxi znamená, že hráči může být odepřen start v turnaji (pokud to tak pořadatel stanoví v podmínkách soutěže nebo pokud třeba upřednostní hráče s aktivním hendikepem v případě omezeného počtu účastníků). V praxi lze očekávat spíše tu druhou alternativu, tedy start mu odepřen nebude, neboť tvrdá podmínka aktivního hendikepu bude použita jen výjimečně – např. na MMČR. Jinak by totiž hráči mnohdy ani neměli dobře možnost si hendikep opět zaktivizovat!

Dále, pokud se již hráč turnaje účastní, neměl by vyhrát žádnou z cen v hendikepových kategoriích (tedy při hře s hendikepem). Kromě výše započteného hendikepu může totiž být otázkou i to, do jaké kategorie by měl vlastně patřit? Server tak sice hráče zařadí do kategorie podle jeho (byť neaktivního) hendikepu, ale ve výsledkové listině bude hráč viditelně označen.

Každopádně je zneaktivnění hendikepu pro hráče lepší variantou před jeho úplnou ztrátou (jak předepisovala předchozí verze hendikepového systému).

Důležité je také to, že celý tento kolotoč se týká pouze hráčů s EGA hendikepem tj. 36 a lepším. Hráči s klubovým hendikepem tj. 37 až 54 tak mohou být v klidu – klubové hendikepy jsou totiž pouze dodatkovou nadstavbou a jelikož se řídí jinými pravidly (např. upravují se výhradně směrem dolů), nelze na ně použít podobné statistické vyhodnocení jako na EGA hendikepy.

Hlavně je ovšem potřeba nevnímat neaktivní hendikep jako nějaké stigma nebo ostudu. Hráč se přece ničím neprovinil. Jen se prostě neúčastní turnajů (nebo jen velmi málo). Pak ale soutěžní hendikep nijak zvlášť nepotřebuje – a pro běžnou společenskou hru je i neaktivní hendikep plně použitelný.

Hráčův hendikep pak zůstává neaktivním do té doby, než v dalším kalendářním roce odehraje tři kvalifikační výsledky. Pak je jeho hendikep opět aktivován a hráč se může plnohodnotně zapojit do turnajové soutěžní hry.

Takže pokud najdete u svého hendikepu status neaktivní a nebude se Vám to líbit, máte jednoduchou možnost, jak to napravit – vyražte odehrát pár turnajů nebo alespoň nesoutěžních kol (vždyť stačí i nesoutěžní výsledky na 9 jamek!). Tím nakonec dosáhne systém svého – bude mít dostatek výsledků a Vy na oplátku správně stanovený hendikep. Že je Vám to jedno? Že se Vás turnaje netýkají? Pak se nemáte čím trápit. Vždyť golf je dobrou zábavou sám o sobě!

 

    Označení aktivního hendikepu u hráče na federačním serveru

   Označení neaktivního  hendikepu u hráče na federačním serveru

   Označení hráče s klubovým hendikepem nad 36 na federačním serveru

   Označení hráče bez hendikepu na federačním serveru

převzato z www.cgf.cz, foto: ČGF