Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Národ Tobě, Járo Cimrmane

01.04.2007 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Mnohé tituly a pocty mu byly upřeny. Největším Čechem se nestal. Dost už ústrků a křivd. Cimrman si zaslouží, aby jeho jméno navždy zdobilo planetu Zemi! Víte snad, kdo byli pánové Gerlach, Everest, Blanc nebo Lomnický? A přitom mají horu. A Jára Cimrman? Nic. To přece národ nedopustí!

Zrození myšlenky
Prvotní impuls – a je to pro Čechy symptomatické – přišel z ciziny. Ruský lékař Sergej Šajchislamov, žijící v současnosti v Českých Budějovicích, se po příchodu do Čech učil náš jazyk prostřednictvím Cimrmanových her a seminářů cimrmanovského divadla. Jeho údiv nad nedoceněním českého národního génia pozvolna vzrůstal, a když se pak stalo, že se Jára Cimrman v televizní anketě ostudně nestal největším Čechem, rozhodl se k činu. Jako milovník horské přírody dobře znal prostředí Altajského masivu a věděl, že zatímco ve většině pohoří jsou už jména hor rozebrána, na Altaji je ještě několik vrcholů bezejmenných. Když se potom ukázalo, že Jára Cimrman na Altaji nejen byl, ale dokonce se tu, byť neúspěšně, pokusil realizovat svůj sen – totiž pokřtít v prvovýstupu zdejší horský velikán svým jménem – nemohl si svůj nápad déle nechávat pro sebe. Oslovil skupinu českých cimrmanovských příznivců – Václava Kotka, Evžena Harta a Rostislava Křivánka a pro svou ideu je snadno nadchl. Věci pak dostaly velmi rychlý spád. Intenzivní pátrání dovedlo skupinku k šokujícímu zjištění – hora, kterou se Jára Cimrman pokusil slézt a pojmenovat je dosud nezdolána! A bezejmenná! 3610 m.n.m. vysoký hrdý štít jakoby celých sto let trpělivě čekal, až někdo naváže na Járovu někdejší snahu. Příprava Expedice Altaj-Cimrman začala.

Tým bytní

Postupem času se k přípravnému týmu přidala řada odhodlaných jedinců – za všechny jmenujme Radka Jaroše, předního českého horolezce, který okamžitě rozpoznal důležitost myšlenky a řekl doslova: „V květnu lezu na K2 a Gasherbrumy – to by mohla být důstojná příprava na Horu Járy Cimrmana.“

Ano, výška hory není podstatná, podstatný je její význam – a tím Hora Járy Cimrmana o notný kus převyšuje i Mount Everest.

Zásadním zlomem v plánování expedice bylo, když se ukázalo, že samotní cimrmanologové, pánové Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák, jakož i celý jejich divadelní soubor, jsou myšlence nakloněni, dokonce až do té míry, že se někteří z nich pevně rozhodli s expedicí i odjet! Otce zakladatele zastupuje Ladislav Smoljak, ze členů divadla jmenujeme namátkou Václava Kotka a Genadije Rumlenu.

Záznam historických chvil
Dnes už pohříchu není mnoho tak pohnutých chvil v životě národa českého, aby bylo trestuhodné je nezaznamenat. Prvovýstup na bezprizorný altajský velikán a jeho denominace na Horu Járy Cimrmana k nim ale určitě patří. Proto se také expedice účastní jinoch, který s Cimrmany vyrůstal, sál s mateřským mlékem slavné Járovy citáty, mladý muž, který dnes sice stojí pevně na vlastních nohou, přesto však determinantům svého dětství zůstává věren. Vojta Kotek a jeho tři kamarádi, dohromady ambiciózní filmové studio PETHON, expedici pečlivě zaznamenají a vytvoří dva dokumenty – první o průběhu cesty a výstupu, druhý o hledání – a doufejme i nacházení – stop Járy Cimrmana na dnešní Altaji.

5. srpen – rozechvěle očekávané datum

Den, který rozhodně stojí za to si v kalendáři na rok 2007 zaškrtnout je 5.srpen. Až chronografy dospějí k tomuto datu, začnou se odpočítávat první minuty Expedice Altaj-Cimrman.

Sbírka Národ tobě, Járo Cimrmane
Jak uspořádat expedici za pojmenováním Hory Járy Cimrmana a vtisknout jí charakter skutečné celonárodní poutě? Je možné přesunout značnou část národa v jednu chvíli na Altaj? Může každý, kdo přispěje, jet s expedicí? Jistě, takový úkol by mnozí vzdali a odpověděli by – Ne, to nejde. Ne tak Cimrmanem odkojení nadšenci!

Kdo nechce, hledá důvod, kdo chce, hledá způsob!
Ano, způsob byl nalezen: Celonárodní sbírka Národ tobě, Járo Cimrmane, v níž každý Čech, Moravan i Slezan může přispět a může poslat s expedicí i své jméno a být si jistý, že se prostřednictvím svého jména dostane až na samotný vrchol! Taková byla myšlenka a od ní k vytištění Pamětních certifikátů v nominálních hodnotách, z nichž každý si vybere tu svou, nebylo daleko.

Kdokoli si Pamětní certifikát koupí, vyplní do kupónu své jméno a obec, k níž se hlásí, a odešle ho na přípravný výbor expedice, může si být jist, že jeho jméno bude vlepeno do Vrcholové knihy a v onom povzneseném srpnovém dni vyneseno na vrchol.

Číslo účtu veřejné sbírky „Národ Tobě, Járo Cimrmane“ je 105777/2400.

Výnos ze sbírky pomůže i jiné dobré věci

A co víc – převýší-li vybraná částka potřeby expedice, může ho hřát vědomí, že napomohl vybudování Domu 4 Múz, důstojného domova pro přestárlé umělce. Taková myšlenka je jistě hodna Járy Cimrmana, který, jak známo, trávil část svých posledních dnů ve frymburském herberku.

Rada starších občanského sdružení Expedice Altaj-Cimrman schválila na řádném jednání oficiální pozdrav expedice.

Tím budiž od teď tato dvojice vět:

Pozdrav: Nahoru na Horu!
Odpověď: Na Járovu podporu!

www.altajcimrman.cz

[Gallery not found]