Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Mýty a pověry českého golfu – díl 1. CMR

18.01.2005 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

V českém golfu panuje mnoho neznalosti, neinformovanosti i bludů.
O hře, etiketě, pravidlech, trenérech, CMR, ČGF, PGA a ostatních skutečnostech našeho golfového prostředí. Způsobují roztrpčení, blbé nálady, nebo naopak neoprávněný optimismus. Zkusme se těmto nejasnostem našeho golfového života podívat na zoubek a vnést trochu světla do otázek, na které se někdy těžko získávají odpovědi. Začněme Centrální mimoklubovou registrací. 

Mýtus: Centrální mimoklubová registrace odvedla hráče, kteří by jinak vstoupili do klubů.
Skutečnost: Z počtu nových golfistů zhruba 80% vstupuje do klubů, pouze 20% volí začátek golfové kariéry v CMR.

Fakta.
Možná si vzpomenete, že jedno z posledních přání našeho prvního golfového prezidenta Hanuše Goldscheidera bylo, aby se počet členů federace přehoupl přes 10.000. To bylo na jaře roku 2001. Federace tehdy měla necelých devět tisíc členů. V tom samém roce, také na jaře, byla založena CMR. K dnešku má federace zhruba 20.000 členů, to znamená, že od založení CMR narostla o 10.000 členů.
Jenže v CMR je jich pouze 1.600, tedy zhruba pětina. Kde je ostatních 8.400 hráčů? Samozřejmě v klubech !!!

Jeden pracovitý člověk postavil na okraji republiky hřiště. Malé a trochu z ruky. Stejně jako on však ve stejné zemi, dalších x pracovitých lidí postavilo dalších x hřišť. A hle, najednou je hřišť skoro dost. Z platicího, neboli „fíčkového“ hráče se stává alpská protěž. Nechodí a hřiště nevydělává. „Kde jsou lidi“, zoufá si investor. „V Centrální mimoklubové registraci. Vražda golfových klubů“, ozve se odněkud z tisku. „Ano“, zvedne hlavu zdeptaný stavitel hřiště: „Vrchnost za to může. ČGF a její CMR mi vzala hráče. Do mého klubu měl vstoupit, kdepak do CMR.“ A blud je na světě.

Média bludů a pověr využívají. Obouvají se jimi do federace, mají-li to z nějakého důvodu v redakčním plánu. Vem to čert.
Jestliže však nám všem známý, poctivý člověk, který vlastníma rukama vydoloval ze země golfové hřiště, zvedne v tisku hlas ve stejném tónu, tak to už je na pováženou. To už je hodně špatně a nemůže se to nechat být. Je třeba mu odpovědět.

Démonizace Centrální mimoklubové registrace, pár měsíců před konferencí, dosahuje kulminačního bodu. Patří do arzenálu protivníků federace, z neznalosti bohužel i k argumentům poctivých lidí.

CMR není výmyslem naší federace. Dávno existuje například v sousedním Německu, kde se jmenuje „Vereinigung clubfreier Golfspieler“ a v dalších zemích. Má za úkol dát novým zájemcům o golf možnost svobodné volby, nevázat se povinně na jeden klub. Nový člen CMR má zelenou kartu a pro hru na českých hřištích mu stačí zaplatit roční paušál a klubová fee na hřištích, na kterých chce podle své libosti hrát. Až si vybere, odejde z CMR do klubu. Tak se také děje.

Provozovatelé hřišt, žehrající na CMR, bohužel musí hledat jiný, ten správný důvod nedostatku členů a hráčů.

Příště: Trenéři PGA