Mimořádná (i mimořádně klidná) konference ČGF

29.10.2012 | Petr Uhlík | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Pokud někdo očekával, že podzimní mimořádná konference ČGF přinese obvyklá dramata, pak musel být nevyhnutelně zklamán. Vypadalo to tak, že delegáti zastupující české golfové subjekty jsou už do té míry unaveni nekonečnými tahanicemi, že by mohlo dojít ke schválení stanov, jednacího a volebního řádu, tedy základních dokumentů potřebných pro chod instituce.

Ke konstruktivnímu průběhu přispěl i fakt, že tentokrát byla ke schválení předložena trojice původních verzí, do nichž nebylo nijak nepatřičně zvenčí zasahováno. Právě tyto nekompetentní zásahy výboru vedly na jaře nakonec k tomu, že bylo plénem rozhodnuto o zmatečných materiálech vůbec nehlasovat. K dispozici měli účastníci v hotelu STEP tři základní možnosti – dvě varianty připravené expertní skupinou vedenou Karlem Čelikovským a jednu, kterou i s přihlédnutím ke svým specifickým podmínkám připravila trojice zástupců golfového klubu v Nové Bystřici.

Dělení klubů do jednotlivých kategorií podle vztahu k funkčním golfovým areálům i odstupňování ročních příspěvků pochopitelně nemohlo vyhovovat všem, pro některé se tyto podmínky mohly jevit dokonce jako diskriminační. Nicméně půlroční příprava s připomínkováním dokumentů se ukázala jako dostatečná a po několika drobných technických úpravách byla nakonec první verze přijata až překvapivou většinou 84 z celkem 128 platných hlasů.

Schválení základních dokumentů je podstatné i pro blížící se jarní řádnou konferenci, která bude navíc volební. Tady už se nepochybně dramata očekávat dají.

Nové stanovy ČGF 2012

.