Měřidla vzdálenosti povolena

16.02.2013 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Podle očekávání přistoupila i Česká golfová federace k rozhodnutí EGA, která povolila měřicí zařízení na svých akcích. Na sobotní celorepublikové schůzi regionálních delegátů STK ČGF byl přijat doplněk soutěžního řádu:

7.2.5. Měřicí zařízení (poznámka u pravidla 14-3)
Hráč může při hře získat informace ohledně vzdáleností použitím přístroje, který slouží výhradně k měření vzdáleností. Jestliže hráč během stanoveného kola použije měřicí zařízení, které je uzpůsobeno k měření nebo odhadování i jiných faktorů, které by mohly ovlivnit jeho hru (např. sklonu svahu, rychlosti větru, teploty apod.), poruší pravidlo 14-3. Trest za takové porušení je diskvalifikace bez ohledu na to, zda některá z těchto doplňkových funkcí byla skutečně využita, nebo ne.

Zpráva z konference STK ČGF