Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

LUDĚK EREMIÁŠ – LETNÍ TÁBORY NADACE HANUŠE GOLDSCHEIDERA

24.09.2002 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Nadace Hanuše Goldscheidera si dala do štítu podporu mládežnického golfu. Jedním z prvních, ale důrazných počinů jsou tři letní pobytové tábory pro děti, uspořáddané na golfových hřištích s pobytovými možnostmi. Tato skvělá myšlenka měla obrovský úspěch a bude mít pokračování příští rok. Autorovi a realizátorovi nápadu dětských golfových táborů jsme položili několik otázek….Předsedy
Správní rady Nadace Hanuše Goldscheidera a hlavního vedoucího třetího turnusu v
Darovanském Dvoře, JUDr. Luďka Eremiáše jsme se zeptali:

Kolik bylo letos táborů a jak je hodnotíte?
Letos jsme s přípravou táborů začali
poměrně pozdě. Bylo to odvislé od finančních prostředků, které jsme získali na
poslední chvíli. Přesto proběhly tři turnusy, kterých zúčastnilo celkem 82 dětí
z českých golfových klubů a já osobně to hodnotím velmi dobře. Děti jsou na
týdenních pobytech v přírodě, mají možnost si zahrát golf a dělají spoustu
jiných   sportovních aktivit. Ale myslím, že bych to neměl hodnotit jenom já,
ale také rodiče, jejichž dětí se to týkalo.
Určite v této tradici budeme pokračovat.

Co bylo účelem těchto táborů?
Účelem je rozvoj mládežnického golfu, to
je hlavní cíl  nadace. Tábory nejsou tréninkovými pobyty, to by nemělo smysl.
Spíš jsou to zájmové, zábavné pobyty kde hlavní dominantou je golf,  hraní na
golfových hřištích. Chtěli jsme navázat na určité tradice, které v České
republice vždycky byly. Nemyslím tím zrovna pionýrské tábory, myslím letní pobyty
pro děti. To je dobré jak pro děti tak pro rodiče. O děti je postaráno, pobývají v
kvalitním zázemí a mají kvalitní program.

Bude nadace pořádat tábory i příští
rok?

To všechno je odvislé od získávání
finančních prostředků. Já mohu garantovat svým jménem a všemi lidmi, kteří jsou
v představenstvu a dozorčí radě nadace zapojeni, že prostředky, které získáváme
od sponzorů jsou použity pro rozvoj golfu a nejsou použity na něco jiného. Věřím,
že se nám podaří prostředky zajistit a chtěli bychom v přístím roce pokrýt
letními pobyty pro děti z golfových klubů celé prázdniny. Mělo by být 8-9 turnusů
v různých zařízeních. V tak kvalitních zařízeních jako je například 
Darovanský Dvůr budeme turnusy určitě opakovat dvakrát nebo dokonce třikrát.

Jak tato zařízení vycházejí nadaci
vstříc?

Touto cestou musím poděkovat všem majitelů
a provozovatelům zařízení, kde jsme tábory pořádali. Byli jsme naprosto spokojení.
Je vidět,  že provozovatelé asi pochopili smysl této akce a vycházeli nám
vstříc nejen finančně, ale i organizačně a dávali nám své areály hodně k
dispozici. Ale na druhou stranu musím říci, že my jsme samozřejmě také vycházeli
vstříc a přizpůsobovali jsme náš program tak, abychom nebo neblokovali hřiště
nebo jinak nekřížili obchodní aktivity techto areálů.

Jaké další aktivity připravuje nadace
na příští rok?

Nadace má samozřejmě v programu mnoho
činností. Letní tábory jsou pro budoucí období jednou z nosných aktivit. Dále
nadace připravuje vydání určité publikace s návodem, jak v mnoha českých
lokalitách zřídit jednoduchá cvičná golfová zařízení na těch dnes prázdných
loukách a nefunkčních fotbalových hřištích. Tímto programem by měla oslovit celou
Českou republiku.
Budeme nadále podporovat talentované mladé golfisty, např. jejich výjezdem  do
zahraničí v zimě s kvalitním trenérem.
Připravujeme určitou sbírku a distribuci golfového vybavení pro děti které
začínají s golfem a jejichž sociální zázemí neumožňuje pořízení plné výbavy
a podobné aktivity. Je toho docela dost.

Děkuji za rozhovor.

Poděkování Nadace Hanuše Goldscheidera
a celé golfové veřejnosti patří Gof Resortu Nová Amerika, Prosper Golf Clubu
Čeladná, Golf Clubu Darovanský Dvůr (v pořadí pořádání taborů).
Uvedené kluby poskytly svoje zařízení pro pořádání táborů za vynikajících
podmínek, s vynikajícím lidským přístupem.
Bylo tak možno uspořádat pobyty pro větší počet dětí, ve velmi kvalitním
golfovém prostředí.