Školička Step – učit děti golf není jen tak

28.06.2014 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Práce s dětmi při výuce golfu zatím u nás žádná nemá jednotná odborná pedagogická pravidla, ani obecně uznanou jednotnou metodiku. Kvalita výuky dětí dnes závisí na kvalitě učitele, jeho přístupu a odbornosti. Vlastní metodiku má u nás několik dětských akademií, jejichž kvalitu lze měřit výsledky jejich žáků. Z těch úspěšných lze jmenovat výuku, kterou připravují např. kluby Erpet, Zbraslav, Černý Most nebo Divoká Šárka.

Další dětská školička pro děti předškolního věku vznikla v golfovém zařízen Hotelu Step. Vedoucím pedagogem je zde Lenka Maudrová, absolventka odborné střední pedagogické školy. Lence jsme položili několik otázek.

Lenka Maudrová

Jak byste popsala školičku Step?
Golfová školička Step je nově založená golfová školička, specializující se na správný vývoj dítěte pod odborným dohledem. Obsahem činnosti je práce s odborným pedagogem, absolventem pedagogické školy a zároveň trenérem. To zajistí opravdovou důvěru v odborné zacházení s dětmi.

V čem je odbornost golfové školičky Step
Golfová výuka se skládá ze základních pedagogických principů a metod. Naší metodiku máme podrobně rozpracovanou a najdete ji na našich webových stránkách. Školička spolupracuje s Mrůzek Golf University a používáme také golfovou metodiku s náčiním SNAG.

Jakým dětem je školička určena?
Specializujeme se na výuku dětí v předškolním věku 3 až 6 let a 6-11 let.


Proč jste školičku zakládala?
Z dlouhodobého pozorování jsme si všimli několika zásadních nedostatků v některých golfových akademiích nebo trénincích v ČR.

  1. nevhodné zacházení s dětmi, neporozumění základnímu pohybovému vývoji u dětí a přizpůsobení tréninků k danému věku=dochází tím k špatnému rozvoji těla a případným zdravotním komplikacím
  2. nedostatečné využívání soutěživých her a her všeobecně, které děti potřebují k tomu aby je golf bavil
  3. nedostatečné rozvíjení vytrvalosti a správné estetiky, nedostatečné kladné hodnocení dětí ze strany trenérů
  4. neporozumění individuálním zvláštnostem u dětí
  5. nerespektování rozdílů v psychickém vývoji a rozdílu mezi chlapci a děvčaty
  6. nevhodná autorita (přístup) trenérů
  7. nedostatečná podpora sebevědomí a víry ve vlastní schopnosti
  8. nevhodná nebo skoro žádná motivace = je nejdůležitější složkou v golfu
  9. nedostatečné využívání pomůcek pro děti

Co je cílem výuky?
Hlavním cílem golfové školičky je rozvíjet golf už v raném věku dětí pod dohledem odborného pedagoga.
Rozvíjet základní pohybové dovednosti, které dnešním dětem chybí a jsou nezbytné pro výuku golfu. Učit golf přiměřeně k danému věku a rozlišovat individuální rozdíly u dětí a tím nejhlavnějším cílem = učit golf zábavnou formou a pěstovat v dětech chuť, elán a zápal pro golfovou hru.

Jaká je praxe školičky?
Naše tréninky probíhají v indooru Step, na  hřišti v Hostivaři a ve Mstěticích. V létě pořádáme golfové kempy, v této sezóně pořádáme tři.

Co je náplní kempu?
Učení se základům golfu, zdokonalení golfového švihu, individuální přístup, analýza na aboutGolf simulátorech, pedagogický přístup, noví kamarádi, spousta soutěží, her a zábavy.

Více informací na www.golfovaskolickastep.cz

 

.