Konference ČGF 2019

16.03.2019 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A
Konference ČGF 2019

Konference ČGF 2019

Řádná jarní konference České golfové federace se konala v sobotu, 16. března 2019 v konferenčním sále pražského Hotelu Step. Účastnila se zhruba stovka  delegátů.

Prvním bodem programu konference byla zpráva prezidenta ČGF Zděňka Kodejše. Ve svém projevu označil uplynulou sezónu za jednu z nejúspěšnějších v historii. „Zaznamenali jsme další posun z pohledu úspěchů českého golfu. A není to pouze o Kláře Spilkové a jejím úspěšném postupu na LPGA. Hodně je slyšet o dalších hráčích a jsme rádi, že jejich růstu můžeme pomáhat i naším vstupem do organizování profesionálních turnajů nižších sérií,“ řekl Kodejš.
Federace bude letos pořádat dva profesionální turnaje. Jeden ze série LETAS na Konopišti a jeden ze série ProGolf Tour na Karlštejně.
 .
Prezident zmínil aktuální nekoncepční a nárazovou situaci ve financování sportu. „Takový chaos, jaký je v současné době ve financování sportu ze strany státu, jsem ještě nikdy nezažil. Chybí nám informace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pozitivním pohledem do budoucna by mohlo být založení Národní agentury pro sport, kde se snažíme být aktivní, což z pohledu pátého sportu podle počtu registrovaných hráčů považujeme za naší povinnost a nutnost,“ informoval Kodejš o dotační situaci.
.
Připomněl také letošní premiérovou sezónu, v které se hraje podle nových pravidel i připravovaný jednotný celosvětový hendikep, chystaný na příští rok. „Došlo k důležité dohodě mezi jednotlivými organizacemi. EGA přistoupí k systému na své červnové konferenci, v platnost vstoupí od 1. ledna příštího roku.“
.
Následovala zpráva hospodářky ČGF Marie Stilerové. Dopodrobna rozebrala příjmy a výdaje a srovnala je s předchozími ročníky.
Ročník 2018 skončil se schodkem 3, 39 milionu Kč, nižším, než plánovaný.
Provedené daňové  kontroly federace a servisní organizace neshledaly žádné závady. Daňové přiznání federace i servisní organizace vyšlo s nulovou daňovou povinností.
Rozpočet federace na rok 2019 je něco málo pod 50 milionů, s plánovaným schodkem zhruba 5 milionů. Rozpočet byl schválen.
.
Sportovní ředitel Luboš Klikar seznámil konferenci s úspěchy české reprezentace. K reprezentačnímu trenéru Staffanu Johansonovi přistoupil do týmu trenér David Carter, který se bude věnovat specifickým tréninkovým činnostem.
.

Se svými příspěvky vystoupili předsedové komisí. Šéf Kontrolní komise Petr Uhlík stručně a rázně oznámil, že komise neshledala v činnosti federace žádné závady.
Předseda Právní komise Karel Čelikovský seznámil delegáty s novými skutečnostmi sportovního práva a navrhl změnu stanov s úpravou položek rozpočtu, kterou však konference nepřijala  a navrhla vytvořit komisi na její řešení.
Viceprezident Juraj Werner  shrnul činnost Komise pro media a marketing.
Loňský start a výhled do budoucna platformy Bav se golfem okomentoval projektový manažer Tomáš Přikryl.
S průběhem a  novinkami projektu Se školou na golfu seznámil jeho koordinátor Josef Karas.

Konference zvolila Rozhodčí komisi. Členy jsou Richard Myslil, Oldřich Res , Prokop Sedlák, Martin Šebek a Pavel Vidura.

Hostem konference byl prezident české PGA Roman Svoboda. Informoval delegáty klubů o detailech  programu Hraj golf změň život, který PGAC na určitou dobu převzala.

Spolek Česká golfová federace aktuálně sdružuje 127 klubů a 57 přidružených klubů, které mají 53 252 registrovaných členů.

.

 .

.