Konference ČGF 2018

17.03.2018 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A
Konference ČGF 2018

Konference ČGF 2018

Tuto sobotu, 17.3.2018 se v pražském hotelu Step uskutečnila řádná Konference České golfové federace. Rok utekl jako voda a loni nově zvolené vedení národního orgánu českého golfu poprvé skládalo účty svým členům. V posledních letech už konference nejsou nijak konfliktní a probíhají velice svižně.

Prezident Zdeněk Kodejš ve své zprávě seznámil delegáty se sportovními úspěchy českého golfu, s průběhem profesionalizace aparátu federace a záběhu nové mediální komise.  Nastínil úkoly nové sezóny a platformu Bav se golfem, kterou později delegátům podrobně přiblížil  projektový manažer federace Tomáš Přikryl.

Hospodářka Maria Stilerová přednesla zprávu o hospodaření a návrh finančního plánu. Federace pracuje s padesáti milionovým rozpočtem. Po několika technických dotazech k položkám delegáti rozpočet schválili.

Za nepřítomného sportovního ředitele Luboše Klikara, který je s reprezentací v Turecku, přednesl zprávu o sportovní činnost generální sekretář Aleš Libecajt.

Delegáti rozhodli o vyloučení zaniklého Nová Amerika Country Clubu, který už neplnil svoje závazky vůči federaci.

Byla zvolena revizní komise, do které na loňské konferenci chyběli kandidáti.  Předsedou byl zvolen Petr Uhlík, členy jsou Vlastimil Štefl a Jiří Holec.

Hladký průběh konference ocenil prezident  Zdeněk Kodejš. „Důležitá je vždy její důkladná příprava, abychom s delegáty probrali všechno důležité pro další činnost,“ uvedl. „Letos se výrazně soustředíme na popularizaci golfu a jeho zpřístupnění, stejně jako řešení technického servisu, aby golfové prostředí bylo komfortnější pro kluby a hráče,“ zhodnotil Kodejš.

Česká golfová federace nyní sdružuje 186 klubů, které působí na 106 hřištích. Dvě hřiště mají 36 jamek, čtyři 27 jamek, čtyřicet pět 18 jamek a padesát pět hřišť je devíti jamkových. V roce 2017 proběhlo 6.216 turnajů zpravovaných technickým serverem ČGF.

.