Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Konference České golfové federace 2015

14.03.2015 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Konference ČGF 2015

Konference ČGF se uskutečnila v sobotu 14. března v pražském Hotelu Step. Konferenci zahájil prezident ČGF Zdeněk Kodejš, který ocenil vysokou účast delegátů, vyzdvihl sportovní úspěch reprezentace za uplynulou sezonu a zdůraznil nutnost další spolupráce s kluby. Připomněl povinnost klubů provozovat soutěžní činnost, která je cestou k celkové zvýšení úrovně všech subjektů ČGF. Uvedl také, že přes úspěšné zavedení činnosti ohledně incomingu a obnovení golfového referátu na Czech Tourismu se nepodařilo nastartovat spolupráci s kluby v této oblasti.

Hospodářka federace Maria Stilerová přednesla zprávu hospodáře. Uvedla, že plánovaný deficit nebyl vyčerpán, naopak předpokládané příjmy se výrazně zvýšily a federace hospodařila s kladný schodkem.

Předseda Komise Media a komunikace přednesl rozsáhlý referát o plánech na medializaci golfu s cílem zvyšování členské základny.

Konference měla hladký průběh. Silnější diskuse se odehrála o statutu klubů, které nemají soutěžní družstva a jsou proto zařazeny do kategorie Přidružených klubů s vyšším poplatkem.

Byla schválena novelizace stanov a Volebního řádu nutné úpravami podle nového Občanského zákoníku a ustanovením rozhodčí komise. Členy rozhodčí komise byli zvoleni Richard Myslil,  Oldřich Res, Prokop Sedlák, Martin Šebek a Pavel Vidura.

Byl schválen vstup ČGF do European Disabled Golf Association.

Přijímání nových klubů se již neděje na konferenci, je v kompetenci Výboru, který nové členy konferenci oznamuje. V roce 2015 byly přijaty přidružené kluby Spálená City Center Golf, GC Zdiměřice, GK Symbióza Nebeská Rybná, Casa Serena GC, Panoramna GC a Carters GC. Členství ukončily Atrium GC, GC Břežany, Forest GC Klánovice  a GK Zdravotně a tělesně postižených. Z ČGF byl vyloučen GC Resort Paradise.
Česká golfová federace aktuálně sdružuje 177 klubů. Z toho je 90 klubů s hřištěm, 29 drivingů, 6 indoorů a 52 přidružených klubů.

Z archivu Golf.cz – konference ČGF v letech: … 20142013 (volební) … 2012 (volba prezidenta) … 2011 (volba prezidenta)2010 …. volební 2009 …. 2008 ….. 2007 …. 2006 …. volební 2005 …. 2004 …. 20032002 …. volební 2001 …. 2000

 

Prezident ČGF Zdeněk Kodejš

 

Předseda nové rozhodčí komise Pavel Vidura

 

.