Konference ČGF 2007

04.03.2007 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Výroční konference České golfové federace se uskutečnila v sobotu 3. března 2007, v konferenčním sále pražského hotelu Ambassador. Bylo přijato třináct nových členských klubů a zřízeno dalších šest Tréninkových center mládeže. Jeden klub byl z federace vyloučen. Výbor federace byl doplněn o nového hospodáře a člena revizní komise.

Konference nebyla ani volební, ani nepředkládala členům zásadní změny. Konferenci řídil člen výboru a předseda STK Karel Vopička. Spolu s již tradičně kvalitní přípravou materiálů pro konferenci, kdy všechny podklady jsou předkládány delegátům přehledně svázané v kroužkové vazbě probíhala konference bez komplikací. V závěru však došlo k předlouhému projevu jednoho delegáta o formálních stránkách rozhodnutí výboru. Ke konci konference se od dalšího delegáta dokonce objevil návrh na změnu příspěvkového režimu. Diskusní exhibice těchto dvou osob vzala ostatním delegátů nejméně hodinu jejich času.

Zprávy prezidenta, hospodáře, STK a revizní komise byly vzaty na vědomí a přijaty. Navrhované změny byly schváleny a bylo přijato usnesení.

Vzácnými hosty konference byli Velvyslanec USA v České republice pan Richard W. Graber, předseda ČSTV Vladimír Srb a obyvatelé Síně slávy českého golfu Ludmila „Duna“ Křenková, Hana Brožová, Prokop Sedlák, Jaromír „Míša“ Fuchs a Jan Kunšta.

Z přednášeného a projednaného vybíráme témata:

Projev prezidenta ČGF
Prezident České golfové federace Milan Veselý shrnul ve svém projevu vývoj golfu v České republice za posledních deset let.
„V roce 2000 jsme měli 9.000 hráčů a kvitoval jsem, že se trochu pohnuly ledy ve výstavbě hřišť. Dnes je v České republice 70 znormovaných golfových areálů, více než 15 ve výstavbě, 30.000 golfistů, značný zájem médií o náš sport a vynikající mezinárodní vztahy“ řekl prezident Veselý. „Se současným počtem golfistů a 112 golfovými kluby se řadíme mezi první sporty české tělovýchovy. Lze předpokládat, že se v příštích letech zařadíme za fotbal, tenis, hokej a volejbal. Z tohoto důvodu budeme usilovat o podíl na řízení tělovýchovných orgánů, který našemu sportu náleží“ pokračoval Milan Veselý.

Prezident dále uvedl, že v golfu bylo vytvořeno více než 1.500 pracovních míst a současný roční obrat golfových zařízení dosahuje 1,5 miliardy korun a roční obraty přímo návazných negolfových zařízení jsou rovněž v miliardových řádech.
Zmínil silnou a vyváženou hospodářkou situaci ČGF s rozpočtem přesahujícím 30 milionů korun. Připomněl, že tuto stabilitu zabezpečuje především dlouhodobý marketingový a mediální partner Medea Kultur.
Ocenil úspěchy naší reprezentace na mezinárodních akcích a stále rostoucí prestiž českého golfu na mezinárodní scéně.
Dále prezident uvedl, že zásadním směrem práce ČGF bude intenzivnější styk s golfovými kluby a majiteli hřišť. Federace bude zintenzivňovat působení na ty, kteří rozhodují o právních předpisech významných pro golf, na novináře, média a bude vytvářet novou image golfu jako sportu pro celou rodinu.
Na závěr poděkoval svým spolupracovníkům ve vedení ČGF a popřál úspěšnou sezónu 2007.

Hospodaření
Provizorní hospodář Jan Herman oznámil pozitivní hospodaření v roce 2006 a předložil rozpočet na rok 2007 opět s předpokládaným deficitem, tentokrát ve výši 2,5 Kš s využitím přebytku z roku 2006.

Nově přijaté kluby

 • Atrium Golf Club
 • Golf Club Eden Beroun
 • Golf Club Horal Velké Karlovice
 • Golf Club Jihlava
 • Golf Club Klínovec & Fichtelberg
 • Golf Club Marina Praha
 • Golf Club Mladá Boleslav
 • Golf Club Ostravice
 • Golf Club Parliament Czech Republic
 • Golf Club Stredainak
 • Golf Club Terasy Ústí nad Labem
 • Golf Klub Botanika
 • Private Golf Club Beroun

  Vyloučený klub
  Pro neplnění základních povinností člena ČGF po dobu dvou let (2005 a 2006) byl vyloučen z řad členů České golfové federace European Golf & Country Club.

  Nové kluby se statutem Tréninkové centrum mládeže ČGF (abecedně):

 • Beskydský Golfový Klub
 • Golf & Country Club Svobodné Hamry
 • Golf Club Liberec
 • Golf Club Nová Bystřice
 • Golf Club Olomouc
 • Golf Club Pardubice

   

  Nové osoby ve výboru a komisi ČGF
  Za posledního hospodáře Jaroslava Kunzla, který přešel do funkce ředitele dceřinné společnosti Czech Golf Consulting , byl do Výboru ČGF, do funkce hospodáře zvolej Martin Lukschal z GC Mnich. Martin Lukschal předtím působil v Revizní komisi. Na jeho uvolněné místo byl do revizní komise zvolen Václav Český z Prácheňského golfového klubu.

  Založení regionálních STK
  Konference byla seznámena s vytvořením se založením Regionálních STK ČGF, ve kterých jsou základem kvalitní rozhodčí 1.třídy a členové komise mládeže. Vytvoření regionálních STK je dalším krokem ke zlepšení komunikace s kluby. Povede ke zkvalitnění golfových soutěží i ke zdokonalení činnosti rozhodčích nižších tříd. Sportovní činnost ČGF je jednou ze stěžejních činností ČGF a vzhledem k tomu, že přibývá více klubů a hráčů, přibývá i počet soutěží (ligy, turnaje, kvalifikace), zákonitě se musí rozrůstat i organizační aparát. V roce 2006 se celkem uskutečnilo 45 akcí ČGF od Mezinárodního mistrovství na rány přes árodního mistrovství na jamky, mládežnická mistrovství až po President Trophy. Kalendářně pak od nově vytvořené soutěže družstev žen Lady Abrahams Trophy Sever ČR – Jih ČR hrané v dubnu, po tradiční říjnovou soutěž mužů Východ ČR – Západ ČR, hranou pod novým názvem President Goldscheider Trophy.

  Regionální komise STK mají tyto pracovníky :
  Západ A o Boleslav Bobčík a Ladislav Červený,
  Západ B o Jiří Kubelík a Vítězslav Štrouf,
  Východ A o Michael Jon a Petr Drbal
  Východ B o Petr Tuček a Jiří Korda.

  Přestavba federačního serveru
  Komise pro media a komunikaci ohlásila přestavbu federačního serveru po sedmi letech provozu. Na přestavbu získala ČGF státní dotaci. Software serveru bude kompletně přestavěn a přenesen na výkonnější strojní zázemí tak, aby byla zaručena bezproblémovost a bezpečnost provozu na další roky.

  Nové směrnice STK
  Konference byla seznámena se Směrnicemi STK ČGF, které vstoupily v platnost 20.1.2007:

  Směrnice č.1 – definuje rozdělení krajů do čtyř regionů a ustanovuje založení regionálních STK ČGF včetně kompetencí a povinností..

  Směrnice č.2 – je určena klubům, které hrají některou ze soutěží družstev nebo mají statut TCM. Definuje výši poplatků za soutěže družstev a stanovuje kritéria pro výběr hřišť a úhradu nájmu.

  Směrnice č.3 – stanovuje, jakým způsobem resp. na základě jaké zkoušky je hráči přiznán hcp 54.

  Změny v soutěžním řádu
  V kapitole III. Soutěže jednotlivců byl do bodu 1. Organizace mistrovských soutěží doplněn odstavec Kategorie a odpaliště a změněny odstavce v bodu 2. Organizace nemistrovských soutěží a bodu 3. Organizace soutěží mládeže

  Hrací řád družstev byl podstatně změněn z důvodu rozdělení krajů do nových regionů a ustavením regionálních Sportovně technických komisí.

  Změny v hendikepovém řádu
  Od 1.ledna 2007 začíná platit nový Hendikepový systém EGA pro období let 2007 až 2010.
  Musí být proto vydán nový Hendikepový systém pro hráče ČGF s několika změnami, které nový evropský systém vyžaduje. Jako možnou variantu k dříve zavedenému, a později zrušenému používání koeficientu CSA přijímá ČGF následující změnu: Pokud méně než 10% hráčů v kole uhraje výsledek spadající do jejich Ochranné zóny či lepší, neprovádí se ostatním hráčům v tomto kole zvyšování hendikepů. Další změna se projeví až v roce 2008. Od roku 2008 bude hráčům, kteří v roce 2007 nesehrají požadovaný počet výsledků na úpravu hendikepu, změněn jejich hendikep na tzv. společenský hendikep , a nebudou jej moci použít v soutěži. Po odehrání požadovaného počtu výsledků se jeho hendikep stane opět právoplatným.

  Poštovní server ČGF
  K datu konference byl zřízen federační poštovní server a každý klub obdržel federační emailovou adresu ve formátu xxxxx@klub.cgf.cz. To pětipísmenné "xxxxx" je nový standardní formát zkratky klubu, kterou již můžete vidět v seznamu klubů na serveru a "klub.cgf.cz" je poštovní doména serveru ČGF. Není tedy nutno hledat emailovou adresu klubu, její konstrukce je jasná a snadno odvoditelná. Přes tyto adresy bude probíhat oficiální komunikace federace s kluby.

  Z archivu Golf.cz – Konference ČGF:    
  2006200520042003200220012000