Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Konference České golfové federace

25.02.2006 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Výroční konference České golfové federace se uskutečnila v sobotu 25. února 2006, v konferenčním sále pražského hotelu Ambassador. Bylo přijato jedenáct nových členských klubů. Byla přijata jedna změna a dvě doplnění stanov stanov a již známé změny hendikepového systému. Byly uděleny první statuty Tréninkové centrum mládeže ČGF.
Průběh konference byl v počátečních partiích svižný a rychlý. Konferenci hladce vedl viceprezident Ivan Boroš a prvních devět bodů programu proběhlo bez problémů. Materiály pro konferenci byly opět velmi dobře připraveny v kroužkové vazbě a delegáti se mohli velmi dobře orientovat v probíraných tématech. Málokteré téma bylo nové, protože podzimní konference prezidentů klubů a další jednání STK a Komise mládeže, sloužící právě k předjednání konferenčních témat, většinu bodů již probrala.

První zprávu o činnosti předsednictva přednesl prezident Milan Veselý. Ocenil práci výboru a komisí, vyzdvihl vznik tréninkových center mládeže, novou organizaci a úspěchy reprezentace, zmínil významné počiny za uplynulé období.

Karel Vopička přednesl zprávu STK. Doporučil přijetí doplňku stanov, které umožní ČGF vydávat směrnice blíže upravující práva a povinnosti členů a orgánů ČGF pro pořádání mistrovských soutěží jednotlivců, družstev, dospělých i mládeže.
Zmínil nejvýznamnější akce letošního roku jakými jsou národní a mezinárodní mistrovství, srpnovou St. Andrews Trophy , říjnové mistrovství světa a ostatní významné sportovní události sezóny.
Součástí zprávy STK byl vstup viceprezidenta Jana Hermana s informací o Tréninkových centrech mládeže a slavnostní udělení prvních deseti statutů „Tréninkové centrum mládeže ČGF (TCM)“.

Kluby se statutem Tréninkové centrum mládeže ČGF (abecedně)

 • GC Austerlitz
 • GC Beřovice
 • GC Erpet Praha
 • GC Hradec Králové
 • GC Karlovy Vary
 • GK Líšnice
 • Royal GC Mariánské Lázně
 • Park GC Ostrava
 • GC Praha
 • Zámecký GC Kravaře

  Hospodář federace Jaroslav Kunzl přednesl zprávu o uspokojivém hospodaření federace a rozpočet na rok 2006, s plánovaným deficitem 3,5 miliónů korun. Deficit bude pokryt z přebytků předchozích období.

  Předseda kontrolní a revizní komise Zdeněk Kodejš zmínil ve svém referátu všechna obvyklá bolístka činnosti federace, jakými jsou procesní nedostatky nebo neplatiči. Kluby, které neplní svoje povinnosti vůči federaci byly konkrétně jmenovány.

  Desátý bod „přijímání nových členů“ začal také hladce. První šestice nových klubů byla po představení klubu jejich představiteli přijata většinou přítomných hlasů. Zádrhel nastal u sedmého klubu s názvem Prague National Golf Club. Zde se rozhořela místy až velmi animovaná debata o oprávněnosti takového názvu.
  Klub byl nakonec přijat s podmínkou, že do 30.6. předloží výboru ČGF název, který nebude obsahovat slovo National, nebude kolidovat s anglický překladem názvu Golf Clubu Praha a název bude pro ČGF přijatelný z hlediska ochrany zájmu klubů. Klub s názvem Czech National Golf Club, přihlašovaný stejnou skupinou, nebyl pro svůj název do federace přijat vůbec.

  Přijaté kluby

  1. Golf & Country Club České Budějovice

  2. Golf Club Farma Michael
  3. Golf Club Jičín
  4. Golf Club Kladno
  5. Golf Klub Litvínovice
  6. Golf Klub Kunětická Hora
  7. Prague National Golf Club – s podmínkou změny názvu
  8. Prácheňský Golfový Klub
  9. Slezsko-Ostravský Golf Club
  10. Golf Club Uherské Hradiště
  11. Sportovní klub Policie – Golf Club Czech Police

  Nepřijaté kluby
  Czech National Golf Club

  Přijaté změny stanov a doplnění stanov
  V článku 3. Členství se mění bod 6. a bude znít takto:
  6. Člen může být na návrh výboru ČGF vyloučen v případě, že neplní své členské povinnosti dle těchto stanov a vnitřních předpisů ČGF, tj. dle Směrnic ČGF a Rozhodnutí výboru ČGF.

  Do článku 7. Konference bude doplněn bod 7. a bude znít takto:

  7. Konference vydává vnitřní předpisy nazývané Směrnice České golfové federace, které blíže upravují práva a povinnosti členů ČGF a orgánů ČGF. Tyto vnitřní předpisy jsou publikovány v Bulletinu ČGF a na internetových stránkách ČGF.

  Do článku 9. Výbor ČGF bude doplněn bod 11. a bude znít takto:

  11. Výbor vydává v rámci pravomoci vymezené výboru ve stanovách vnitřní předpisy nazývané Rozhodnutí výboru České golfové federace, které blíže upravují práva a povinnosti členů ČGF a orgánů ČGF. Tyto vnitřní předpisy jsou publikovány v Bulletinu ČGF a na internetových stránkách ČGF.

  Změny Hendikepového a Soutěžního řádu
  Konference byl informována o již uplatněných změnách Hendikepového systému: Zavedení hendikepu 54, a nesoutěžního výsledku na úpravu hendikepu při hře na 9 jamek.

  Konference byla informována o přijatých změnách Soutěžního řádu: bylo zrušeno Mistrovství ČR Midamatérů dvojic, a byla změněno pravidlo o odpalištích pro hráče do 12 let. Pravidlo, že hráči do 12 let musí hrát vždy s červených odpališť bylo změněno na pravidlo že z červených hrají hráči do 12 let (chlapci i děvčata) s hendikepem 18,5 a vyšším. Hráči do 12 let s hendikepem nižším než 18,5 hrají z příslušných odpališť jako dospělí, tj. ze žlutých nebo bílých.

  Vzhledem k velikému množství přihlášených družstev na Mistrovské soutěže mládeže:
  Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let – Memoriál Hanuše Goldscheidera
  Pohár klubů – soutěž družstev mládeže do 16 let
  Mistrovství ČR družstev chlapců a družstev dívek do 18

  Byl změněn systém kvalifikace do finálových částí těchto soutěží:

  Smíšená družstva do 14 let – do finále postoupí pět nasazených družstev dle výkonnosti a o dalších pět míst se hraje kvalifikace v pěti regionech, z každého regionu postupuje jedno družstvo.

  Pohár klubů do 16 – jedna kvalifikace – do finále postupuje 8 družstev.

  Družstva dívek do 18 let – finálovou část na Darovanském dvoře budou hrát všechna přihlášená družstva

  Družstva chlapců do 18 let – do finále postoupí pět nasazených družstev dle výkonnosti a o dalších pět míst se hraje kvalifikace v pěti regionech, z každého regionu postupuje jedno družstvo.

  Z archivu Golf.cz – Konference ČGF:
  2005
     
  2004
     
  2003
     
  2002
     
  2001
     
  2000