Konference České golfové federace 2014

22.03.2014 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Konference České golfové federace, Hotel Step, Praha (22.3.2014)

Konference České golfové federace se uskutečnila v sobotu, 22. března v pražském Hotelu Step. Její proběh byl klidný a důstojný, přestože trvala déle než se očekávalo.

Prezident federace Zdeněk Kodejš pronesl přehlednou a otevřenou zprávu o činnosti výboru, ve které složil účty za první rok nového vedení, se všemi klady a zápory. Zmínil otevření dvou regionálních center pro Čechy a Moravu, projekt Golf do Škol, klesající počet nových golfistů a nutná opatření. Připomněl nový grantový systém pro individuální podporu výkonnostních hráčů, podporu golfového incomingu, municipální hřiště a trvalou mediální podporu golfu.

Následovala zpráva o hospodaření, přednesená hospodářkou ČGF Marií Stilerovou. Oproti zvyklostem z předchozích ročníků neopustil při Zprávě o hospodaření nikdo sál a byla přijata s maximální pozorností.

Novou směrnici o placení příspěvků klubů do ČGF přednesl předseda Komise pro média a komunikaci Karel Čelikovský. Směrnice vyvolala nejživější a nejdelší diskusi. Placení příspěvků členů v mrtvé zimní sezóně je bolestí většiny klubů. Pozdní odvod poplatků za blokované členy do ČGF působí klubům i federaci finanční ztráty. Přišlo mnoho pozměňovacích návrhů a delegáti se nakonec shodli na odvod poplatků v polovině roku.

Návrh rozpočtu a finančního plánu ČGF prošel bez námitek s jediným návrhem na zvýšení podpory hendikepovaných golfistů, který byl jednomyslně přijat.

Delegáti byla seznámeni s průběhem projektu Golf do škol, který také vyvolal diskusi především o úloze ČGF v takovém projektu. Byl představen přijatý profesionální Manažer projektu Tomáš Malec.

Zprávy ostatních komisí s výjimkou Média a Komunikace byly obsazeny v dobře připraveném materiálu, který delegáti obdrželi při vstupu.

Výbor ČGF přijal tři nové kluby GC Město Albrechtice, GC Kšírovka a GC Start.  Členství ve federaci ukončil GC Zámek Napajedla. Federace má k 18.3.2014 za členy 176 golfových klubů a čtyři asociace.

Konference, kterou řídil viceprezident Miroslav Holub, skončila přijetím usnesení.

Video – Zdeněk Kodejš, prezident ČGF

 Vedení ČGF

V sobotu 22. března se uskuteční konference České golfové federace. Po předchozích dlouhých a bouřlivých konferencích lze s novým vedením očekávat návrat ke klidné a konstruktivní schůzi představitelů 174 golfových klubů České republiky a čtyř asociací.

Na programu je úvodní slovo prezidenta, schválení kooptace člena revizní komise, zpráva o činnosti výboru v roce 2013, zpráva o hospodaření v roce 2013, návrh rozpočtu ČGF a finančního plánu CGC na rok 2014, zpráva revizní komise, informace o nově přijatých členech ČGF od října 2013, diskuse a usnesení.

 

Z archivu Golf.cz – konference ČGF v letech: … 2013 (volební) … 2012 (volba prezidenta) … 2011 (volba prezidenta)2010 …. volební 2009 …. 2008 ….. 2007 …. 2006 …. volební 2005 …. 2004 …. 20032002 …. volební 2001 …. 2000

.