Konference České golfové federace zamítla změnu stanov a zvýšení poplatků, přijato 8 klubů.

10.03.2012 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Golf Highlights, Novinky
A A A

Černý den pro výbor ČGF.  Desetihodinová konference ČCF 2012 vejde do dějin českého golfu jako jedna z nejdelších a na které se navíc neodsouhlasil žádný z návrhů výboru.

Začátek konference se nesl v poklidném duchu voleb komisí a protáhlejšího projevu hosta konference, předsedy ČSTV Miroslava Jansty. Konferenci řídil nečlen výboru pan Jaroslav Dusílek. Vypadalo to, že konečně se jednání zástupců klubů vrátí do starých kolejí, kdy se vše předjednané odsouhlasí a kolem poledne se konference ukončí obědem.  Ani náhodou.

První hradbou odporu byl návrh Výboru zvláštního jednacího řádu pro tuto konferenci, který měl jednání ochránit před návrhy, protinávrhy a zdržovacími praktikami. Delegáti návrh smetli ze stolu a ponechali v platnosti původní jednací řád. Byla to možná škoda, protože se zbytek konference neubránil stylu, kterému měl návrh zabránit. Mezi delegáty a Výborem jakoby najednou vyrostla zeď.

Na pětiminutový limit příspěvku najednou nikdo nebral zřetel, možná také proto, že řídící schůze o něm nevěděl. Konference se začala táhnout, návrhy stíhaly protinávrhy a technické připomínky. Došlo to tak daleko, že jeden delegát dokonce podal jako protinávrh ten úplně nejpůvodnější návrh. Někteří delegáti brousili krasomluvu, někteří prostě jen mluvili moc dlouho. Nejzdatnějšího řečníka odhaduji na půldruhé hodiny čistě prohovořeného času. Ještěže mluvil k věci.

Za výbor se nejvíce zapotili hospodář Lich, prezident Jenčovský a člen výboru Zahradníček. Ostatní předsedající, viceprezident Kodejš, předseda STK Vopička, členové Český a Ciencala, neřekli za celou konferenci k projednávaným změnám jediné slovo. Člen výboru Pavlíček se konference nezúčastnil vůbec.

Druhým úskalím byl návrh rozpočtu, včetně návrhu výše členských příspěvků na rok 2012. Rozpočet moc nezaujal, zato k výši členských příspěvků měli delegáti hodně co říci a téma si vyžádalo několik hodin diskuse. Nakonec padlo rozhodnutí příspěvky nechat v původní výši. Výbor musel vytáhnout úspornou variantu (ještěže ji měl), která bude znamenat šetření ve vlastní činnosti aparátu federace, soutěží, reprezentace a komunikace. Bude mít v rozpočtu o 5,3 milionů korun méně.

V reakci na skutečnost, že neobhájil rozpočet odstoupil z výboru hospodář Vladimír Lich.

Třetí řeznou hranou byl návrh nových stanov, volebního a hlasovacího řádu a jednacího řádu konference ČGF. Jablkem sváru bylo především nové ustanovení, podle něhož se nově navrhované skupině „Přidruženým členům ČGF“ omezuje výkon aktivních hlasovacích práv. Diskuse byla opět dlouhá a šťavnatá .
Nakonec zvítězil návrh nechat vše v původním stavu a svolat ke stanovám na podzim mimořádnou konferenci, na které se také stanoví poplatky na rok 2013.

Dalším svědivým tématem bylo přijetí nových klubů, ke kterému došlo až po páté hodině. Už by také někoho mohlo napadnout zvát tyto nešťastníky na konferenci později. 
K přijímání klubů přistoupil Karel Vopička a hned si to vypil za skutečnost, že přijímání již zřejmě bylo nastaveno podle nových stanov. Někteří žadatelé tím pádem původním podmínkám přijetí nevyhovovali a přijeli na konferenci zbytečně. Vopičkovi se naštěstí podařilo pro tři z nich najít dohodu s plénem a byli dodatečně přijati.

V ČGF je nyní členem 164 klubů a čtyři asociace.

Do ČGF byly přijaty kluby:
Castle GC Prštice
Čeladná GC
GC Zdravotně a tělesně postižených
Loreta GC Pyšely
Golf Snail Úholičky
J.A. Baťa Zámek Napajedla
Valtický GC
Yard Resort

Přijaty nebyly:
Absolutum Gold and Social Club
GC Česká Spořitelna Sport (o vstup usiloval potřetí)
GC  Golf Arts

Z archivu Golf.cz – konference ČGF v letech:
2011 (volba prezidenta)… 2010 …. volební 2009 …. 2008 ….. 2007 …. 2006 …. volební 2005 …. 2004 …. 20032002 …. volební 2001 …. 2000

.