Konference České golfové federace 2009 – prezidentem byl zvolen opět Milan Veselý

14.03.2009 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Konference České golfové federace se uskutečnila 14. března 2009 v pražském hotelu InterContinental. Konference zvolila prezidenta na období 2009-2013. Stal se jím na další, již třetí období JUDr. Milan Veselý. Viceprezidentem se stal Ing. Jan Jenčovský. Bylo přijato devět nových klubů.

Federece má nyní  143 členů – 140 golfových klubů a tři svazy.Konference České golfové federace proběhla v sobotu,  14. března v Hotelu Intercontinental Praha. Měla bohatý program, nejočekávanějším bodem však byly volby.  Federace má za sebou čtyrleté období od posledních voleb v roce 2005, volilo se tedy nové předsednictvo a revizní komise.
Na konferenci bylo přítomno 126 členů s 375 hlasy.

Zahájení
Konferenci zahájil prezident České golfové federace Milan Veselý. Uvítal delegáty a vzácné hosty. Konference se zúčastnil prezident EGA pan Gonzaga Escauriaza a Viceprezidentka Slovenské golfové asociace paní Silvie Hrušková.
Oba pozdravili konferenci a složili hold vynikajícímu vývoji golfu v České republice.

Připustil, že se mnohé nepovedlo a jako důvod uvedl, že ve volebním  roce 2005 se nepodařilo složit efektivní tým. Vyzval delegáty, aby novému prezidentu umožnili sestavit tým podle vlastních představ, aby úspěšně překonal špatné časy které nastávají.
„Prudký rozvoj golfu samozřejmě přináší problémy. My jsme připraveni je řešit“, řekl  Veselý.

Předseda STK Karel Vopička přednesl zprávu STK. Dotknul se především úspěchů a neúspěchů reprezentace. Zmínil fantastické umístění našich hráček na ME dorostenek ve Skotsku. Z účasti na MS Světa v Austrálli zmínil vynikající poslední kolo našich hráček a matný výkon našich hráčů. „Určitě jsme očekávali více“ řekl Vopička. Zmínil již funkční regionální rozdělení STK.

 

Volby
Následně vystoupil prezident federace s převratným návrhem, kterým zrušil původní návrh kandidátky Výboru.
Oznámil, že se dohodli s protikandidáty na zrušení jednoho viceprezidenta a následném uspořádání vedení  ČGF:

Prezident: Milan Veselý
Viceprezident: Jan Jenčovský
Předseda Komise STK: Karel Vopička
Hospodář: Vladimír Lich
Předseda Komise pro Media a Komunikace: Michal Zahradníček
Předseda Komise profesionálního golfu: Petr Nitra
Člen výboru pro spolupráci s kluby: Jiří Kovář
Člen výboru pro spolupráci s kluby: Ladislav Vostárek
Člen výboru pro spolupráci s kluby: Václav Český

K tomuto tématu vystoupil prezident Golf Clubu Konopiště Petr Uhlík a označil toto řešení za zradu na České golfové federaci, za  machinaci  podobnou politice, která plénum členů odsuzuje do role stáda. Od tohoto se GC Konopiště distancuje.

Vystoupila prezidentka GC Beřovice Jana Jonášová, která oznámila, že k uvedené kandidátce nemá od svého klubu mandát.

Vystoupil pan Javornický z Hodkoviček, který kandidátku uvítal jako kompromis mezi tábory, ale  pokáral prezidenta za neohlášené vstupy do diskuse.
Bylo provedeno hlasování o provedení tajné nebo veřejné volby, plénum rozhodlo o hlasování veřejné.

Objevili se další kandidáti na prezidenta
Jan Herman
Pet Uhlík
a vzhledem k  vývoji situace v sálu kandidoval na prezidenta i Jan Jenčovský

V následující volbě byl Milan Veselý zvolen prezidentem ČGF  počtem 198 z 376 hlasů.Ve volbě dalších  členů získal nejvetší počet hlasů Karel Vopička, 356 hlasů z 365 možných.

Do vedení federace byli zvoleni:

1 Prezdient Milan Veselý
2 Viceprezident Jan Jenčovský
3 Hospodář Vladimír Lich
4 Předseda Sportovně technické komise Karel Vopička
5 Předseda Komise pro média a komunikaci Michal Zahradníček
6 Člen Výboru Jiří Kovář
7 Člen Výboru Ladislav Vostárek
8 Člen Výboru za PGA Petr Nitra
9 Člen Výboru Václav Český

Do Kontrolní a revizní komise byli zvoleni:

Člen Jaroslav Dusílek
Člen Vladimír Klepal
Člen Maria Stilerová

 

Hospodaření:
Plánovaná příjmová část nebyla naplněna. Chybí 1,7 milionů z důvodu poklesu plánovaných příjmů od Sazky a CMR.
Plánované výdaje byly překročeny o 988 tisíc.
Návrh rozpočtu 2009 21,9 milionů na straně příjmů a 20,14  milionů na straně nákladů byl přijat.

Do ČGF byly přijaty kluby:
1. Městský GC Nový Jičín
Aurum Pacifik Golf Club
Beroun Golf Club
Forest Golf Club Klánovice
Friendly Golf Club
Golf & Sport Golf Club HoSport
Golf Club Benátky nad Jizerou
Golfový klub Holešov
Steel Golf Club Ostrava

Žádost o přijetí odvolal Vysokoškolský golfový klub.

Změny řádů
Soutěžní řád je již dostatečně stabilizován, nejsou předkládány žádné výrazné  změny. Je přepracován Registrační řád, jsou lépe formulována jeho ustanovení.
V soutěžích družstev je zapracován nový bod ohledně předčasného ukončení jednotlivých zápasů Play Off ve všech věkových kategoriích tak, aby soutěž mohla být regulérně vyhlášena a nemuseli se vyhlašovat dva mistři, jako tomu bylo v roce 2008 v soutěži žen.  Byly provedeny drobné kosmetické úpravy pro jasný výklad jednotlivých bodů.

Usnesení
Konference přijala usnesení:

Konference bere na vědomí zrpávu o činnost VV, STK, přijetí 4 nových TCM.
Schvaluje zprávu o hospodaření 2008, rozpočet pro rok 2009, zprávu Revizní Komise, změnu stanov o složení výboru.
Schvaluje volbu vedení ČGF ve složení Veselý, Jenčovský, Lich, Vopička,Zahradníček, Kovář,  Vostárek, Český, Nitra.
Schvaluje volbu RK ve složení Dusílek, Stilerová, Klepal. 
Schvaluje nové členy, viz výše uvedené kluby.
Ukládá výboru projednat na podzimní konferenci výši polatků na rok 2010.
Finanční zdroje nad rozpočet získané během období mezi konferencemi nesmějí být použity do rozhodnutí další konference, s výjimkou tréninkových center mládeže.

Z archivu Golf.cz – konference ČGF:   …. 2008 ….. 2007 …. 2006 …. volební 2005 …. 2004 …. 2003 …. 2002 …. volební 2001 …. 2000