Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Konference České golfové federace 2008

15.03.2008 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Konference České golfové federace se uskutečnila v sobotu 15. března v pražském hotelu Intercontinental. Federace se rozšířila o 9 nových klubů a pět tréninkových center mládeže. Vzácným hostem konference byl nejvýše postavený funkcionář světového golfu, prezident R&A a IGF David Pepper.

Konference nebyla ani volební, ani nepředkládala členům zásadní změny. Konferenci řídil člen výboru Vladislav Junek. Ze 126 členských subjektů se konfernce účastnilo 116.
Zprávy prezidenta, hospodáře, STK a revizní komise byly vzaty na vědomí a přijaty. Navrhované změny byly schváleny a bylo přijato usnesení.
Vzácným hosty konference byli David Pepper, Chairman Executive Comittee R&A a Joint Chairman IGF (Mezinárodní golfová federace), nejvýše postavený funkcionář světového golfu a obyvatelé Síně slávy českého golfu Hana Brožová, Prokop Sedlák, Jaromír „Míša“ Fuchs a Václav Janoušek. Konference se zúčastnili zástupce exkluzivního marketingového partnera Luboš Pašek a představitel provozovatele serveru společnosti CT Group Jan Loužecký.

Z přednášeného a projednaného vybíráme:

Zahájení

Konferenci zahájil prezident České golfové federace Milan Veselý tím, že uvítal delagáty, vzácné hosty, novináře a nejvyššího představitele světového golfu Davida Peppera.
Po krátkém uvítání předal slovo panu Pepperovi, který si přál konferenci oslovit.
David Pepper pozdravil konferenci jménem svým a jménem Royal and Ancient, připomenul úlohu Royal and Ancient ve světovém golfu.
Zdůraznil význam členství prezidenta ČGF Milana Veselého v StAndrews a EGA a pozitivní úlohu, kterou při rozvoji českého golfu může hrát jeho přítomnost v těchto vrcholných orgánech.
Vzpomněl utkání StAndrews a Leglise Trophy, které proběhlo v Mariánských Lázních.
Popřál českému golfu mnoho úspěchů v jeho bouřlivém rozvoji, který označil za pravděpodobně největší v Evropě.

Po projevu Davida Peppera předal prezident řízení konference Vladislavu Junkovi.

Projev prezidenta ČGF
Zprávu o činnosti Výboru ČGF přednesl prezident Milan Veselý.
Prezident shrnul ve svém projevu vývoj golfu v České republice za poslední období.
Zvýraznil obrovský rozvoj českého golfu, pozitivní a negativní projevy takového růstu. Zdůraznil, že se na českých hřištích nerespektují pravidla, panuje pomalá hra a nevhodné oblečení. Hřišťě tyto nešvary kvůli příjmům tolerují.
Tato skutečnost se stává jedním z největších problémů českého golfu, zdůraznil Veselý.
Zmínil nemístný tlak podnikatelských subjektů, které nesprávně hledají nápravu svých špatných podnikatelských záměru v golfu u federace, jako jakéhosi garančního fondu.

Dotkl se problematiky klubů bez hřišť, které se houfně hlásí do federace a požádal Konferenci o velmi pečlivé zvážení před hlasování o vstupu nových subjektů.

Oznámil spuštění nového serveru a požádal o trpělivost při práci s novou aplikací.

Oznámil vstup turnajů PGA Tour do České republiky od roku 2009, které jsou již částečně zajištěné a v dalším intenzivním jednání.

Poděkoval všem pracovníkům v klubech , greenkeeperů, seniorům, a všem kdo se zasluhují o rozkvět golfu v naší zemi. Poděkoval Výboru ČGF a profesionálnímu aparátu za intenzivní práci .

Zpráva STK
Zprávu STK přednesl předseda Karel Vopička.
Poděkoval za vynikající reprezentaci všem hrácům, kteří se zasloužili o vynikající úspěchy.
Vzpomněl zřízení regionálních komisí STK a nový soutěžní řád. Všechny dokumenty jsou k dispozici na serveru ČGF.
Oznámil vznik spolupráce ČGF a PGA na Tréninkových cetrech mládeže. Tréninková centra mládeže jsou nyní společným programem ČGF a PGA.
V průběhu projevu došlo k předání plaket novým klubům se statutem TCM.
Stejně jak prezident se ve svém projevu dotkl problematiky subjektů bez golfového zařízení, které se snaží díky benevolentnímu přístupu ČGF získat statut klubu a člena federace.

Hospodaření
Hospodář Martin Lukschall oznámil pozitivní hospodaření v roce 2007 a předložil rozpočet na rok 2008.
Plánovaný a schválený schodek 2, 7 milionů nebyl využit, skutečnost byla cca 300.00 Kč.
Plán příjmů na rok 2007 byl zhruba 22 milionů, skutečnost byla o cca 29% vyšší, cca 29 milionů.
Výsledek na 2008 je plánován s mírných schodkem.

Nově přijaté kluby
Bylo přijato 9 klubů:

 • Albatross Golf Club – Praha/Vysoký Újezd
 • Golf Club Chateau St. Havel Praha
 • Golf Club Chodov
 • Golf Club Kardinál
 • Golf Club Slavia
 • Golf Club Step
 • Golf Klub Osyčina
 • Golf Praha Vinoř
 • Nová Amerika Country Club (stejný klub, změna společnosti)
 • Golf Klub Kynžvart

Nepřijaté kluby
Nepřijato bylo 7 klubů:

 • Lets Golf Club
 • Forest Golf Club Klánovice
 • Future of Golf
 • Golf Club USKG
 • Motol Sport Park
 • První Golfový Klub Československý
 • Vysokoškolský golfový klub

Nové kluby se statutem Tréninkové centrum mládeže ČGF (abecedně):

 • GC Brno
 • GK Hluboká nad Vltavou
 • GC Mladé Buky
 • GC Sokolov
 • Valašský GK Rožnov

Film Nic to nechce, než hrát lehce

Příjemným překvapením pro delegáty konference bylo promítnutí filmu režiséra Papouška z roku 1979 Nic to nechce, jen hrát lehce. Film líbezným způsobem připomněl český golf v té době.

Nadace Hanuše Goldscheidera
Předseda Správní rady Nadace Hanuše Goldscheidera Luděk Eremiáš oznámil ukončení činnosti nadace a její likvidaci. Nadace byla v posledních letech financována převážně z prostředků získaných od České golfové federace. Získávání dalších prostředků na golf bylo limitováno soukromým charakterem nadace. Proto byla činnost a prostředky Nadace Hanuše Goldscheidera převedena na Nadaci pro český golf, zřízenou Českou golfovou federací.

Tajná volba předsednictva
Návrh na tajnou volbu předsednictva ČGF, předložený výborem na návrh jednoho z prezidentů, nebyl přijat.

Nejvýznamnější změny v soutěžním řádu

I. Registrační řád

Byla vypuštěna některá ustanovení o databázi hráčů ČGF, která budou obsahem zvláštního dokumentu o serveru ČGF.

II. Hrací řád – Všeobená a technická ustanovení

 1. odst. 1.1.7 rozdělení soutěží podle počtu hraných kol a jamek:
  doplněn o soutěže na 9 jamek

 2. odst. 2.1.1 doplněn o text:

  Pro výběr hřišť STK ČGF používá následující kriteria:
  a. sportovní kvalita hřiště
  b. sportovní zázemí včetně proškoleného personálu pro danou soutěž
  dostupnost a ubytování
  c. v dlouhodobém kalendáři „rotování“ po ČR a tím zabránit zvýhodnění domácího“
  klubu
  d. výše nabídky za pronájem hřiště, která by neměla být vyšší než 50 000,- Kč +
  DPH za jeden den bez ostatních nákladů.

IV. Hrací řád – soutěže družstev

 • Organizace mistrovských soutěží družstev ČGF:
  Podmínky účasti družstva – vypuštěna podmínka uspořádání turnaje mládeže
  U výše vkladů doplněna výjimka: vklad pro družstvo žen, hrající 2.ligu je 5000,-Kč.
  Naopak doplněna podmínka:
  Tréninkové centrum mládeže (TCM) má povinnost po dohodě termínu s regionální
  STK uspořádat golfový turnaj pro mládež. Tento turnaj bude započítáván do celostátního žebříčku mládeže ČGF. V případě, že mu bude přidělen název „Major“, bude započítán do Oficiálního amatérského žebříčku ČGF.

 • Extraliga družstev mužů a žen – Play Off:
  Změna: Pokud celé utkání skončí remízou, rozhodne rozehrávka ve čtyřhře. Dvojice
  hráčů pro rozehrávku, která se hraje systémem na jamky („náhlá smrt“-„Sudden Death“), určí kapitáni družstev.

 • Soutěže družstev dospělých i mládeže:
  Změna: počet náhradníků změněn z jednoho na dva

 • MČR družstev do 14 a 18 let:

  Změna: do finálové části postupují dvě nejlepší družstva regionu, jako dříve, ale
  nejsou nasazována družstva, která hrála finále v minulém roce

Soutěžní řád ČGF byl doplněn o kapitolu VII. Zkouška golfové způsobilosti.

Z archivu Golf.cz – Konference ČGF:    
2007
   
2006
   
2005
   
2004
   
2003
   
2002
   
2001
   
2000