KONFERENCE ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE 2002

03.03.2002 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Konference České  golfové federace se tradičně uskutečnila v prostoře kongresového sálu hotelu Ambassador, na Václavském náměstí v Praze v sobotu, 2. března. I letošní konference byla krátká, stručná, velmi dobře připravená. Téměř žádná z projednávaných skutečností nebyla pro kluby žádnou novinkou. Vedení ČGF v průběhu roku změny s kluby projednávala a uskutečnila několik setkání s vedením klubů i jednotlivými klubovými  komisemi. Při registraci obdržel každý účastník velmi rozsáhlou složku s podrobnými informacemi o projednávaných bodech.
Na vlastní konferenci tak v podstatě zbylo odhlasování známých skutečností a přijetí nových členů federace. Konferenci řídíl viceprezident ČGF Prokop Sedlák. Úvodní projev patřil prezidentu JUDr. Milanu Veselému, který shrnul události uplynulé sezóny a přednesl základní směry rozvoje českého golfu na příští tři roky.

ROZVOJ ČESKÉHO GOLFU
Podpora rozvoje herní základny. Podpora bude vykonávána poradenskou činností golfových architektů, právních a daňových poradců a greenkeeperů, anylýzou právních rámců a legislativními podněty ve prospěch golfu. Bude sloužit investorům golfových zařízení, klubům a ostatním subjektům.
Dále bude v součinnosti s Nadací Hanuše Goldscheidera a české PGA  vytvořen obecný projekt levného a rychlého budování golfových zařízení
(drivingů a malých hřišť), včetně provozních a ekonomických informací. Projekt bude sloužit obcím, školám, tělovýchovným organizacím a klade si za úkol vytvoření nenáročných golfových zařízení v největším počtu všude, i v nejodlehlejších místech republiky a jejich souvislého sledování, rozvoje a spoluúčast na výchově v těchto místech vzniklých talentů. ČGF bude analyzovat právní rámec rozvoje golfu a iniciovat legislativní změny ve prospěch rozvoje golfu.

Podpora rozvoje členské základny. Budou provedeny kroky pro zpřístupnění golfu širší vrstvě obyvatelstva na základně zkušeností „švédského modelu“. ČGF bude usilovat o zajištění dostatečného množství golfových cvičitělů, kteří budou částečně nahrazovat nedostatek
profesionálních trenérů v naší zemi. Cvičitelé budou školeni českou PGA a jejich odměna bude řešena klubem. Spolu s PGA bude vytvořena metodika výuky golfu.

Výkonnostní golf. Federace bude usilovat o zvýšení úrovně výkonnostního golfu a reprezentace užší spoluprácí s PGA, zajištěním dostatečných prostředků zvýšení mezinárodních zkušeností naší reprezentace a zefektivněním nároních soutěží. Budou zvýšeny nároky na dodržování golfových pravidel a etiky. Změn dozná i vytváření žebříčku závodních hráčů.

Juniorský golf. Juniorský golf se stává samostanou složkou s vlastním, rozsáhlým  programem „Juniorský golf“, obsahujícím všechny
zajišťující a motivační prvky, od bodového hodnocení výsledků až po pobídkové účasti na význačných domácích a zahraničních  akcích.

Informace. Rozvoj českého golfu bude dále směrován k další pozitivní popularizaci golfu televizí, tiskem a internetem a ptlakem na zdůraznění
tradičních hodnot tohoto sportu, smyslu pro fair-play a golfovou etiketu.

Mezinárodní vztahy a soutěže. ČGF bude zvyšovat mezinárodní kontakty a snažit se dostat do ČR významné evropské soutěže. Česká republika pečuje o diplomatické kontakty se světovým golfema uchází se o pořádání Mistrovtsví Světa v roce 2006
Golfové kluby. ČGF bude zlepšovat nadále svůj administrativní a informační servis svým klubům.

 

ZMĚNY SOUTĚŽNÍHO A HENDIKEPOVÉHO ŘÁDU
Předseda STK ing. Karel Vopička přednesl přehled sportovní činnosti ČGF a změny řádů. Nejdůležitějšími odsouhlasenými změnami jsou:

Soutěže družstev (extraliga až druhá liga). Klub, který je přihlášen do kterékoli soutěže družstev musí zajistit zdarma hřiště dle potřeb federace. Při deseti osmnáctkách a dvaceti devítkách to zhruba vychází na klub jednou až dvakrát za tři roky.

Hendikepové karty. Platný hendikep hráče je uložen na serveru ČGF. Hendikepové karty již nejsou povinností a hráč ji na turnaji nemusí předkládat. Hráč si může vést svoji kartu pro svojí kontrolu a případné potřeby v zahraničí. Na serverech www.cgf.cz a www.golf.cz
je na titulní stránce okénko kontroly hhendikepu. Po zadání registračního čísla hráče je zobrazen jeho platný hendikep.

Přestupy hráčů. Přestup hráče do jiného klubu pro soutěže družstev musí být uskutečněn minimálně 1 měsíc před soutěží a může být proveden pouze jednou ročně.  Hostování hráčů již není nadále povoleno.

Zpracování turnajů. Všechny turnaje musí být zpracovány na serveru ČGF.

Canon starty. Canon starty  na úpravu handicapu jsou povoleny pouze hráčům od HCP 10.

Dále byly předeseny zprávy jednotlivých komisí ČGF, kapitána reprezentace,  hospodáře federace. Všechny zprávy byly přijaty bez připomínek.


NOVÍ ČLENOVÉ ČGF

Na konferenci bylo téměř jednohlasně přijato za člena ČGF  sedm subjektů:
jeden svaz a 6 golfových klubů:
1. Český svaz grennkeeperů
2. Golf Klub Čertovo Břemeno
3. Golf & Country Club Mstětice
4. Golf & Counry Club  Prosečné
5. Klub Hráčů České Švýcarsko
6. Queens Park Golf Club Myštěves
7. Golf Club Grabštějn

Vzorově připravená konference nenarazila na jediný zádrhel. Ani ne za dvě hodiny bylo hotovo a delegáti se mohli rozjet ke svým klubům. Již loňská a předloňská  konference svým průběhem naznačily, že se český golf funguje v dostatečné shodě.  Vysoká odborná  úroveň a částečná profesionalizace vedení zajistila špičkovou přípravu a hladký průběh nejen tohoto vrcholného setkání, ale i ostatní běžné činnosti federačních orgánů.