Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Konference České asociace golfových profesionálů

11.02.2007 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Výroční členská schůze České asociace golfových profesionálů se uskutečnila v pátek 9. února 2007 v kongresovém sále hotelu Ambassador v Praze. Vítězem Order of Merit byl vyhlášen Petr Skopový, Profesionálem Roku Jiří Němeček a Studentem Roku Jiří Moučka. Do PGA přestoupil Roman Svoboda.

V rámci programu bylo přijato 10 nových členů. Po výroční schůzi má česká PGA 129 členů.

Do kategorie Playing Pro byli přijati tři noví členové byli přijati : Edita Nechanická, Zuzana Mašínová a dlouholetý reprezentant Roman Svoboda.

Slavnostní večer s bohatým společenským programem odstartovalo vyhlášení a odměnění nejúspěšnějších členů PGA C , představení projektu PGA C 2007 a udělení finančních grantů (ve výši 20.000.-Kč na hráče) talentovaným juniorům. Finanční částku obdrží jejich domovský klub.

V rámci ankety Objev roku tak byli odměněni následující hráči a hráčky,
v kategorii do 10 let :
Klára Kaminská (Beskydský Golfový Klub) z hcp 34,6 na 18,2
Vítek Novák (GC KAR. Vary) z hcp 44 na 16,1

v kategorii do 12 let:
Marek Štěpánek (GC Nová Amerika) z hcp bez na 16,2

v kategorii do 14 let:
Martin Brož (GC Mstětice) hcp bez na 14,3

Cenu student roku získal Jiří Moučka z GC Praha, profesionálem roku byl vyhlášen Jiří Němeček a vítězem Order of Merit byl vyhlášen Petr Skopový. Ten v roce 2006 vybojoval Prize Money v hodnotě 353 160 Kč. Celý večer byl nabízen široký sortiment výrobků studené a teplé kuchyně, cukrářských výrobků, ovoce a sushi, k dobré náladě hrály dvě živé skupiny. Nádherný a pohostinný hotel Ambassdor byl svěloý prostředím. Bylo to důstojné zhodnocení sezóny 2006 a dobré vykročení do sezóny 2007.

Vzácnými hosty události byli řídící pracovníci PGA of Europe z Belfry: Chief Executive Ian Randall a komerční ředitel Mike Grey. Účastnil se také prezident České golfové federace Milan Veselý.

Pár faktických poznámek o PGA C:
Česká PGA ještě jako PGA of Czechoslovakia byla založena v roce 1990, kdy v Praze dne 19.2.1990 byly sepsány první provizorní stanovy s platností do 31.12.1990. PGAC v roce 1993 předává v souladu s mezinárodními zvyklostmi pořádání „CZECH OPEN“ jako disciplinovaný člen ČGF a zahajuje období integrace do PGAE prostřednictvím plnění tří hlavních úkolů každé národní profesionální golfové asociace, kterými jsou:

  1. Výchova profesionálních trenérů golfu (Golf Pro) ve tříleté trenérské škole PGA Czech.

  2. Pořádání turnajů pro kontrolu a udržení hráčské úrovně všech profesionálních trenérů.
  3. Zřízení a rozběh „The Order of Merit“, který je každoročně zpracováván vždy průběžně po jednotlivých turnajích se závěrem na konci roku, přičemž jediným kritériem jsou vyhrané Prize Money.

Integrace do Evropy byla úspěšně korunována udělením tzv. „The Full Recognition“ v závěru roku 1998 na valné hromadě PGAE v Marbelle V listopadu 1999 se česká PGA stala plnoprávným členem PGA of Europe.

Souhlas PGAE v roce 1999 s našimi tréninkovými standardy nám zaručil, že systém vzdělávání PGAC probíhá v Čechách.
Závěrečná zkouška studentů 3. ročníku se skládá z písemné části z předmětů: technika golfu, výuka golfu, obchod, výstavba a údržba golfových hřišť, sportovní nauka a organizace soutěží. Praktická část zkoušky obsahuje tři samostatné zkoušky. Je to tzv. demo zkouška, kterou považuji za jednu z nejtěžších. Student během 30 minut musí předvést neutrální techniku, dále zahrát hook, slice, úder z kopce, úder nad míčem, nízkou ránu atd. Student během zkoušky nemluví, občas jsou mu kladeny doplňující otázky typu: jakými holemi se hraje úder v poloze nad míčem apod. Student ve zkoušce musí prezentovat své schopnosti předvést různé typy ran.
Zkouška clubs fiting je zkouškou přeloženo do češtiny – údržba a stavba golfových holí. PRO Ondra Trupl je již léta lektorem této odborné zkoušky. Studenti si losují zadání a dle něj mají úkoly jako například – zalepení gripu či dovážení švihové váhy.

Poslední část zkoušky je vedení vzorové hodiny se žákem. Studenti zde od pozdravení žáka předvádějí, jak si osvojili výuku golfu. Zkušební komisaři hodnotí provedení rozcvičky, analýzu švihu, stanovení příčin chyb, stanovení tréninkových drilů, stanovení krátkodobých až dlouhodobých cílů v tréninku. Hodnotí se též chování studentů k žákům a dodržování golfové etikety.

Zvláštní kategorií jsou Playing Pro. Jejich počet narůstá a v roce 2007 se zastavil na číslovce 7. Pro nezasvěcené by se to číslo mohlo zdát malé. Je tomu naopak, fakt, že si již tolik hráčů a hráček, byť v nižších profesionálních soutěžích, vybojovali právo startu mezi vyspělými golfovými zeměmi, je důkazem zvyšující se úrovně českého golfu.

Stránky PGA Czech