Konec televizních „práskačů“?

19.11.2013 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

R&A Rules Ltd (“R&A”) a United States Golf Association (“USGA”) vydaly dne 19. listopadu 2013 následující prohlášení, týkající se probíhajícího procesu přehodnocování použití videa a dalších vizuálních důkazů při aplikaci Pravidel golfu.

Je to konec televizních „práskačů“ aneb ohlašování porušení pravidel televizními diváky? Částečně.

Podle nového stanoviska R&A a USGA nebude hráč trestán za pohnutí míčem, pokud pohyb v danou chvíli prostým okem neviděl a pohnutí bylo zjištěno až použitím pokročilých technologií HDTV nebo digitálního obrazového záznamu při online přenosu.

Nové Rozhodnutí 18/4 konkrétně stanoví, že pokud se pomocí pokročilých technologií prokáže, že míč opustil svojí polohu a zastavil se na jiném místě, nebude se to brát, jako že se míč pohnul, pokud pohyb míče nebyl v daný okamžik rozumně rozpoznatelný pouhým okem. Toto Rozhodnutí tak zajišťuje, že hráč nebude potrestán podle Pravidla 18-2 v situaci, kdy to, že míč změnil svou polohu, nebylo rozumně viditelné bez použití pokročilé technologie.

Oba orgány ale nechávají otevřenou možnost  digitálním a jiným důkazům následujícím textem:
Pokud se zjistí až později, ať už za pomoci videa nebo jiným způsobem, že hráč porušil Pravidla, musí být tyto důkazy posouzeny, vyneseno správné rozhodnutí a hráčův výsledek odpovídajícím způsobem upraven. R&A a USGA se budou i nadále řídit principem, že bez ohledu na časový faktor či povahu předkládaných důkazů je pro celistvost hry vždy nejlepší, aby rozhodnutí bylo v prvé řadě správné.

Celý text Stanoviska R&A a USGA v překladu Dalibora Procházky zde

 

.