Novoroční pozdrav prezidenta ČGF Zdeňka Kodejše

01.01.2015 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Novoroční pozdrav prezidenta ČGF Zdeňka Kodejše českým golfistům.

 

 

Přepis pozdravu z videa:

Vážení golfoví přátelé,
máme za sebou další golfovou sezónu, která v letošním roce byla výjimečně dlouhá.
Od poloviny března do konce listopadu jsme si mohli užívat turnajových her. Věřím, že nejenom rekreační golfisté si užili dlouhou sezónu, ale že můžeme konstatovat, že i soutěžní golf a naši špičkoví golfisté letos zaznamenali úspěšnou sportovní sezónu.
Vždyť Klára Spilková se pohybuje ve čtvrté desítce evropského rankingu, nakukuje do druhé stovky světového žebříčku dam. Zatím se zdá, že má cestu na olympijské hry otevřenou.
Naši chlapci, především Vítek Novák a Šimon Zach letos zaznamenali několik opravdu výjimečných výsledků včetně Mistrovství světa, kde dokázali zahrát na dvaadvacáté místo, to je historický posun mezi družstvy. Ale především naši hráči dokáží hrát hluboko pod par, dovolím si připomenout Vítka Nováka a jeho -16 na Mistrovství republiky na rány v Mladé Boleslavi.
To je věřím největší příslib toho, že český golf půjde pomalu nahoru a bude již dosahovat výsledků, které budou vrtat hlavou evropským hráčům a začnou registrovat naše české hráče daleko víc.

Na to, aby tomu tak bylo i v budoucnosti musíme pokračovat v práci, kterou jsme započali. To znamená v podpoře našich hráčů jak amatérských, tak i díky v letošním roce zahájené grantové politice, kombinaci amatérů a špičkových nebo nadějných profesionálů, které finančně podporujeme granty. To je politika, ve které určitě chceme pokračovat.

Ale především se musíme věnovat našim nejmladším hráčům, tak aby pyramida výkonnostního golfu byla co nejširší. Proto jsme rozjeli a já věřím, že úspěšně projekt Se školou na golf, který se rozvíjí velmi rychle. Dáváme mu veliký důraz i do budoucna. Podařilo se nám na tyto projekty Se školou na golf a na rozvoj výkonnostního golfu i sehnat další peníze, především z Olympijského výboru. Zatím funguje velmi dobře dotační politika Ministerstva školství a tělovýchovy.
Takže věřím, že budeme i nadále schopni podporovat naše hráče tak, abychom za pět, deset let, to znamená přespříští olympiádu již mohli hovořit o reálných šancích nejenom Klárky Spilkové, ale i českých hráčů mužů, kde samozřejmě konkurence je daleko širší a to je vrchol světového golfu. Ale já věřím, že i tam naše cesta vede.

K tomu, abychom mohli hrát první, druhé housle v orchestru evropského či světového golfu potřebujeme i podporu veřejnosti tak, aby golf byl proto minulosti vnímán daleko pozitivněji. Že to je sport, že to je vrcholový sport, který vychovává hráče.
Máme pořád ještě problémy s některými hráči, kteří nechtějí pochopit, že golf je pokora, že golf je etika, že dodržování pravidel je především otázka mne samotného jako hráče. Protože jsem na ty pravidla přistoupil, akceptuji je, tak se podle nich budu chovat sám k sobě.
A to je jeden z úkolů, kterému se chceme věnovat tak, aby i na amatérských turnajích se hráči nemuseli stydět za své kolegy ve flightu. Aby rány, které jsou zapsány odpovídaly tomu, co je odehráno. To je také podstatný úkol pro zlepšování golfové atmosféry a povědomí o golfu v České republice.

Souvisí s tím další, velmi důležitý bod a to je medializace golfu. Jedním z nosných úkolů vedení České golfové federace pro příští rok je medializace golfu. Myslím tím rozšíření informovanosti do celostátních periodik, do médií, která se zatím golfu nevěnovala příliš nebo nárazově, případně nepsala úplně informovaně. To je úkol, který před námi stojí a potřebujeme podporu opravdu celostátních médií tak, aby golf byl vnímám jako jeden ze sportů, který může naší společnosti pomoci v rozvoji i v normálním, civilním životě. Vždyť úkolem golfu je vychovávat a polepšovat lidi.

A já si dovolím přát k těmto všem úkolům, které před sebou máme a máme je před sebou společně, nejenom vedení České golfové federace, ale každý golfista, který se začal golfu věnovat a golf se mu začal líbit přát, tak abychom informovali své okolí, abychom přiváděli ke golfu nové hráče, své přátele, ukazovali jim, že golf není snobský sport nebo zábava znuděných miliardářů. Že to je velmi zajímavá zábava, která se může podílet na aktivním způsobu života, která může být součástí aktivního stáří.

K těmto všem úkolů si dovolím Vám všem, nám všem českým golfistům popřát mnoho úspěchů v příštím roce, pevné zdraví a pozitivní mysl do další sezóny.

Děkuji za pozornost.

 

.