Spilková tváří zdravotnického projektu

21.02.2017 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A
SpilkovalEdviny1

Klára Spilková

Naše nejlepší profesionální hráčka a olympionička Klára Spilková se stala ambasadorkou 12. světového dne ledvin, pořádaného společnosti B.Braun. Na celém světě žije kolem 600 milionů obézních lidí, v Česku žije lidí s nadváhou nebo obezitou kolem 55 %.  Mimo srdeční a cévní choroby je právě obezita rizikovým faktorem ohrožujícím zdraví našich ledvin.

„Dobrá fyzická kondice nepředstavuje základ jen mé profese, ale zdraví obecně. Nejen sportovci by měli dbát na to, aby si ji udrželi. Obezita totiž nepřichází ze dne na den. Budeme-li trochu myslet na to, co jíme, a občas se hýbat, můžeme jí celkem bez obtíží předejít. Osobně si také nechám ledviny vyšetřit a doporučují všem, aby svému zdraví věnovali pár minut a na prevenci si došli také,“ řekla Spilková na dnešní tiskovce ke Světovému dni ledvin.

Klára Spilková opět projevuje vysokou společenskou zodpovědnost, se kterou vrací část toho, čím ji život obdařil. Pět let je patronkou a aktivní propagátorkou projektu vyhledávání dárců kostní dřeně, Lymfom Help. Už  tři roky je  zapsaná v registru dárců kostní dřeně.

Nyní vstoupila do projektu Světového dne ledvin, kde hlavním tématem je obezita jako rizikový faktor pro onemocnění ledvin. Zrovna u Spilkové, která na sobě nemá ani gram tuku, je poškození ledvin obezitou těžko představitelné. Potíže s ledvinami se však nevyhýbají ani sportovcům. Extrémně rizikové při postižení ledvin je velké zvýšení krevního tlaku během zátěže nebo dehydratace v průběhu delšího sportovního výkonu či dokonce poškození svalů při extrémních zátěžích, které může vyústit až v renální selhání.

Jako každý rok se ve čtvrtek, 9. března otevřou veřejnosti v době od 8 do 15 hodin všechna dialyzační střediska a nefrologické ambulance B. Braun Avitum v České republice. „V tento den zájemcům na všech našich pracovištích bezplatně a bez objednání ledviny vyšetříme a v případě nutnosti doporučíme další postup. Adresy středisek jsou k dispozici na www.svetovydenledvin.cz“.

.

 .