Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

O prezidenta ČGF – kdo s kým o čem pro koho

15.03.2011 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Tuto sobotu se koná  konference ČGF. Jeden prezident odchází a další se má volit. Jenže: jedni volit chtějí, druzí volit nechtějí.  Atmosféra houstne, internetem létají výzvy, kandidatury, návrhy usnesení, právní rozbory a prohlášení. Situace se stává nepřehlednou.   Abychom přehled neztratili – pojďme shrnout základní fakta a podívat se,  kdo jsou hlavní hráči partie o prezidenta ČGF.

 Fakta:

březen 2009
Na divoké konferenci ČGF v roce 2009, kde se do vedení tlačila silná skupina, vedená prezidenty Kupfem (Ypsilonka), Křížem (Dýšina) a Holečkem (CZ Golf), uhájil Milan Veselý funkci prezidenta za závazek  odstoupení za dva roky.  Na prezidenta tehdy se silnou podporou kandidoval Jan Jenčovský, na viceprezidenta kandidovali Michal Zahradníček a Jan Herman.
Milan Veselý se přes počáteční odpor se  skupinou dohodl a zůstal prezidentem  na další dva roky. Jan Jenčovský se stal viceprezidentem, Michal Zahradníček členem výboru. Viceprezident Jan Herman zůstal bez funkce.
Ve výboru zůstal Jiří Kovář, který již tehdy na místě oznámil konferenci, že se bude ucházet o místo, které za dva roky uvolní Veselý.

listopad 2010:
Na podzimním setkání prezidentů 2010 v Kynžvartu (čtyři měsíce před konferencí) potvrdil Veselý své odstoupení. Jiří Kovář a Michal Zahradníček hned na místě znovu ohlásili svoji kandidaturu na uvolněnou pozici prezidenta. Skutečnost uvedl ve známost článek na serveru ČGF 15.11.2010.

leden 2011
Jiří Kovář svoji kandidaturu potvrdil prohlášením na výboru federace s tím, že kromě předsedy STK Karla Vopičky bude chtít vyměnit celý výbor. Stejně tak potvrdil svoji kandidaturu Michal Zahradníček s tím, že výbor měnit nehodlá.
Svůj volební program představil Jiří Kovář veřejnosti 3. ledna (více jak dva měsíce před konferencí) v rozhovoru pro golf.idnes.cz

únor 2011
1.2.
  Karel Vopička rozesílá do klubů svůj Návrh koncepce fungování ČGF jako moderního sportovního svazu
4.2.  Vychází „Líšnická“ výzva dvacítky převážně pražských a přípražských klubů, která chce z programu konference vyřadit volbu prezidenta a navrhuje nechat federaci vést viceprezidentem a současným výborem.  Svůj požadavek  zdůvodňuje výkladem stanov. O výzvě bezprostředně  informuje web časopisu Golf Digest,
 7.2.  Líšnická výzva je je federací rozeslána do klubů
 13.2.  Jiří Kovář rozesílá své volební teze do klubů a publikuje je na Golf.cz. Hodlá požádat konferenci o volbu nového výboru,  ze starých členů hodlá ponechat ve funkci šéfa STK Karla Vopičku
23.2.  Michal Zahradníček publikuje volební své teze na Golf.cz, hodlá zachovat stávající výbor. 

 Březen 2001
1.3.
Golf Club Kynžvart rozesílá přes federaci nominaci Jiřího Kováře na funkci prezidenta
7.3. Prezident ČGF Milan Veselý rozesílá do klubů osobní dopis, ve kterém navrhuje vyřadit bod Volba prezidenta z programu konference a navrhuje „pracovní skupinu“ téměř padesáti lidí (včetně sebe), kteří by měli dva roky připravovat volbu prezidenta na rok 2013.
V závěru dopisu velmi ostře napadá kandidáta Jiřího Kováře. Obdobně před dvěma lety napadal dnešního viceprezidenta Jana Jenčovského ve svém „ Stanovisku Milana Veselého ke kandidatuře Jana Jenčovského na post prezidenta ČGF“.  (oba dokumenty stojí za to si přečíst a porovnat,  odkazy najdete na konci článku)
9.3.  Golf Club  Nové Bystřice rozesílá klubům dopis s odmítnutím  Líšnické výzvy i dopisu prezidenta Veselého s poukázáním na jejich zmatečnost. Doporučuje volit prezidenta
11.3. Golf Club Karlovy Vary rozesílá klubům dopis s názorem na situaci a jednoznačným doporučením uskutečnit volby prezidenta a výboru

Mezitím prošlo poštou několik dalších dopisů a proběhlo několik setkání prezidentů klubů,  o kterých nemáme bližší informace.

Předpokládáme, že normální je mít prezidenta a doposud tomu tak v ČGF bylo. Proto se naskýtá se mnoho otázek, např :

  • Čím jsou Kovář, Zahradníček a eventuální další kandidáti, kteří se mohou objevit na konferenci tak nepřijatelní? Koho ohrožují, že je několika kluby vyžadováno tak neobvyklé řešení ?
  • Proč dnes někteří tvrdí že na volbu nebyl čas, když je situace známa dva roky. Jeden z kandidátů je znám už dva roky, druhý půl roku.
  • Proč se Líšnická výzva odvolává na stanovy proto, aby se nevolil prezident, když  ten  je stanovami určen jako statutární orgán.
  • Proč Líšnická výzva, tj. 20 klubů a prezident federace tak naléhavě žádají vyřazení bodu volby prezidenta z programu konference. Proč to nepožaduje ostatních 126 klubů?
  • Proč se současný prezident federace odvolává na nedostatky Stanov a Volebního řádu, když on sám je jejich autorem a dodnes mu jejich ustanovení vyhovovaly.
  • Proč prezident federace tak významně zasahuje do volby svého následovníka, jako by to bylo následnictví trůnu a nikoli projev vlastní vůle delegátů… 

Vzhledem k přehršli „právních výkladů“, které provázely a odůvodňovaly každou výzvu, jsme si pro odpověď ohledně výkladu stanov  došli na Odbor sdružování Ministerstva Vnitra, který stanovy schvaloval. Získali jsme následující informace:

Zdejší právníci potvrdili děravost stanov (odmítli však zodpovědnost za jejich kvalitu, kontrolují jenom správnost základních ustanovení), které situaci odstoupení prezidenta nijak neřeší.  Potvrdili však, že jakékoli občanské sdružení, jakým je i Česká golfová federace,  může svým vrcholným orgánem – tj. konferencí volit, odvolávat, jmenovat kohokoli na kteroukoli funkcí, prezidenta, viceprezidenta a členy výboru, předsedy komisí a vytvářet funkce nové.
Takže může volit prezidenta a odvolat výbor.  Toto může konference učinit bez nutnosti  udání důvodu, pouze projevem své vůle.
Potvrdili také, že kterýkoli člen ČGF se může nechat na konferenci zastoupit a že více zastoupeními je možné pověřit jednu osobu, což vyplývá z Občanského zákoníku.

Je tedy zřejmé, že o volbě či nevolbě prezidenta rozhodnou pouze a výhradně delegáti konference. Jestli federace bude mít nového prezidenta se dozvíme v sobotu.

Osoby a obsazení:

Milan Veselý  – odstupující prezident ČGF
advokát  (61) narozen: 18. června 1950 v Boskovicích, člen Mariánských Lázní, Tálí a St Andrews.
Od roku 1980 působil  ve funkcích GC Vysoké školy Praha a GC Mariánské Lázně, jako hospodář, rozhodčí, STK,  komise pro hřiště a prezident klubu. Do roku 2001 byl viceprezidentem ČGF.
Prezidentem ČGF byl zvolen v roce  3.3. 2001, po úmrtí Hanuše Goldscheidera.  Od roku 2006 je členem předsednictví EGA.
Je znám vratkostí názorů. I v tomto případě volbu prezidenta nejdříve označil za nutnou a samozřejmou, následně se  přidal  k Líšnické výzvě.

 

Jiří Kovář – člen Výboru ČGF a  kandidát na prezidenta
Jiří Kovář (47), podnikatel, ženatý, dvě děti, žije v Praze a Brně.
Od roku 2005 do dneška je členem výboru České golfové federace.
Je autorem Dnů otevřených dveří pořádaných federací a dlouholetým pořadatelm Česko-Slovenského poháru:
Pro ČGF získal státní dotaci pěti milionů korun na rekonstrukci federačního serveru. Je prezidentem GC Austerlitz s úspěšnou klubovou reprezentací  a druhým nejlepším TCM v republice. 

 

Michal Zahradníček – člen Výboru ČGF  a kandidát na prezidenta 
Podnikatel (46), sportovec,  mládežnický mistr ve skoku vysokém. Má osobní zkušenosti se sportovní přípravou mládeže od prvních krůčků až po velké mezinárodní soutěže.  Mnoho let podporuje Český paralympijský výbor a naše paralympiky.
Je ideovým tvůrcem akce 100.000 golfistů. Byla součástí jeho volební kampaně již v roce 2009, kdy kandidoval na viceprezidenta.
Před konferencí nevystupuje nijak aktivně, akcetptuje obě alternativy. V případě volby prezidenta bude kandiovat, své volební teze publikoval.  Ve výboru ČGF  má na starost marketing a komunikaci.


Ing. Jiří Jenčovský – viceprezident ČGF
Marketingový  manažer (33) . Je rozhodčím II. třídy. V golfovém prostředí vešel ve známost jako manažer Ypsilonky, kde úspěšně vedl mezinárodní akce European Challenge, PGA a EPD .   Z Ypsilonky přešel na krátkou dobu do liberecké marketingové agentury Goram, odkud odešel do řídící funkce společnosti  CZ Golf,  vlastnící pět hřišť v Čechách a Rakousku.  Po změnách struktur ve společnosti  CZ Golf se vrátil do agentury Goram, kde dodnes působí.
V roce 2009 kandidoval na prezidenta ČGF, byl zvolen viceprezidentem. Před konferencí nevystupuje nijak aktivně, podporuje Líšnickou výzvu.


Odkazy na zmiňované články a texty

Karel Vopička – koncepce ČGF jako moderního sportovního svazu
http://old.golf.cz/VolbyCGF2011/KoncepceCGFVopicka.pdf

Stanovisko Milana Veselého ke kandidatuře Jana Jenčovského na post prezidenta ČGF  (10.3.2009 – golf.cz)
http://www.golf.cz/novinky/stanovisko-milana-veseleho-ke-kandidature-jana-jencovskeho-na-post-prezidenta-cgf/

Jiří Kovář a Michal Zahradníček se ucházejí o funkci prezidenta ČGF 
(15.11.2010 – cgf.cz)
http://www.cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDArticle=314260456

Zrušme přístup „my a oni“, říká Jiří Kovář, kandidát na prezidenta ČGF 
(3.1.2011 -golf.idnes.cz)
http://sport.idnes.cz/zrusme-pristup-my-a-oni-rika-jiri-kovar-kandidat-na-prezidenta-cgf-1cf-/sport-golf.asp?c=A110103_112628_golf-rozhovory_jok

Volební teze kandidáta na prezidenta ČGF Jiřího Kováře
(13.2.2011 – golf.cz)
http://www.golf.cz/novinky/volebni-teze-kandidata-na-prezidenta-cgf-jiriho-kovare

Volební teze kandidáta na prezidenta ČGF Michala Zahradníčka
(23.2.2011 – golf.cz)
http://www.golf.cz/novinky/volebni-teze-kandiata-na-prezidenta-cgf-michala-zahradnicka/

Líšnická výzva (10.2. – golfdigest.cz)
http://old.golf.cz/VolbyCGF2011/LisnickaVyzva.pdf

Dopis  Veselého klubům – 7.3.2011
http://old.golf.cz/VolbyCGF2011/DopisVeselyKluby07032011.pdf

ad Líšnická výzva – Nová Bystřice – Mátl a Cajthaml (9.3.2011)
http://old.golf.cz/VolbyCGF2011/ad_Lisnicka_vyzva_2011.pdf

Dopis GC Karlovy Vary Klubům  (11.3.2011)
http://old.golf.cz/VolbyCGF2011/dopisGCKV1103201.pdf