Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

KAREL SKOPOVÝ SENIOR PŘEDSTAVUJE KONCEPT ČESKÝ JUNIORSKÝ GOLF

07.02.2004 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Karel Skopový předkláda koncepci Českého juniorského golfu. K předloženému materiálu, který naleznete v příloze, položil Karlu Skopovému několik otázek Svatopluk Richter.
1. Tvůj projekt je první koncepcí juniorského golfu u nás?
K.S.:Mohu konstatovat, pouze to, že je to první ucelený koncept juniorského golfu. U juniorského golfu jsem od roku 1984. Tehdy působil v Karlových Varech v klubu pan Dietl, kterému jsem začal dělat asistenta.Později jsem složil trenérské zkoušky v Mariánských Lázních a po roce 1989 jsem se stal plně kvalifikovaným profesionálem a členem PGAC. Jak rostli mí synové Karel a Petr jsem si uvědomil, že ke zvýšení své výkonnosti nutně potřebují konkurenci a konfrontaci. Tak začala pomalu vznikat koncepce, která byla v roce 2002 Českou golfovou federací přijata, nebo lépe řečeno doporučena k realizaci. Vyslovím svůj osobní názor, který je veden pouze snahou vyvolat diskusi a najít společně cestu k realizaci této koncepce. Bude to cesta složitá, ale věřím, že všichni, kterým záleží na zvýšení herní úrovně mladých pomohou. Dnes na příkladu tréninkového centra GC Karlovy Vary, jsem dokázal, že tento projekt je schopen se sám financovat.Dnes, kdy získávají finanční prostředky daleko mladší sporty jako je florbal nebo on-line hokej, pak je vyhlídka získat peníze na golf reálná. Pokud máte dojem, že se stále jen točím kolem peněz, pak vězte , že po těch téměř 20 létech vím, o čem mluvím. Pamatuji si jako dnes, kdy otec Saši Čejky po návratu z emigrace pronesl větu:“ …pane Skopový, ale bez sponzorů a peněz to váš kluk nikam nedotáhne…“ Tehdy jsem si myslil , že se mýlí. Dnes vím, jak zkušená a moudrá slova to byla a že realita následujících let jeho prognózu zcela naplnila. Pokud se koncepce začne v čase uskutečňovat, vrcholem pyramidy jsou špičkoví hráči, kteří potřebují pro svůj další růst konfrontaci s lepšími hráči a to především na zahraničních výjezdech. Kruh se uzavírá a jsme zase u peněz.

2. Jsi v současné době profesionálním trenérem v Karlových Varech, máš možnost na svých svěřencích si ověřovat tréninkové metody tvého konceptu a jaké jsou výsledky?
K.S.: Ověřuji si tréninkové a systémové metody již dlouho a na základě analýzy těchto výsledků vlastně vznikla celá koncepce. Výsledky jsou důkazem , že je to správná cesta. Pokud pominu výsledky mých synů, což se mi z pozice rodiče hodnotí těžko, jsme léta jako centrum pravidelnými dodavateli řady hráčů do národních reprezentací. V současné době máme v tréninkovém centru pár talentů a jména jako jsou Ryba, Tintěra, Příhoda by se měla v budoucnu objevovat na reprezentačních soupiskách.S polupracuji ale i s jinými hráči nejen z K.V , ale jako u všech až čas ukáže, jak obstojí v konkurenci V golfu je tolik atributů, které rozhodují o úspěšnosti jedince, že ani sebelepší koncepce není zárukou úspěchu. Ta dává pouze návod, jakou cestou se vydat. Vlastní tréninková píle a touha se zlepšovat, rodinné zázemí, kvalitní trenér a dobrý vztah mezi ním a hráčem jsou předpoklady, které teprve při perfektním naplnění jsou cestou k úspěchu.

3. Jak vidíš reálnou šanci založení a klubových a krajských juniorských center a v jakém časovém horizontu?

K.S.: Těžká odpověď, musel bych asi věštit z křišťálové koule. Krajské tréninkové centrum je vlastně myšleno jako širší reprezentační výběr s pokračováním přechodu do reprezentačních týmu ČR by se vlastně uzavřela celá pyramida koncepce Musí nastat situace, kdy bude zájem, nikdo nemůže chtít po federaci ani po ministerstvu školství, aby to zařídili. Já jsem přesvědčen, že cesta vede přes kluby. Pokusím se medializovat celý koncept Český juniorský golf . Vyvěsíme koncept s komentářem na náš server www.pgac.cz a dle odezvy klubů uvidíme, zda je zájem podpořit tento projekt a začít pracovat s golfovou mládeží koncepčně.Pokud ne, je třeba jít jinou cestou . Souvisí to i s modelem, jak bude v letošním roce fungovat juniorská reprezentace. Můj názor je, že bez spolupráce mezi kapitánem reprezentace, kouči a klubovými trenéry to nejde. Již na tuto sezónu je třeba vybrat ten správný model a stanovit kompetence.

4. Jak se ti osvědčilo rozdělení do věkových skupin ?

K.S.: Rozdělení do věkových skupin se osvědčilo a považuji je za velice důležité. Pokud jsou ve skupině stejně staří a mají přibližně stejnou hráčskou výkonnost, pak soutěživost mezi nimi funguje. Když se mezi nimi objeví výrazně lepší hráč, nic nebrání, aby byl přeřazen do vyšší výkonnostní skupiny. Jsou to však pouze výjimky, které potvrzují pravidlo. O potvrzení správnosti dodržování rozdělení do věkových skupin mne přesvědčil čas. V tréninkovém centru v Karlových Varech máme přes 100 dětí a mládežníků rozdělených do pěti skupin.Správnost koncepce potvrzuje fakt, že se nám povedla generační výměna výkonnostních hráčů extraligy za pochodu a to velice rychle. Mám zkušenost, že pokud jsou ve skupinách různě staří a výkonnostně rozdílní hráči, je to pro skupinu prvek spíše negativní a demotivující. To se odráží v kvalitě tréninku.

5. Když jsi se zmínil o kvalitě tréninku, co považuješ ty za důležitý faktor v tréninkové procesu?
K.S.: Je to především motivace pro mladé hráče. Mám velkou výhodu, že jako trenér mohu spolupracovat s výborným hráčem (Karel jr.), který u týmu působí jako konzultant,sparingpartner a právě onen motivující faktor. Díky zkušenostem z vlastní hry, má vždy mladým hráčům co sdělit . Jsem přesvědčen, že všichni, kteří se golfem zabývají „výkonnostně“, tedy profesionálně (ať je to funkcionář , sponzor či trenér), by si měli uvědomit, že bez konzultací se špičkovými hráči se nepohne náš golf dopředu. Je to především možnost předávat zkušenosti a ochota druhé strany jim naslouchat.

6. Je šance uspořádat již v příštím roce juniorská národní mistrovství jako mezinárodní?
K.S.: To je otázka, kterou by jsi měl spíše směrovat na federaci. Já vím jen, že „juniorka“ se hraje jako mezinárodní mistrovství, mám ale takový dojem, že to je třeba dát na vědomí EGA, která tvoří mezinárodní kalendář akcí v Evropě.

7. Nabízí se možnost vytvoření příhraničních regionálních túr pro mládež (SRN), kdo by měl dle tvého názoru tyto túry zorganizovat? ( kluby, ČGF nebo PGAC)
K.S.: Ano, ta možnost se nabízí, ale musí to někdo udělat.Nevím ale s jistotou kdo. Dovedu si představit sérii turnajů, tak jako funguje Dětská Tour s příhraničními německými kluby jako jsou Hof, Schwanhof, Stiftland nebo Furth im Wald na jedné straně a z naší strany kluby jako jsou Mariánky, Vary. Další hřiště se staví u Plzně. Ano byla by to skvělá konfrontace výkonnosti pro regionální kluby. „Kdo to ale udělá?“, ti na konec odpovím řečnickou otázkou.Jsem přesvědčen že situace v našem juniorském golfu je poměrně přehledná, držme se společně hesla, čím jednodušší a přehledná koncepce bude , tím je dán předpoklad k dosažení lepších výsledků českého juniorského golfu.
[Gallery not found]