JUDr. Milan Veselý podruhé zvolen prezidentem ČGF

14.03.2005 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Letošní konference ČGF, uskutečněná v sobotu 12.3. v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze, byla volební. Skončilo čtyřleté pracovní období minulého vedení federace. Zástupci klubů opět zvolili do čela ČGF dosavadního prezidenta JUDr. Milana Veselého. K výkonu funkce budou napomáhat dva nově zvolení viceprezidenti ing. Jan Herman a Ivan Boroš. Vzácným hostem konference byl generální sekretář European Golf Association pan John. C. Storjohann. Členem ČGF se stalo 21 nových golfových klubů.

Plénum konference ocenilo vynikající práci vedení federace za předchozí období a potvrdilo ve funkci na další čtyři roky všechny kandidáty z původního prezídia. Volba prezidenta byla jednoznačnou záležitostí. Ze dvou kandidátů, původního prezidenta Milana Veselého a protikandidáta, prezidenta GK Čechie Luďka Vinše, obdržel Milan Veselý 221 z 247 možných hlasů.

Do nově ustanovených funkcí byli zvoleni dva viceprezidenti. Ing. Jan Herman, špičkový manažer a prezident GC Štiřín a Ivan Boroš, špičkový manažer a marketingový specialista. Předsedou STK byl opět zvolen ing. Karel Vopička, hospodářem opět ing. Jaroslav Kunzl. Předsedou nově ustavené komise pro informatiku a styk s médii byl nově zvolen ing. Ivan Paggio. Za členy výboru pro styk s kluby byli zvoleni stávající člen výboru JUDr. Vladimír Junek a nově JUDr. Jiří Kovář. Byly zrušeny funkce generálního sekretáře a předsedy komise por mládež.

Vzácným hostem konference byl generální sekretář European Golf Association pan Storjohann, který ve svém projevu vysoce ocenil rozvoj a současnou úroveň golfu v ČR a popřál mnoho úspěchu do budoucna.

Konference s uspokojením přijala zprávu hospodáře ing. Jaroslava Kunzla, včetně informace o vývoji za posledních 8 let, s celkovým přebytkem 8 milionů Kč. Současně byl schválen rozpočet na rok 2005 a výhled na roky 2006-2008 s cíleným použitím přebytku z hospodaření z předcházejících let.

Konference vzala na vědomí zprávu STK o úspěšném roce v domácím i reprezentačním golfu. Vzala na vědomí jmenování kapitána reprezentace ing. Mikuláše Ordnunga a trenéra reprezentace Keitha Wiliamse.

Konference vzala na vědomí změny soutěžního a hendikepového řádu. V soutěži jednotlivců byl zrušena výhoda nižsšího hendikepu při rovnosti výsledku. Při rovnosti rozhoduje lepší netto výsledek na posledních 18,9,6,3,1 jamce. V případě trvání nerozhodnosti následuje rozehrávka.
Byla zrušena možnost startu profesionálů na mistrovských akcích ČGF (vloni mohli startovat v soutěži družstev).
V platnost vstupuje možnost použití tzv. nesoutěžního výsledku pro úpravu hendikepu.

Konference odsouhlasila změnu stanov ČGF. Především byla v článku 5.1 stanov hlasovacího řádu změněna tajná volba na veřejnou, tj. aklamací. V článku 7.3 a 7.4 stanov byl změněn způsob přidělovaní počtu hlasů, kterými disponují delegáti klubů na konferenci. Přijatá varianta odpovídá Stanovám EGA. Současně se změnou těchto bodů byla přijata i změna systému příspěvků klubů do pokladny ČGF.
Nyní má každý klub počet hlasů na konferenci pouze podle počtu členů, bez ohledu na věk a výkonnost, podle následující tabulky:

Počet členů počet hlasů Roční příspěvek Kč
1-99 1 20.000
100-199 2 40.000
200-349 3 70.000
350-549 4 110.000
550-849 5 160.000
850-999 6 220.000
1000 a více 7 300.000

Do ČGF bylo přijato jednadvacet nových golfových klubů. Tím se počet klubů, sdružených v ČGF, přehoupl přes stovku. Přijaty byly:

 1. CLUB DUCHA SPORTOVNÍHO
 2. EUROPEAN GOLF & COUNTRY CLUB
 3. GOLF CLUB ČESKÁ LÍPA
 4. GOLF CLUB ČESKÝ KRUMLOV
 5. GOLF CLUB GOLFCENTRUM LIBEREC
 6. GOLF CLUB MOLITOROV u PRAHY
 7. GOLF CLUB NA VRŠÍCH
 8. GOLF CLUB PROSTĚJOV
 9. GOLF CLUB SOKOLOV
 10. GOLF CLUB SPEKTRUM PRŮHONICE
 11. GOLF CLUB TELČ
 12. GOLF KLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE
 13. GOLF KLUB MĚŠICE
 14. GOLF KLUB NOVÉ HRADY
 15. GOLFOVÝ KLUB USTÍ NAD LABEM
 16. PARK GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ
 17. PRVNÍ GOLFOVÝ CLUB ZNOJMO
 18. RINGHOFFER GOLF CLUB
 19. SPORT KLUB BRNO
 20. TĚŠETICKÝ GOLFOVÝ KLUB
 21. ID GOLF CLUB

Do ČGF nebyla přijata dvě sdružení. Czech Golf Travel Association a Czech Ladies Golf Association.

Na závěr je třeba říci, že výbor ČGF připravil pro delegáty konference vynikajícím způsobem zpracovaný materiál projednávaných skutečnosti. Proto konference probíhala velmi svižně. Přes veliké množství projednávaných a schvalovaných skutečností a několika delších diskusí skončila v rozumné odpolední hodině.