Jsou nové stanovy ČGF platné?

12.12.2012 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Nové stanovy České golfové federace Ministerstvo vnitra nezaregistrovalo a vrátilo je k doplnění  Důvodů je hned několik.

Rozdílné postavení Klubů a Přidružených klubů může mít podle ministerstva dopad na soulad stanov ČGF s pravidly hospodářské soutěže ve smyslu příslušného zákona. Proto Ministerstvo vnitra požádalo o stanovisko Úřad pro hospodářskou soutěž.  
Dále vnitro požádalo o stanovisko Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro posouzení vlivu změny stanov na postavení ČGF – národního orgánu golfu, jak ve spojitosti s nakládáním přidělených prostředků z veřejných rozpočtů, tak z hlediska souladu s Olympijskou chartou.
Třetím důvodem je ustanovení o zániku členství. Současná formulace nových stanov umožňuje podle ministerstva vyloučit člena bez udání důvodů, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

Další postup Ministerstva vnitra bude vyplývat z vyjádření jmenovaných orgánů.

Co teď ? Staré stanovy už neplatí, byly přijaty nové. Další změnu stanov musí opět schválit konference ČGF.
A pokud zmiňované úřady seznají, že stanovy nejsou v souladu se zákony, pak možné důsledky znají především právníci.

.