Jan KastnerNěkteří hráči mají pocit, že se nad golfem v Čechách stahují mračna, a někteří golfisté mají naopak názor zcela opačný. K té druhé skupině patří například manažer resortu Park Golf Hradec Králové Jan Kastner.

V Česku je nyní více než 100 hřišť a říká se, že vydělává pouze 10% z nich, 30% je na nule a zbytek prodělává. Souhlasíte s tím?

Tak to máme asi štěstí, že jsme v těch 10% :-). Ale vážně. Záleží, jak se na to díváte. Pokud započítáte finance, které investujeme do mládeže, osvěty kolem golfu a hlavně do každoročního rozšiřování areálu, tak ve výsledku budeme taky kolem nuly. Ale je to se započítáním zpětných investic, které nám umožňují neustále růst. Provoz klubu jako takový je jistě plusový.

Hradec KrálovéČasto se zmiňuje, že se již u nás neorganizuje tolik golfových turnajů jako dříve. Pociťujete tuto skutečnost také?

Nemyslím si, že by turnajů bylo méně. Možná jsou méně okázalé a naši klienti se více soustředí na cíl akce, než na doprovodný turnaj. Proto je samotný turnaj menší, ale na druhou stranu je více využívána naše konferenční místnost, salónky apod. pro samotné setkávání lidí po turnaji. Obecně bych to popsal, že lidé na firemních turnajích tráví méně času na hřišti a více společně v zázemí.

Komerční turnaje jsou pro majitele hřišť jistě výhodné, ale pomáhají také golfu jako takovému?

Určitě ano. V první řadě v rámci každého turnaje probíhá golfová akademie, kde si to společně užíváme s účastníky, kteří golf ještě nehrají. Na druhou stranu jak píšete, jedná se o akce z kterých plyne pro kluby zisk. Ten pak můžeme věnovat do rozvoje sportovního golfu. Jak jsme již zmínili, v našem klubu máme velkou dětskou základnu, do které rádi investujeme tyto prostředky.

Hradec KrálovéNedávno vyšel článek, kde se objevilo porovnání českého a rakouského golfu. Vyplynulo v něm, že v Rakousku je 2x více golfistů, než u nás.  Údajně proto, že Češi stále nevnímají golf jako sport. Vidíte to tak také?

Musím říci, že donedávna to tak bylo a určitě stále část veřejnosti golf nepočítá mezi klasické sporty, ale situace se rychle mění. Děti, které u nás nyní vyrůstají vnímají golf jako jakýkoliv jiný sport, a opravdu jich není málo. Stejně tak intenzivně pracujeme na veřejnosti v našem dosahu a musím říci, že pravdu cítíme změnu, nejen u běžné populace, ale i v médiích, nebo na úřadech.

Částečně jsme toho docílili tím, že náš klub patří k největším sportovním organizacím ve městě a pravidelně vozíme sportovní úspěchy z celé republiky.  A to, že v podobně velkém Rakousku je dvojnásobek  golfistů jen ukazuje jaké možnosti růstu ještě máme.

 hk2Co říkáte na to, že mnoho klubů snižuje stále ceny členských poplatků a vstupní poplatky do klubů dokonce ruší úplně?

Ano, je to cesta některých klubů, ale rozhodně ne naše. Asi by nebylo fér vůči našim současným členům, kteří vstupní poplatek u nás zaplatili, pokud bychom jej nyní pro nově příchozí zrušili. Naši členové jsou pro nás samozřejmě na prvním místě a nechceme se k nim takto zachovat.

Pokud jde o ceny ročních členství, tak určitě zlevňovat nemůžeme. Jdeme opačnou cestou. Ve stejné ceně poskytujeme neustále lepší a lepší služby a členové mají k dispozici větší a větší areál. To považujeme za variantu oboustranně výhodnější.  Než jít cestou zlevňování a „ořezávání“ kvality poskytovaných služeb nebo hřiště.

Váš klub má již vybudované hřiště, tréninkové plochy i zázemí. Co ještě plánujete rozšířit?

Park Golf v Hradci Králové začal před 12 lety jako malý klub s drivingem a několika cvičnými greeny. Dnes je na počet členů největším klubem v regionu. Takže v první řadě rozšiřujeme naše tréninkové plochy. Přibyde velký chipping green, putting green, tréninkový bunkr, cvičné greeny na drivingu a další nezbytnosti golfového areálu. Samozřejmě rozšíříme i zázemí. Vznikne další oddělená část naší restaurace určená primárně pro golfisty, wellness a samozřejmě navýšíme ubytovací kapacitu, která nám nyní velmi chybí. Na hřišti plánujeme prodloužit některé jamky, chceme stále hřiště zkvalitňovat a hledáme další možnosti vylepšení.

Hradec KrálovéNejedná se o příliš ambiciózní rozšíření?

Věřím, že ne. Reagujeme na současnou situaci. Trénuje u nás více než 100 dětí, a když do toho přijdou ještě naši členové, tak se nám občas tréninkových ploch nedostává. Stejně tak je to s ubytovací kapacitou a místy pro golfisty v restauraci. Větší kapacita je zkrátka nutná ve všech směrech.

Kolik máte členů?

V tuto chvíli již máme na letošní sezónu členství uhrazeno od více než šesti stovek hráčů. Počítáme ale, že v průběhu letošní sezóny překročíme 800 aktivních členů klubu. Každým rokem roste počet našich členů cca o 5 – 10%. Nejedná se ale jen o golfisty přicházející z jiných klubů, ve valné většině případů se u nás golfisty stávají. Tempo růstu se v posledních letech zrychluje.

Jak finančně náročné je vybudovat podobný areál?

Musím říci, že velmi náročné. Ale zvolili jsme cestu postupného růstu a areál jsme vždy začali rozšiřovat v momentě, kdy si na to (obrazně řečeno) sám vydělal. Jistě, že za ním stojí nemalé investice akcionářů, ale postupný růst nám v tom jistě hodně pomáhá.

A na závěr, ještě jedna spekulativní otázka: Jaká si myslíte, že čeká golf v Čechách budoucnost?

Já myslím, že skvělá. Veřejnost začíná golf čím dál tím více přijímat jako běžnou zábavu na volný čas, tedy alespoň u nás v Hradci Králové. Počet členů nám rok od roku stoupá a roste i skupina hráčů, kteří tento sport berou opravdu vážně.  Navíc letos uvidíme našeho zástupce v tomto sportu na olympiádě. To myslím, také hodně pomůže.

Česká golfová federace začíná chápat svojí důležitou roli v propagaci tohoto sportu. A navíc je opravdu vidět, že golf má u nás stále kam růst.  Takže věřím, že golf je na pokraji svého boomu.