Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Konference ČGF – Jenčovský novým prezidentem

19.03.2011 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky, Rozhovory
A A A

Na konferenci České golfové federace  2011 se čekal střet dvou názorových proudů.
Po odstoupení prezidenta Veselého kandidovali na uvolněné místo členové výboru ČGF Jiří Kovář a Michal Zahradníček.
Skupina klubů s označením Líšnická výzva žádala odstranění bodu volby prezidenta, ponechání výboru ve stávajícím stavu, kandidát na prezidenta Jiří Kovář volbu prosazoval.  Všechno bylo nakonec jinak.
Prezident se volil, ale nezvítězil ani jeden ze oficiálních kandidátů.

Diskuse o volbě či nevolbě prezidenta  trvala až do odpoledních hodin a delegáti vyslechli desítky návrhů, proti návrhů a připomínek.
Možnost odejít ze scény se ctí zcela promarnil čerstvě bývalý prezident Veselý.  Jeho nedůstojný nátlak na delegáty na změny  bodů  a ustanovení kolem volby prezidenta prošel od častých  nátlakových vstupů, až po výhrůžku  žalobou na neplatnost konference.

Volbu prezidenta  delegáti konference přesto odsouhlasili. Michal Zahradníček svoji  kandidaturu rozumně stáhnul a jako druhý kandidát na prezidenta byl navržen dosvadní viceprezident Jan Jenčovský. Hlasovalo se tajným hlasováním. Jan Jenčovský obdržel  61  hlasů, Jiří Kovář 53. 
Kovář Jenčovskému k vítězství pogratuloval a odstoupil z výboru federace, aby novému prezidentovi  umožnil práci  s jeho týmem. 
Jan Jenčovský oznámil, že po dvou letech z funkce odstoupí, aby umožnil současnou novou volbu výboru i prezidenta v roce 2013.

Zbývalo dovolit tři členy výboru, chybějící po odchodu Veselého, po odstoupení Kováře a již déle chybějícího nástupce na místo ve výboru uvolněné prezidentem PGA. To už šlo ráz naráz.  Viceprezidentem byl zvolen Zdeněk Kodejš.
Novými členy výboru pro spolupráci  s kluby byli do výboru zvoleni Jiří Pavlíček a Bronislav Cienciala.

Konference se velice protáhla, v půl osmé večer ještě nebylo přistoupeno k přijímání nových členů. K osmé hodině, krátce po projednání pěti klubů se konference stala z důvodů odchodu mnoha delegátů usnášení neschopná.   Stihla přijmout tři kluby a dva nepřijmout.
Po návratu několika delegátů do sálu  se hlasovalo o zbylých klubech.

Na závěr večera byly předány plakety nově zřízeným Tréninkovým centrům máledeže v Alfrédově, Hradci Králové a Uherském Hradišti.

Konference trvala plných 12 hodin.  Jejím hostem byl v dopoledních hodinách prezident EGA  Fin Antti Peltoniemi.