Kluby – jak přežít nový občanský zákoník?

17.01.2014 | ČGF - Luboš Klikar | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, přinesl velké množství změn. Řada z nich ovlivní život všech členských subjektů ČGF, dříve občanských sdružení – nově spolků. Nejdůležitější změnou je zrušení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a jeho nahrazení komplexní úpravou spolkového práva. Aby se kluby a asociace správně orientovaly ve 3081 paragrafech nového občanského zákoníku,  připravil výbor ČGF  sérii pěti čtyřhodinových přednášek pod názvem Golf v paragrafech.

Pokud se zúčastníte některého z pěti školení Golf v paragrafech, vaše šance přežít zákon č. 89/2012 Sb. čili nový občanský zákoník výrazně vzroste. Lektorem všech přednášek s navazující odbornou diskusí bude zkušený právník Mgr. Pavel Vidura, který je současně i výtečným znalcem golfového prostředí. Proto doporučuje, aby se z každého klubu vzhledem k náročnosti probíraných témat jeho školení zúčastnili ideálně dva zástupci. Všichni účastníci pak na místě obdrží tištěnou prezentaci s prostorem na poznámky a při odchodu i DVD se vzorovými stanovami spolku s alternativní volbou některých pasáží a dalšími důležitými dokumenty pro chod klubu po nové úpravě spolkového práva.

 

 

Účast na školení je pro zástupce 174 klubů a 4 asociací zdarma a ČGF pro všechny účastníky zajišťuje i malé občerstvení.

 

.