Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Golfoví Všudehrálové přicházejí s Fučíkovými odznaky za 60, 80 a 100 hřišť.

26.03.2014 | Andrej Halada | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Fučíkovy golfové odznaky

Vznikl nový český golfový subjekt: Spolek všudehrálů, jehož webové stránky www.vsudehralove.cz nabízejí každému golfistovi, aby si spočítal, na kolika hřištích v Česku již hrál. Spolek bude navíc hráčům udělovat Fučíkovy golfové odznaky za odehraných 60, 80 a 100 hřišť. Členové spolku budou také hodnotit kvalitu českých hřišť ve velkém Všudehrálském hodnocení.

V České republice už je rovná stovka znormovaných golfových hřišť. A mezi 56 000 českými golfisty se určitě najdou ti, kteří hráli na většině či dokonce všech hřištích v Česku. A právě pro hráče, kteří už vyzkoušeli minimálně 60 hřišť republice, je určen nově vzniklý neformální golfový Spolek všudehrálů.

Za vznikem spolku stojí dva novináři: Andrej Halada, který se golfové publicistice a psaní o českých hřištích věnuje už deset let (www.navzduchu.cz, je také autorem knihy Golf – křížem krážem po Česku) a Jiří Kryšpín, který je vedle své novinářské profese i náruživým cestovatelem po českých hřištích a do současné doby jich okusil 98.

Na základě jednoho Haladova článku se oba muži na podzim roku 2013 spojili a na Kryšpínův popud vznikl nápad oslovit ty hráče, kteří už vyzkoušeli většinu golfových areálů v České republice. Tak se od počátku roku 2014 rodila myšlenka volného Spolku všudehrálů, který by ocenil a sdružil ty hráče, kteří mají odehraných minimálně 60 hřišť. Ocenění bude mít podobu zábavného Golfového Fučíkova odznaku se třemi stupni: bronzový za 60 hřišť, stříbrný za 80 hřišť a zlatý za 100 hřišť.

Za tím účelem byly spuštěny stránky www.vsudehralove.cz, na kterých si může v přiloženém seznamu, resp. rubrice Počítání hřišť každý golfista nejprve zjistit, kolik hřišť v České republice vlastně již odehrál (seznam vychází z databáze znormovaných hřišť České golfové federace). Pokud jich bude minimálně šedesát, systém mu automaticky sám ohlásí, že se stává držitelem bronzového Fučíkova golfového odznaku. Pokud jich už má 80, dostane stříbrný, pokud 100, tak zlatý.

Držitel odznaku se zároveň stává členem Spolku všudehrálů a bude mít jedinečnou možnost zapojit se do dlouhodobé ankety nazvané Všudehrálské hodnocení golfových hřišť. Členové Spolku získají přístup k formuláři, ve kterém mohou hodnotit všechna jimi obehraná hřiště, resp. přidělovat hřištím body ve čtyřech kategoriích: hra, zázemí+služby, příroda-estetika a atmosféra. Detaily a propozice pro hodnocení jsou uvedeny na webu v příslušné kolonce. Na konec sezóny 2014 je přichystáno první vyhlášení výsledků ankety, která by měla napovědět, jak si na tom česká hřiště stojí ohledně kvality a krásy, ale i jak příjemně se na nich hráči cítí.

Smyslem Spolku je podle Andreje Halady také upozornit na fakt, že v Česku je už velké množství hřišť. “Pokud golfista většinu nebo dokonce všechna hřiště obehraje, podstatně se mu rozšíří nejen golfové obzory. Pozná nejrůznější tváře hry dané odlišným charakterem a typologií hřišť, ale naskytne se mu i možnost poznat jiná místa, regiony České republiky,” dodává jeden ze zakladatelů spolku.

Mottem Spolku všudehrálů je modifikované heslo Julia Fučíka “Lidé hrajte,” s dodatkem “ale nestavte slávu na lži.“ Druhý ze zakladatelů Spolku, Jiří Kryšpín, k tomu podává vysvětlení: „Udělování fučíkovských golfových odznaků je samozřejmě trochu recese, ale zároveň jde o upřímnou snahu zjistit, jak mnoho či málo znají čeští hráči domácí hřiště, jak aktivně po nich cestují a kam všude dorazili. Chceme těmto hráčům dát i možnost nějak se spojit, vyměnit si zkušenosti.“

Na webových stránkách bude pravidelně zveřejňován seznam hráčů-členů s konkrétním počtem odehraných hřišť. Z tabulky bude zřejmé, kolik hráčů patří mezi nejpilnější golfové cestovatele a kteří už pokořili i bájnou metu jedné stovky hřišť.

Podle Kryšpína postfučíkovské motto apeluje i na fakt, že nikdo nebude kontrolovat, zda dotyčný skutečně všechny hřiště odehrál. „V duchu golfového fair play přístupu je pouze na hráči samotném, aby pravdivě přiznal a do vstupního dotazníku zaškrtal, kolik hřišť už navštívil. Chceme věřit, že golfista je člověk čestný.“

Anketa Všudehrálské hodnocení golfových hřišť, které se členové Spolku mohou zúčastnit, by pak měla být relativně objektivním zhodnocením kvality českých golfových areálů. „Pokud někdo hrál už na šedesátce hřišť, nebo dokonce na osmdesáti a více, může už vcelku přesně srovnávat i posuzovat,“ říká Andrej Halada. „Věříme, že členy Spolku se stane několik desítek, snad i stovek hráčů, a pokud třeba sto lidí vyplní následně i tabulku Všudehrálského hodnocení, budeme mít po ruce skutečně relevantní výsledky o úrovni golfových hřišť v Česku.“

Ať už se ale hráč stane či nestane členem Spolku všudehrálů, stránka www.vsudehralove.cz je určena všem, kteří si chtějí jen pro vlastní potěchu spočítat, kolik golfových hřišť v České republice již navštívili.

Pro další informace kontaktujte:

Andrej Halada, andrej.halada@email.cz, také webové stránky www.navzduchu.cz
Jiří Kryšpín, kryspin@vsudehralove.cz

 

.