Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Golf Club Praha v Motole a Klánovicích

18.05.2011 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Sborník dokumentů k 85. výročí založení nejstaršího českého golfového klubu sestavil architekt Jaroslav Novák. Přelomový dokument obsahuje z valné části zcela nové informace, které autor dovyhledal v nově zpřístupněných archivech Národního muzea, doplnil staršími doklady ze Státního archivu, archivu Policie, Sokola i vlastních zdrojů – např. soukromých fotografických sbírek košířských a motolských starousedlíků.

Sborník tak doplňuje a zpřesňuje jediné historické informace o GCP, které ve svých „Historiích českého golfu“ uváděli Ivan Vávra a Prokop Sedlák.

Jednou z předností Sborníku je lokalizace původního hřiště, jehož polohu z roku let 1926-38 přibližně pamatovalo už jenom několik málo žijících očitých svědků.

Doposud se tradovalo, že Staré hřiště leželo na protější stráni „někde mezi Šafránkou a Homolkou“. Novákem objevené plány z Charvátovy pozůstalosti, letecké fotografie z archivu Vojenského geografického ústavu v Dobrušce a jejich průmět do katastrálních map posloužily k definitivnímu zodpovězení této otázky.

Sborník boří některé mýty, například ten o ústupu původního hřiště výstavbě motolské nemocnice. Skutečností je, že město Praha pozemky potřebovalo uvolnit pro lukrativní komerční zástavbu.   Až o 50 let později byla v severovýchodním cípu bývalého Starého hřiště vybudována Nemocnice na Homolce a teprve zcela nedávno pavilon Dětské onkologie…

Úplnou novinkou je archiv plánů ilustrujících skutečnost, že ještě před Klánovicemi byla v roce 1930 – 1934 vybrána lokalita pro nové, osmnáctijamkové hřiště na pražském Chodově.

Kromě výběru klíčových událostí, zachycených v zápisech orgánů GCP a jeho valných hromad přináší publikace i důležité zprávy či projevy funkcionářů klubu. Nesmírně zajímavý je např. referát Ing. Charváta, kterým po osvobození republiky seznámil 22.srpna 1945 členy klubu s průběhem událostí od poslední valné hromady v r.1942, nebo záznam z poslední demokraticky proběhlé schůze v únoru 1948 …

Sborník také předkládá dokumenty stinné stránky historie GCP, např. okolnosti jeho vyvlastnění „dobrovolným“ sloučením s Českým golfovým klubem, po komunistickém puči v roce 1948 a neblahou roli Sokola coby „sjednotitele“ tělovýchovy do formy budoucího ČSTV.

Ing. arch. Jaroslav C. Novák přinesl svému klubu nádherný dárek k 85. výročí založení. Propojil doposud známé úseky historie klubu v souvislou vývojovou linku. Tento dokument se řadí k dílům I.Vávry a P.Sedláka jako třetí základní kámen nejen pražské, ale české golfové historie.  Povědomí a znalost dějin nejstaršího českého golfového spolku se tímto edičním počinem skokem posouvá na podstatně vyšší úroveň.

Sborník byl vydán nákladem  Golf Clubu Praha  v počtu  1.000 kusů.   
Členové GCP a jejich hosté se s touto významnou publikací poprvé seznámí na oslavách 85. výročí založení klubu – v sobotu 21.5.2011 na hřišti v Motole.