Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Czechtourism a golfový incoming v České republice

29.03.2007 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Státní agentura CzechTourism, provádí již delší dobu v zahraničí masivní propagační kampaň České republiky, jako golfové destinace. Pořádá fam tripy pro zahraniční tour operátory a press tripy pro zahraniční novináře. To první, familisation trip, je organizovaná návštěva zahraničních touroperátorů na českých golfových hřištích a turistických zařízeních. Presstripy je to samé pro novináře. Účelem je představit Českou republiku jako vhodnou golfovou destinaci, dostat ji na stránky časopisů a do nabídky cestovních kanceláří. U příležitosti výstavy Golfshow, které CzechTourism poskyt záštitu, jsme Heleně Kopecké, koordinátorce golfových aktivit Czechtourismu, položili několik otázek.

Akce ve prospěch příchozí golfové turistiky v takového rozsahu a rozpočtu může provádět pouze státní agentura. Náklady jsou do mnoha milionů korun. CzechTourism přivede do České republiky desátky touroperátorů a novinářů ročně.

Czechtourism propaguje golf v České republice také přítomností vlastními expozicemi na významných evropských golfových veletrzích. Českým golfovým klubům a zájmovým sdružením nabízí na expozicích spoluúčast.

Na otázky Golf.cz odpovídá Mgr. Helena Kopecká, koordinátor golfových aktivit agentury Czechtourism.

Co dělá státní agentura CzechTourism pro propagaci českého golfu?
Obecně se dá říci, že používáme veškeré naše standardní marketingové nástroje k tomu, abychom do zahraničí rozšířili informaci o tom, že do České republiky se jezdí na golf a zajistili tak příliv zahraničních golfistů na česká hřiště. Máme marketingový plán na golf na rok 2007, máme povědomí o tom, jaká panuje situace na českém golfovém trhu, a máme cíle, ke kterým bychom chtěli dojít. Vše je uvedeno právě v marketingovém plánu, který visí na našem webu www.CzechTourism.cz v sekci golf.

Jaké jsou konkrétní kroky?
Konkrétní kroky jsou PR aktivity a celkový marketing naší země jako golfové destinace. Tzn. komunikace se zahraničními médii prostřednictvím tiskových zpráv, webových stránek, komunikace s domácími médii prostřednictvím tiskových konferencí, odborných seminářů a i třeba inzerce v zahraničních časopisech. Dále pak je to samozřejmě pořádání poznávacích cest pro zahraniční novináře a pro zahraniční tour operátory, účast na golfových veletrzích, podpora domácích golfových projektů atd.

Co je výsledkem vaší činnosti?
Výsledkem naší činnosti je v konečném důsledku zvýšený počet turistů jezdících za golfem do České republiky.

Jaký konkrétní postupy používáte proto, abyste do České republiky golfové turisty přivedli?
Jsou to prezentační a marketingové aktivity. Jak již bylo řečeno, začíná to na veletrzích, což jsou akce většinou pro širokou veřejnost, kde se zaměřujeme na koncového turistu. Některé veletrhy mají dny pro odbornou veřejnost, ty využíváme ke schůzkám s touroperátory, s novináři a hovoříme na nich o golfové nabídce České republiku a jak ji prezentovat na daném zahraničním trhu.
Potom je to pořádání odborných poznávacích cest pro novináře, press tripů, a odborných poznávacích cest pro tour operátory, fam tripů. Jejich cílem je seznámit tyto odborníky s nabídkou českého golfu a přimět je, aby oni sami o ní informovali, to se týká novinářů, a tour operátoři aby zařadili Českou republiku do své nabídky. Je to celá škála aktivit, tyhle jsou pouze ty základní.

Jako součinnost potřebujete ze strany zdejších provozovatelů golfových hřišť?
Ze strany provozovatelů golfových hřišť potřebujeme jediné, a to je vstřícnost. Celé to spočívá v tom, aby umožnili novinářům na hřišti si zahrát, hřiště poznat, aby o něm mohli pravdivě poreferovat. Chtějí-li maximalizovat efekt takové akce, pak je nezbytné, aby novinářům věnovali také svůj čas, předali maximum informací a hlavně! – dali těm lidem pocit, že jsou na hřišti vítáni.

Vyplatí se klubu, to pro vás udělat?
Jednoznačně vyplatí, i když to není záležitost okamžitého výsledku. Je to otázka max. do roku po uskutečnění té cesty. Je třeba si uvědomit, že prezentace v zahraničních médiích je velice finančně náročná. Články publikované po press tripech mají větší účinek než samotná inzerce a v podstatě „bártr“ návštěvy za článek se velice vyplatí nám všem. Zvláště, když CzechTourism hradí veškeré náklady na cesty těchto novinářů a náklady hřiště obnášejí pouze tee time. Obvykle zveme na jednu akci mezi 10-12 novináři. Není výjimkou, že náklady na akci pokryje článek jediného novináře – uvážíme-li cenu inzerce 3.000 Euro za stránku (a to je absolutní minimum) a hodnota článku se pak násobí 2x, tak nám třístránkový článek zaplatí podstatnou část nákladů na celý press trip.

Uvidíme někde články novinářů, kteří zde byli na press-tripech?
Články se přibližně jednou za půl roku nebo za rok skenují, kopírují a rozesílají se na všechna osmnáctijamková hřiště, bez ohledu na to, jestli jsou zapojena v presstripech a nebo nejsou. Rozesílají se také samozřejmě na všechny subjekty zapojené v presstripech – od hotelů po kulturní instituce atd. Nyní je to otázkou dvou týdnů, kdy všichni jmenovaní obdrží články publikované v roce 2006.

Jaké jsou vaše další plány do budoucna?
Naše další plány do budoucna jsou pokračovat v těchto aktivitách a to zejména ve smyslu mezinárodním. Podepsali jsme tříletý kontrakt s International Association of Golf Tour Operators (IAGTO), která má svým způsobem zastřešit a garantovat naše aktivity z pozice jediného světového subjektu, specialisty na golfovou turistiku.

S kým ještě dále spolupracujete?
Spolupracujeme ještě s Českou golfovou federací a společností Czech golf consulting na bázi konzultační a poradní. Zveme tyto subjekty k diskusím o našich aktivitách a žádáme je o jejich odborné stanovisko například v oblasti marketingového plánu nebo propagačních materiálů. S Českou golfovou federací také spolupracujeme na distribuci ročenky na veletrzích cestovního ruchu a na golfových veletrzích. Důležitým partnerem v oblasti golfové turistiky je pro nás také Czech Golf Travel Association.

Kolik bude Czechtourism do podpory golfové turistiky letos investovat?
Letošní rozpočet na tuto kapitolu je 5 miliónů korun.

Děkujeme za rozhovor

Odkazy:      
www stránky Czechtourism
     

Golfové aktivity Czechtourism v roce 2006

[Gallery not found]