Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

ČESKÝ JUNIORSKÝ GOLF – NOVÁ KONCEPCE ČGF

20.01.2002 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Česká golfová federace svolala členy mládežnických komisí klubů k projednání nového významného a rozsáhlého projektu komplexní práce s mládeží. Projekt republikově celoplošné práce s golfovou omladinou  vychází z osvědčeného švédského modelu, aplikovaného do našich podmínek. Švédský golfový zázrak, který přinesl této málo lidnaté a klimaticky nepříznivé severské zemi mnoho golfových úspěchu, byli vloni přímo na místě studovat Luboš Klikar a Pavel Drda, který je spoluautorem předložené koncepce.Projekt si klade za cíl dát přípravě naší mládeže jednotný systém, zapojit do
systematické přípravy mládeže všechny kluby, vytvořit střediska mládeže a
připravit tak podmínky k tomu, aby se český golf začal prosazovat na mezinárodní
úrovni. 
Vedle prosazování systematické práce s mládeží v klubech Českou golfovou federací
  bude nový model znamenat změnu systému mládežnických soutěží s vyššími
motivačními podněty  pro hráče. Bude opuštěn dnes již těsný rozměr Dětské
túry, soutěžní systém bude rozvinut i na další věkové kategorie, bude zavedeno
bodové hodnocení turnajů s násobnými koeficienty významu turnajů, bonusy za výsledky par a pod par.
Na prvním čtení byl projekt „Český juniorský golf“ příznivě přijat většinou
z padesátky přítomných zástupců klubů. Byla vzneseny různé doplňují dotazy a živě
diskutovány postupy jeho realizace, především s návazností na naší nedostatečnou
trenérskou základnou.
Projekt „Český juniorský golf“ obdržela komise pro mládež STK každého
klubu a je k dispozici na ČGF. V nejbližžsí době bude na stránkách ČGF.cz a
Golf.cz  vystavena jeho elektronická verze, spolu s plným zněním zprávy ze
studijního pobytu členů prezídia ČGF ve Švédsku.