Mladé Buky obarvení od 20. 8. 2018
obarvení Mladé Buky od 20. 8. 2018 pravá
obarvení Mladé Buky top od 20. 8. 2018

Celorepubliková konference STK ČGF

08.03.2008 | Redakce | publikováno v rubrice Novinky
A A A

Celorepubliková konference Sportovně technických komisí proběhla v sobotu, 8. března v sídle České golfové federace. Jednali zástupci ČGF, zástupci regionálních a klubových STK a delegovaní zástupci klubů.

Konferenci předcházely schůze regionálních komisí, které mimo jiné nominovaly na celorepublikovou konferenci své zástupce. Důležitým bodem bylo schválení nového Jednacího a organizačního řádu STK, který řeší kompetence, organizační strukturu a nastavení režimu pracovních jednání na konkrétních úrovních. Dokument byl podrobně projednáván v regionálních komisích. Konference řád schválila a je tímto platný.
Schůze projednala účast PGA na metodickém vedení regionálních Tréninkových center mládeže a podpoře ostatních mládežnických aktivit.
Byl představen nový internetový portál ČGF, který spolu s osvědčenými funkcionalitami přináší jiný řád uživatelského komfortu a bezpečnosti.

Konference nominovala rozhodčí na soutěže 2008.
Projednala návrh Kalendář akcí ČGF, podle kterého federační STK vyzve kluby k nabídkám pořadatelství.
V dobře připravené jednací agendě bylo znát předjednání problematiky na regionálních úrovních. Věcná diskuse jednotlivé body již jenom ladila do konečné podoby.

Za federační STK se zúčastnili předseda STK ČGF Karel Vopička, předseda hendikepové a normovací komise Dalibor Procházka, předseda komise rozhodčích Václav Janoušek, manažerka ČGF Martina Dorníková a čtyři předsedové regionálních komisí Boleslav Bobčík, Michael Jon, Jiří Kubelík a Petr Tuček. Konferenční centrum zaplnila třicítka delegátů regionálních struktur.