Obarvení od 10. 6. 219 levá část
Obarvení od 10. 6. 219 pravá část
Obarvení od 10. 6. 2019 horní část

Jak udělat z golfu v ČR masový sport?

04.01.2016 | Slávek Novotný | publikováno v rubrice Novinky
A A A

GarminVzhledem k rychle rostoucímu počtu držitelů karet Rekreačního golfisty se v Hradci Králové rozhodli připravit kompletní servis pro tyto hráče, kteří nejsou držiteli handicapu.

Pomůže to zpopularizovat golf? Přinese to více hráčů? Nad tím se zamýšlí Jan Kastner z Park Golf Club Hradec Králové.

„K tomu, že golf v naší zemi prozatím nepatří mezi nejmasovější sporty, přispívá především jeho špatný obraz v očích české veřejnosti. Ta ho vnímá jako příliš drahý sport, který je nedostupný. A to finančně i časově. My všichni, kteří se v golfu pohybujeme víme, že toto není již dávno pravda,“ myslí si  myslí si Jan Kastner a dodává: „Nicméně je nutné na změně tohoto image neustále pracovat“

golf fitness„To se kupodivu vždy neděje. Je zde obrovské množství překážek, typických pouze pro golf (zelená karta, pravidelné členské příspěvky, vstupní příspěvky, nutnost odehrát několik turnajů ročně). Takovéto podmínky by jste v jiných sportech hledali těžko.“

Co tedy dělat?

Smířit se se součaným stavem věcí a udržovat golf ve stávající podobě, nebo se pokusit změnit golf po vzoru tradičních zemí? Změnit některé principy a zbourat bariéry, které nejenže brání začít hrát golf široké veřejnosti, ale také omezují celý trh.

harman„Existuje řešení, které by nám pomohlo současnou situaci změnit? Já věřím, že ano. Má jediný problém, není to řešení, které přinese výsledky zítra. A navíc je potřeba spolupráce všech subjektů, které v golfu působí a považují se za konkurenty. Musíme si ale uvědomit, že jako golfová hřiště si v tomto ohledu nekonkurujeme. Naopak našimi konkurenty jsou: tenis, hokej, floorbal, fotbal atd,“ uvádí golfista z Park Golf Club Hradec Králové.

Existuje řešení?

Stanislav Matuš.„Věřím, že to zmiňované řešení je platforma rekreačního hráče v rámci projektu Bavte se golfem od Asociace Golfových Hřišť. Získání této karty je velmi jednoduché a levné. Jedná se o tři lekce s trenérem, na které jsou navázané tři návštěvy hřiště pod dohledem trenéra. Na našem hřišti Park Golf v Hradci Králové je toto vše k dispozici za 1 500 Kč (a stále se jedná o profitabilní produkt). Hráč, který získá kartu následně může navštěvovat zapojená hřiště, jako by měl zelenou kartu. A proč by ne? Golfovým hřištěm jej již třikrát provedl trenér. Při získání zelené karty to je jen jedenkrát,“ říká Jan Kastner.

Rekreační hráči

golf_053„Může se ale stát, že rekreační hráč nedokáže hrát na handicap 54 (jak ale víme, to se stává i u držitelů zelené karty). Ale moc dobře ví, co to je tempo hry, zná pravidla a nikoho neohrozí. Proto na hřišti není jeho návštěva žádným problémem. (To jsou zkušenosti našeho hřiště po dvou letech tohoto projektu). Takový hráč ale nemusí platit členské příspěvky, nemusí hrát turnaje apod. Zkrátka několikrát za rok si někde půjčí hole, zaplatí fee a jde si zahrát a handicap k tomu nepotřebuje,“ tvrdí Kastner.

„Na první pohled se zdá, že tím boříme zažitý klubový charakter golfu, a že ekonomický přínos bude mizivý (takový hráč neplatí členské poplatky, nechodí na turnaje atd.), ale podívejme se na konkrétní čísla.“

Statistiky podle Jana Kastnera

Lieser9DriveOdhaduje se, že v ČR je přibližně 8% obyvatel, pro které je golf atraktivní sport, ale obávají se jeho nedostupnosti a proto jej nehrají. 8% obyvatel znamená 840 000 lidí. Pokud by se nám podařilo během několika let získat pro rekreačního hráče pouze 3% populace (tedy méně než polovinu těch, kteří chtějí golf hrát), mluvíme tady o 315 000 rekreačních hráčů.

To není nereálné číslo, neboť např. ve Francii je držitelem této karty téměř 2 miliony lidí (to znamená právě 3% populace), stejné je to např. i ve skandinávských zemích. Dále jsou to již velmi jednoduché počty: Pokud tu máme takovouto skupinu hráčů, která je dostatečně veliká, značně to ovlivní celou ekonomiku.

Už jen získání tolika karet rekreačního hráče znamená jednorázovou injekci do golfového segmentu (při ceně 1500 Kč / karta) téměř půl miliardy (472 500 000 Kč ). Následně si představme, že průměrný rekreační hráč si půjde zahrát třeba jen 3x za rok.

Navíc připusťme, že si půjde zahrát spíše na ta levnější hřiště, nebo v levnějších časech. Takže jej 3 hry ročně vyjdou pouze na 2000 Kč. To bude znamenat nárůst objemu financí v golfu o 630 000 000 Kč ročně. Co taková částka znamená v celkovém byznysu? Podle společnosti Teetime je objem celého trhu na českých hřištích a v českých klubech cca 1,3 miliardy korun ročně.

Ryo IshikawaMluvíme tedy o potenciálu skokového nárůstu (v horizontu jednotek roků) financí v českém golfu o 48%. A to bereme v úvahu pouze vybraná fee. Těchto 315 000 hráčů si občas objedná trenéra, koupí nějakou hůl, zaplatí míčky na driving, nebo si dají kávu na hřišti. To jsou všechno částky, které jsme do našeho výpočtu NEZAPOČÍTALI. Potenciál 630 milionů je pouze vybraných fee.

Může se zdát, že z této cesty budou profitovat pouze hřiště, trenéři apod. A že golfové kluby a v podstatě i ČGF, nezíská tímto nárůstem nic, neboť tito noví hráči se nebudou stávat členy klubů.

V prvním roce až dvou to tak opravdu možná bude, ale velice rychle se dá předpokládat vytvoření mohutného podhoubí rekreačních golfistů, ze kterých bude vyrůstat mnohem větší počet členů klubů a držitelů zelených karet než doposud.

Navíc se masivně rozšíří dětská základna, ze které bude možné získávat talenty pro výkonnostní sport. Proto věřím, že tato cesta bude prospěšná pro všechny zúčastněné subjekty a hlavně golf jako celek.

Co nás tedy dělí od popsaného stavu?

golf and bike„Do projektu Rekreačního hráče se zatím zapojilo jen 29 hřišť v ČR. To je opravdu málo, vzhledem k tomu, že jich u nás máme přes 100. V první řadě je tedy nutné zajistit, aby co nejvíce hřišť (ideálně alespoň 80%) umožňovalo hru Rekreačním hráčům, popřípadě i získání této karty. Investice je to pro hřiště a kluby nulová a otevírá se možnost nového příjmu z výcviku Rekreačních golfistů a z fee těchto hráčů. Třeba u nás na Park Golfu jsme těchto karet jen letos rozdali přes 60,“ popisuje Jan Kastner a navrhuje: „Připravme další infrastrukturu pro tyto hráče – místo, kde zjistí, kde si mohou zahrát, za jakých podmínek… Zajistěme, ať si mohou na každém hřišti zapůjčit výbavu apod.“

„Dále můžeme připravit např. i turnaje pro tyto hráče. Nemají handicap a tak se vraťme ke kořenům a hrajme s nimi na rány. Zkrátka, i hráče bez handicapu nic neomezuje a může si golf také užívat.“

Budoucnost?

„A to jsme do teď řešili jen finanční stránku. To, o co by nám mělo jít především, je rozvoj golfu jako sportu. Z rozšířené základny rekreačních golfistů budou lépe vyrůstat kvalitní a talentovaní hráči, kteří budou dále svými úspěchy šířit dobré jméno golfu v ČR. Za sebe tedy mohu říci, že vidím zcela jednoznačnou cestu pro další rozvoj golfu právě zde.“

Mgr. Jan Kastner

Park Golf Club Hradec Králové.