Prezidenti klubů na Čertově Břemeni

30.10.2011 | Ivan Paggio | publikováno v rubrice Novinky
A A A

(ČGF – Luboš Klikar) Osmdesát prezidentů klubů či jimi delegovaných zástupců strávilo sváteční den – pátek 28. října – trochu jinak než zbytek české populace. Přijali pozvání ČGF a majitele hřiště Čertovo Břemeno v Alenině Lhotě na Táborsku JUDr. Jiřího Němce a zúčastnili se XI. Podzimní diskusní konference na žhavá témata současné etapy rozvoje českého golfu. O závažnosti setkání v jižních Čechách svědčí, že výbor ČGF se až na Jiřího Pavlíčka prezentoval v plné síle. Konference dostála přívlastku ve svém názvu – byla diskusní. Na snímku zleva viceprezident ČGF Zdeněk Kodejš, předseda STK Karel Vopička, předseda Komise pro media a komunikaci Michal Zahradníček a hospodář Vladimír Lich.

Konference se konala v atraktivních prostorách klubovny GK Čertovo Břemeno, která ne náhodou získala titul Stavba roku 2011. Jejím řízením byla pověřena paní Adriana Krnáčová. Během sedmi hodin účastníci jednání viděli dva krátké filmy, šest prezentací, vyslechli tři skladby vážné hudby v podání místního Zabohane kvartetu a především – diskutovali, diskutovali a zase diskutovali.

V úvodním slově prezident ČGF Jan Jenčovský připomněl vynikající úspěchy českého amatérského i profesionálního golfu v této sezóně i jeho stále rostoucí renomé v zahraničí.

Viceprezident ČGF Zdeněk Kodejš přednesl zásadní prezentaci na téma Vize ČGF. Výbor ČGF pokládá za své priority národní reprezentaci a soutěžní golf, mládežnický golf a golf ve školách, popularizaci a medializaci golfu. To vše s cílem zajistit další potřebný růst členské základny momentálně osmého největšího sportu v Čechách. Ke dni konání konference u nás bylo 53.397 registrovaných hráčů, kteří mohli hrát na 92 znormovaných hřištích.

Na téma Vize ČGF navázal národní kouč Keith Williams, který prezentoval novou strukturu Tréninkového systému ČGF na léta 2012 až 2016. Hlavním cílem je vychovat minimálně dva hráče, kteří budou stálými členy evropské či jiné světové profesionální túry a budou moci Českou republiku reprezentovat na olympiádě v Riu de Janeiro. Zdokonalený Tréninkový systém ČGF bude zahrnovat všechny aspekty rozvoje hráče a jeho výkonnosti, tj. aspekty technické, fyzické, psychologické, taktické, manažérské i životního stylu. Novinkou bude také tzv. Internet Coaching, který by měl Keithu Williamsovi a jeho asistentům umožnit takřka nepřetržitý výukový styk s předními hráči.

Člen výboru ČGF pro styk s kluby Ladislav Vostárek prezentoval návrhy nových stanov ČGF, volebního a hlasovacího řádu a jednacího řádu konference ČGF. K tomuto bodu byla podle očekávání nejrozsáhlejší a nejživější diskuse, v níž zaznívaly různé tóny a v níž se projevily i parciální zájmy. Přestože diskuse neskončila hmatatelným závěrem, ukázala, že společenství téměř 160 klubů bude s to do jarní konference ČGF najít potřebné kompromisy a na základních stavebních dokumentech českého golfu se dohodnout.

Důležité téma finance, návrh rozpočtu ČGF a příspěvků klubů na rok 2012 přenesl hospodář Vladimír Lich. Výbor ČGF připravil na příští rok znovu lehce přebytkový rozpočet (příjmy 34,7 mil. Kč, výdaje 34,2 mil. Kč), jehož prioritami v kapitole výdaje budou reprezentace, soutěžní a mládežnický golf. Pokud jde o členské příspěvky klubů do pokladny ČGF, navržena je částka 400 Kč za dospělého člena klubu, za členy do 18 let už kluby žádný příspěvek odvádět nebudou.

Krátkou, ale velmi důležitou prezentaci na téma získávání bonusových finančních zdrojů pro český golf přednesl člen výboru ČGF pro spolupráci s kluby Bronislav Cienciala.Tzv. fundraising se v případě ČGF bude zaměřovat na nadnárodní i menší národní společnosti a také na státní instituce s cílem získávat pro golf další granty. Peníze z fundraisingu budou přednostně určeny pro sportovní golf v příštích pěti letech.

Předseda Komise pro media a komunikaci ČGF Michal Zahradníček účastníky jednání seznámil s cíli mediální kampaně „Hraj golf“, která v příštím roce naváže na kampaň „Hraj golf, změň život“ a jejímž hlavním cílem bude smazat stigmata, kterými golf v povědomí Čechů bohužel stále ještě trpí.